Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Ilmoitus kouluvalmiustutkimuksesta

  Katso kuva
  Tiedostot

  Tämä on koulutoimistojen tuloste kouluvalmiustutkimusta varten. Kyseistä tulostetta käytetään informoitaessa huoltajia opiskelijan kouluvalmiustutkimuksesta.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi.

  Tulostepohja otetaan käyttöön Primus W4 -ohjelman Opiskelijarekisterissä tulostuseditorin Toiminnot / Kopioi tiedostosta -toiminnolla.

  Ylätunniste ja tavallinen taulukko


  Tulostepohja on jaettu kahteen osaan: ylätunniste ja tavallinen taulukko. Ylätunnisteeseen tulostetaan kaikille opiskelijoille tulostuvat yhteiset tiedot - tekstinä tai tietona - sekä vastaanottajan tiedot. Tavalliseen taulukkoon tulostetaan kutsu kouluvalmiustutkimukseen.

  Ylätunnisteeseen tulostetaan tulosteen nimi ja koulutoimiston yhteystiedot tekstinä. Koulun lukuvuositieto otetaan opiskelijarekisterin Koulu -kentästä. Huoltajan tiedot tulostetaan huoltajataulukon ensimmäiseltä riviltä.

  Tavalliseen taulukkoon tulostuu kouluvalmiuskokeen pitopaikka ja päivä, sekä lapsen nimi ja henkilötunnus. Kouluvalmiuskokeen pitopaikka haetaan opiskelijarekisterin samannimisestä tekstikentästä. Kenttä toimii samalla myös linkkikenttänä oppilaitokset -rekisteriin.
  Koulun yhteystiedot saadaan tulostettua samasta kentästä kun kentän näkymää ensin hieman muokataan. Valitse ensin opiskelijarekisterissä Ylläpito - Kenttäeditori. Kenttäeditorissa valitse hiiren kakkospainikkeella kenttä Kouluvalmiuskokeen pitopaikka ja valikosta Muuta kentän näkymää. Tee seuraava haku hakuruutuun:
  Nimi+","&Lähiosoite+"," &Postiosoite+"," &Puhelin. Näiden määritysten jälkeen tulosteeseen tulostuu Kouluvalmiuskokeen pitopaikka yhteystietoineen.

  Kokeen päiväys tulostetaan Opiskelijarekisterin kentästä Kouluvalmiuskokeen päivä ja kellonaika on kirjoitettu päiväyksen tulostavaan tietosoluun. Tietosolussa on seuraavanlainen määritys: Kouluvalmiuskokeen päivä & "klo 12:00".

  Kouluvalmiuskokeita järjestetään ryhmä-, yksilö- ja muunmuotoisina. Jotta oikea koemuoto tulostuisi on solulla kolme sisältöä ja niissä tulostusehdot. Esimerkiksi teksti Tutkimus on ryhmämuotoinen ja kestää 1 1/2 tuntia tulostuu silloin kun tulostusehto Kouluvalmiuskoe="ryhmä"toteutuu.

  Taulukon alaosaan on jätetty tilaa tutkimukseen kutsuneen tahon allekirjoitukselle.


  Artikkeli on päivitetty 21.04.2011