Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Hakemus kesätoimintaan

  Katso kuva

  Lomakkeen avulla huoltaja voi hakea lapselleen paikkaa kesätoimintaan.

  Lomakeen kopiointi Primukseen

  Tallenna sivun ylälaidan linkistä lom-tiedosto omalle koneellesi. Avaa Primus ja Lomake-editori. Valitse yläpalkista Lomakkeen muokkaus / Tuo lomake.


  Lomakeen tiedot

  • Lomakkeen tietokanta: Hakemukset ja päätökset
  • Lomakkeen tyyppi: Rekisterin tiedot
  • Käytössä Wilman liittymissä: Huoltaja
  • Käyttäjäryhmä Wilmassa: Esim. Hakemukset, huoltaja
  • Uuden rekisterikortin luominen sallittu: Kyllä
  • Wilman käyttäjätunnus(testaus): täytä testihuoltajan Wilma-tunnus

  Lomake näkyy huoltajilla Wilmassa Hakemukset ja päätökset -sivulla, jonne on linkki Wilman päävalikossa.

  Tee mahdolliset muutokset lomakkeen kenttiin, teksteihin, ohjeisiin jne. ja testaa lomaketta testikäytäjän tunnuksella Wilmassa. Kun lomake on valmis, poista Wilman käyttäjätunnus(testaus) -kentästä testaustunnus ja rasti tilalle "Näkyy Wilmassa". Lomake näkyy sen jälkeen Wilmassa siihen valitulla käyttäjäryhmällä.

  Ennen lomakkeen käyttöönottoa

  • Tämän lomakkeen käyttö edellyttää, että toimintapaikat on syötetty Primuksen Aamu- ja iltapäivä- ja kesätoimintapaikat -rekisteriin. Rekisteriin tehdään oma kortti jokaisesta valittavasta vaihtoehdosta.
  • Hakemukset ja päätökset -rekisterissä on oltava esillä perusopetuksen kesätoimintaan liittyvät kentät. Ota ne tarvittaessa esiin Kenttäeditorista. Lomakkeen tiedot tallentuvat kesätoiminnan kenttiin.
  • Jotta lomake toimii Wilmassa, on Primuksen Hakemuskoodit-rekisterissä oltava kesätoimintaa koskeva hakemustyyppi (esim. Koodi: H4 Selite: Hakemus kesätoimintaan). Lomakkeella käytetään tätä tietoa oletusarvona.

  Käyttäjäoikeudet

  Päästäkseen tekemään hakemuksen, on käyttäjällä oltava sellainen käyttäjäryhmä, jolla on oikeus Hakemukset ja päätökset -rekisteriin.

  Ellei sopivaa käyttäjäryhmää ole ennestään, tee huoltajia/opiskelijoita varten uusi käyttäjäryhmä Primuksen Käyttäjäryhmät-rekisteriin, esim. "Hakemukset huoltaja/opiskelija".

  Anna käyttäjäryhmälle Wilman oikeudet -välilehdellä oikeus Hakemukset ja päätökset -rekisteriin ja rekisterin toiminnoista Uuden rekisterikortin luominen sekä tarvittaessa Tallennettujen tulosteiden tulostusoikeus.

  Valitse tehty käyttäjäryhmä tälle lomakkeelle sekä lisää sama käyttäjäryhmä Koulun tiedot -rekisterin kenttään "Huoltajan käyttäjäryhmä Wilmassa".

  Lomakkeen rakenne

  Lomakkeen alussa on ohjetekstiä hakemisesta ja hakemuksen täyttämisestä. Muokkaa Lomake-editorissa ohjeet kuntanne käytäntöjen mukaisiksi, tai poista tarpeettomat tiedot. Osioon merkitään myös mahdolliset linkit Wilman ulkopuolisille sivuille.

  Lomakkeen alun hakemusta koskevaan osioon tulee automaattisesti hakemuspäiväksi nykyinen päivämäärä, sekä Hakemus-kenttään tieto Hakemus kesätoimintaan. Nämä tiedot on tehty kentän oletusarvojen kautta. Hakemuspäivän oletusarvona on nykyinen päivämäärä, Hakemus-kenttään oletusarvo on kirjoitettu käsin. Kentän näkymänä on selite, eli muokkaa tarvittaessa hakemuksen selite oman kunnan kesätoimintaa koskevan selitteen mukaiseksi. Oletusarvo tulee olla täsmälleen samassa sanamuodossa kuin Primuksen Hakemuskoodit-rekisterissä oleva kesätoimintaa koskeva selite.

  Lomakkeen lopussa on kenttä Lomakkeen täyttäjä, johon täytetään lomakkeen täyttäneen huoltajan nimi. Tämä tieto on pakollinen eikä lomakkeen tallentaminen onnistu jos kenttä on tyhjä.

  Näkymisehto

  Lomakkeen Ehdot ja tarkistussäännöt -välilehdelle on tehty seuraava näkymisehto:

  Päätös (koulu)->Päätöskoodi="" JA Päätös (virasto)->Päätöskoodi="" JA Käsittelyssä<>Kyllä JA Hakemus->Selite="Hakemus kesätoimintaan"

  Ehto tarkoittaa, että hakemusta voi muokata niin kauan kun hakemusta ei ole otettu käsittelyyn tai siihen liittyvää päätöstä ei ole annettu.


  Artikkeli on päivitetty 12.10.2015