Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Työjärjestystulosteet

  Kurrella voit tulostaa sekä työjärjestykset että seinätaulun eli yhteenvedon kaikesta opetuksesta. Tiedot voi tulostaa paperille, tallentaa HTML-muodossa ja viedä koulun kotisivuille, tai tallentaa pdf-muodossa ja lähettää vaikkapa sähköpostin liitteenä.

  Työjärjestys

  Kurresta saa opettajien, opetustilojen, opiskelijoiden, muiden resurssien, kurssien, ryhmien, kurssityyppien ja sijoitustyyppientyöjärjestykset. Opiskelijoiden työjärjestykset voi tulostaa luokkakohtaisina tai henkilökohtaisina. Henkilökohtaisessa työjärjestyksessä näkyy vain opiskelijan omat tunnit, luokkakohtaisessa kaikki ne tunnit, joissa on mukana tämän luokan opiskelijoita.

  Opettaja- ja opiskelijakohtaisiin työjärjestyksiin tulostuu palkeista vain se ryhmä, jota opettaja itse opettaa tai johon opiskelija itse kuuluu. Luokkien työjärjestyksiin tulostuvat palkin kaikki ne ryhmät, joissa on mukana kyseisen luokan opiskelijoita.

  Oppitunneista kerrotaan kurssi/aine, ryhmätunnus, opettaja ja opetustila. Kurssit/aineet voi tulostaa joko koko nimillä, lyhenteillä, koodeilla tai näiden yhdistelmänä. Esitystapa valitaan Näytä-valikon Näytä ryhmän nimessä -kohdassa.

  Jos samalla ryhmällä on useampia opettajia tai opetustiloja, luetellaan ne kauttaviivalla erotettuna. Jos esim. kouluavustajat on viety Kurreen, voidaan näin merkitä heidätkin työjärjestyksiin "opettajana". Opettajan työjärjestys-tulosteeseen voi valita, tulostetaanko sijoituksen muut opettajat. Opettajan itsensä nimeä ei tulosteta sijoituksiin.

  Lisäasetukset-välilehdellä voit valita mm. tuntien alkamis- ja päättymisaikojen esitystavan ja -paikan, sijoitusten taustavärin, ryhmien tietojen esitystavan sekä tulostettavat tunnit.

  Seinätaulu

  Seinätaulu on yhteenveto kaikkien luokkien, opettajien, opetustilojen, kurssien, ryhmien, kurssityyppien tai sijoitustyyppien työjärjestyksistä. Tulosteessa työjärjestykset esitetään viikonpäivä kerrallaan. Käyttäjä voi itse valita, monenko resurssin varaukset yhden päivän osalta näytetään ja mitkä resurssit otetaan tulosteeseen mukaan.

  Tulosteen asetuksista valitaan, montako päivää (ma-su) halutaan tulostaa vierekkäin, montako allekkain ja montako saraketta (resurssia) per päivä. Samalle paperille voidaan tulostaa käyttäjän valinnan mukaan esim. pelkkä maanantai kaikkien opettajien osalta tai kaikki päivät muutaman opetustilan osalta.

  Jos seinätauluun halutaan mukaan vain opetus, valite Lisäasetukset-välilehdeltä Tulostettavat tunnit -kohtaan "Tulosta vain opetus".

  Vapaat opetustilat/opettajat/luokat

  Sijoitteluikkunan kautta voidaan tulostaa yhteenveto vapaista opetustiloista, opettajista, luokista ja opiskelijoista. Tulosteessa kerrotaan vapaiden oppituntien numerot ja tummennetulla ne ajankohdat, jolloin opetustila tms. ei ole vapaana.

  Vapaat resurssit voi tulostaa joko yhdeltä tai useammalta jaksolta, ja jaoteltuna joko jakson mukaan tai resurssin mukaan.

  Tuntitaulukko

  Tuntitaulukko on seinätaulun kaltainen yhteenvetonäkymä työjärjestyksistä. Tuntitaulukosta näkee käyttäjän valinnan mukaan joko opettajien, opetustilojen, opiskelijoiden, luokkien, kurssien, ryhmien, kurssityyppien tai sijoitustyyppien työjärjestyksen.

  Tulosteeseen saa mukaan myös verkko-opetuksen. Verkko-opetukseksi tulkitaan ne ko. jakson ryhmät, joita ei ole sijoitettu työjärjestykseen asti.

  Opetettavan aineen sijaan voidaan tulostaa opetettava luokka.

  Tuntilistaus

  Tuloste on luettelomuotoinen yhteenveto tietyn henkilön, luokan, opetustilan, kurssin, ryhmän, kurssityypin tai sijoitustyypin tunneista. Samalle paperille voi tulostaa yhden tai useampia resursseja, ja yhden tai useamman päivän. Tiedot voi ryhmitellä resurssin mukaan tai viikonpäivän mukaan.

  Ryhmien opiskelijamäärät

  Ruokalaa tms. varten voidaan tulostaa työjärjestyksistä versiot, joihin tulostuu vain opiskelijamäärät oppitunneittain. Tuloste voidaan tehdä yhdestä luokasta/resurssista tai koottuna useammasta. Jos esim. maanantain ensimmäisellä tunnilla opettaja Niemellä on 20 opiskelijan ryhmä, Lahdella 15 opiskelijan ja Saarella 25:n, tulostuu koontitulosteeseen maanantai-aamuun näiden summa 20 + 15 + 25 = 60.

  Tulosteen asetuksissa on rastikenttä Opiskelijamäärät vain opetuksen osalta, jonka rastimalla määriin ei lasketa mukaan varauksiin sidottuja opiskelijoita. Sama rasti on myös päiväkohtaisten opiskelijamäärien tulosteessa.

  Päiväkohtaiset opiskelijamäärät

  Tuloste on tarkoitettu lähinnä koulutuspäiviä järjestäville oppilaitoksille, ja ensisijaisesti tällaisen oppilaitoksen hallinnolle. Tulosteesta näkyy viikonpäivittäin, montako opiskelijaa on paikalla. Tulosteen voi ottaa luokittain tai useammasta luokasta kerralla, ja yhdeltä tai useammalta jaksolta kerralla.