Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Ordnande av inlärning i arbete

  Detta är en utskrift för yrkesläroanstalter och yrkeshögskolor.

  Spara utskrift-filen som finns under Filer-rubriken till den egna maskinen.

  Utskriften tas i bruk i Primus W4 -programmet i Platser för praktik och inlärning i arbete -registrets utskriftseditor via Funktioner / Kopiera från fil.

  Utskriften är tvåsidig. Varje sida måste hämtas från internetsidan samt tas in i Primus skilt för sig.

  Utskriftens uppgifter


  I dessa anvisningar går vi igenom de uppgifter som skrivs ut på blanketten om ordnande av inlärning i arbete.

  Kontaktuppgifter

  I överrubriken finns texten "Avtal om ordnandet av inlärning i arbete". I avtalet finns uppgifter om ordnaren av inlärning i arbete, kontaktpersoner, uppgifter om företaget och arbetsplatshandledaren.

  Examina och studerande

  Från data -fältet skrivs studerandens examen ut. Antalet studeranden tas från Inlärning i arbete -registret.

  Samarbete

  Uppgifterna om samarbetet tas från Inlärning i arbete -registret.

  Ersättningar

  Uppgifterna om ersättningarna tas från Inlärning i arbete -registret. Uppgiften tas från Ersättningar -fältet.

  Ansvarsförsäkring

  Uppgiften om ansvarsförsäkringen kontrolleras från Inlärning i arbete -registret. I registret finns två ikryssningsfält, Företaget tar ansvarsförsäkring och Läroanstalten tar ansvarsförsäkring, och ett av dessa ikryssas.

  Övriga faktorer som rör arbetsförhållandet

  Uppgifterna om de övriga faktorerna tas från Inlärning i arbete -registret.

  Giltighetstid

  Giltighetstiden tas från Inlärning i arbete -registret, från Avtalet upphör -fältet.

  Avtalets andra sida

  Alla uppgifter på avtalets andra sida har skrivits som text till utskriftsmallen.

  Radavstånd

  Det tomma utrymmet mellan celler kan justeras genom att ändra på cellens höjd. För markören på cellens nedre vågräta streck, varvid markören förändras till en dubbelsidig pil. Nu kan cellens höjd justeras genom att dra strecket.

  Sparandet

  Sparandet sker genom att välja Funktioner / Spara eller Spara som, om du vill spara den förändrade bottnen på ett annat namn och behålla den ursprungliga bottnen oförändrad.

  Ytterligare anvisningar om hur utskriftseditorns utskrifter bearbetas finns i bruksanvisningen. En uppdaterad bruksanvisning finns på er läroanstalts uppdateringssida. Anvisningar till bearbetning av utskrifter hittas också via länken under Relaterade sidor.


  Artikeln har updaterats 23.12.2013