Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

IB-lukioiden kurssit

  Ohjeessa on koottu tietoja IB-lukion kurssitietojen kirjaamisesta Primuksessa. Ohjeessa mainitut tietojen kirjaamistavat ovat vain yksi esimerkki siitä, miten IB-lukiot voivat toimia.

  Merkintöjä Primuksessa

  Opiskelijarekisteri

  Opiskelijarekisteristä löytyy IB-lukioille tarkoitettuja kenttiä, joita voidaan hyödyntää TOK, EE ja CAS -kurssien tietojen merkitsemisessä.

  • CAS(IB)-kenttä (merkitään tehty tuntimäärä)
  • TOK(IB)-kenttä (voidaan merkitä arvosana)
  • Extended Essay (IB) -kenttä (Esseen aine)
  • Extended Essay Topic (IB) -kenttä (Esseen aihe)

  Arvosana-asteikot -rekisteri

  Arvosana-asteikot -rekisteriin tehdään kolme arvosana-asteikkoa

  • Normaali arvosana-asteikko (arvosanat 1-7)
  • Effort -asteikko (arvosanat A-C)
  • Arvosana-asteikko Theory of Knowledge sekä Extended Essay -kursseja varten (arvosanat A-E)


  Kurssit -rekisteri

  • Group ja level

   • Mihin ryhmään (group) aine kuuluu, merkitään Koodi-kenttään. Huom. vain ainetasolle,ei kursseille!
   • Tieto levelistä kirjataan aineiden ja kurssien nimen perään tai lyhenteeseen, esimerkiksi Higher Level merkittäisiin aineelle FIN_H ja kursseille FIN_H1, FIN_H2, FIN_H3 jne. lyhenne-kenttään
   • Kurssityypiksi Tyyppi-kenttään aineille valitaan pakollinen aine ja kursseille pakollinen kurssi


  • Predicted grades -kurssi

   • Valitaan sama arvosana-asteikko Asteikko-kenttään kuin normaaleilla kursseilla
   • Kurssille rastitaan Ei lasketa keskiarvoon -kenttä
   • Kurssille valitaan Tyyppi-kenttään predicted grades -kurssia vastaava kurssityyppi
   • Kurssityypille hyvä laittaa Kurssityypit -rekisterissä normaaleista kursseista erottuva väri, jotta kurssi erottuisi oppilaan opsissa muista kursseista (ks. kuva opsirakenteesta)

  • Theory of Knowledge sekä Extended Essay -kurssit

   • Kursseille täydennetään Tyyppi-kenttään se kurssityyppi, jolla Theory of Knowledge sekä Extended Essay merkitään (eri kuin normaaleilla kursseilla)
   • Asteikko-kenttään valitaan se asteikko, jolla nämä kurssit arvioidaan

  • Effort

   • Jokaisella kurssilla arvioidaan myös opiskelijan ahkeruus (effort)
   • Merkitään kursseille Kurssit -rekisterissä Muiden arvosanojen aiheet -kenttään
   • Kurssit -rekisterissä Muiden arvosanojen asteikko -kenttään valitaan effortin asteikko
   • Ei merkitä TOK/EE/CAS/Predicted grades -kursseille