Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Tilastointi Kurressa

  Tilastointitoiminnolla tutkitaan ryhmäkokoja sekä opetustilojen käyttöä. Ryhmäkokojen tilastosta käy ilmi tuntikehys ja ryhmäkokojen keskiarvot; opetustilojen tilastosta taas niiden käyttö- ja täyttöasteet. Tilastointitoiminto löytyy perustietoikkunan Tulosteet-valikosta.


  Tilastointitoiminnon käyttöoikeus annetaan käyttäjäryhmittäin:

  • Avaa Käyttäjäryhmät-rekisteri.
  • Valitse korttilistasta ryhmä, jolle oikeus halutaan antaa.
  • Avaa Kurren oikeudet -välilehti ja rasti Perustiedot-osiosta Oikeus tilastointiin.

  Ilman tätä rastia tilastointia voivat käyttää myös ne käyttäjät, joiden käyttäjäryhmälle on rastittu joko Lukuoikeus kaikkiin tietoihin tai Täydet oikeudet koko Kurreen.

  Ryhmäkokojen tilastointi


  Valmistelut perustietoikkunassa

  • Jos oppilaitoksessa on erityisluokkia, rasti ne Luokat-välilehdellä.

  Tilaston aikarajaus

  Tilaston voi ottaa

  • valitulta ajanjaksolta tai
  • koko lukuvuodelta (= työjärjestyksen koko kesto, jos työjärjestys on tehty lukuvuotta pidemmälle tai lyhyemmälle ajanjaksolle).

  Tilaston voi ottaa joko

  • kaikista ryhmistä
  • jaksotetuista ja sijoitetuista ryhmistä tai
  • vain sijoitetuista.

  Jos otat tilaston kaikista ryhmistä, huomioi laskenta nekin ryhmät, jotka ovat jaksottamatta. Jos jaksottamattomiin on jäänyt sellaisia tunteja, joita ei ole tarkoituskaan mahduttaa työjärjestyksiin, valitse tilaston aineistoksi "sijoitetut" tai "jaksotetut ja sijoitetut".

  • Työjärjestyksen tuntikehys tulostaa Kurren ryhmätietojen perusteella lasketun koulun kaikkien ryhmien yhteisen kehyksen. Tuntikehyksen voi myös eritellä luokka-asteittain, luokittain tai opettajittain.
  • Keskimääräiset ryhmäkoot tulostaa ryhmäkokojen keskiarvot. Voit rastia yhden tai useamman erittelyperusteen; kurssityypeittäin, luokka-asteittain tai opettajittain.

  Opetustilojen käyttö- ja täyttöasteet

  Valmistelut perustietoikkunassa

  • Täytä opetustilojen paikkamäärät Opetustilat-välilehden Paikkoja-sarakkeeseen. Tätä lukua käytetään täyttöasteiden laskennassa.
  • Täytä Opetustilat-välilehdenTunteja/viikko-sarakkeeseen, montako tuntia maksimissaan kussakin tilassa voi pitää. Tätä lukua käytetään käyttöasteiden laskennassa.


  Tilastointiruudussa rastitaan tilastoitavat tiedot:

  • Tilaston asetuksissa Laske opetustilojen tilastot vain tämän työjärjestyksen osalta rastitaan, jos yhteisten tilojen osalta halutaan laskea vain oman koulun oppitunnit. Esim. yläkoulun ja lukion yhteisten tilojen osalta tilastoitaisiin vain yläkoulun oppitunnit.

   • Ilman rastia tilastoon otetaan mukaan yhteisten tilojen kaikki tunnit. Kurre tarkistaa kaikki palvelimelta löytyvät, julkiset työjärjestykset, joissa on mukana samoja tiloja kuin siinä työjärjestyksessä, jonka kautta tilastoa tehdään. Tilojen tunnisteiden tulee olla kunnossa. Ks. tarkemmin tunnisteista alla olevasta linkistä.
  • Laske vain opetuksen osalta -rastit opetustilojen käyttö/täyttöaste -kohdissa jättävät tilastosta pois esim. kokoukset ja muun ei-opetuskäytön.
  • Opetustilojen keskimääräinen käyttöaste vertaa opetustilan tuntimäärää opetustilalle annettuun maksimituntimäärään.
  • Opetustilojen keskimääräinen täyttöaste vertaa ryhmien oppilasmääriä opetustilan paikkamäärään.
  • Opetustilojen keskimääräisen käyttö/täyttöasteen voi laskea myös tietyltä kellonaikaväliltä tai tietyiltä viikonpäiviltä. Valittavissa on tuntipohjassa olevat oppituntien alku- ja lopetus kellonajat.
  • Erittele opetustiloittain -rasti tulostaa erikseen kaikki luokkatilat ja niiden käyttö/täyttöasteet.
  Aiheeseen liittyen: