Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Hyväksilukuanomus, opiskelijan lomake

  Katso kuva
  Tiedostot

  Tällä lomakkeella opiskelija voi anoa kurssin hyväksilukua. Opiskelija voi myös täydentää aiemmin tekemäänsä hyväksilukuanomusta siihen asti, kunnes opettaja on käsitellyt anomuksen.

  Oppilaitos voi muokata lomaketta Primuksen lomake-editorissa omien tarpeidensa mukaiseksi. Ryhmänohjaaja ja käsittelijäksi valittu opettaja näkevät tiedon hyväksilukuanomuksesta omassa Wilmassaan.

  Toiminnon käyttöönotto

  • Koulun tiedot -rekisterissä rastitaan Osaamisen tunnustamisen kirjaus käytössä.
  • Kurssityypit-rekisterissä rastitaan Salli osaamisen tunnustaminen kaikille niille kurssityypeille, joita opiskelijat voivat hyväksilukea (käytännössä kaikki kurssityypit, vain oppimäärätaso jätetään pois).
  • Koulumuodon termit Wilmassa -kenttään kannattaa lukioiden valita aina "Lukio". Tämä muuttaa mm. "Osaamisen tunnustaminen" -termin Wilmassa "Hyväksiluvuksi".

  Asetukset Lomake-editorissa:

  • Lomakkeen tyyppi: "Rekisterin tiedot"
  • Käyttäjäryhmä Wilmassa: "Wilma: opiskelijat" (tai muu opiskelijoiden käyttäjäryhmä)
  • Käytössä Wilman liittymissä: rasti kohtaan "Opiskelija"
  • Rastitaan Näkyy Wilmassa
  • Rastitaan Uuden rekisterikortin luominen sallittu

  Täytä opiskelijoille Käyttäjäryhmä Wilmassa -kenttään sama ryhmä kuin lomakkeella on. Käyttäjäryhmän voi merkitä Koulun tiedot -, Luokat- tai Opiskelijat-rekisterissä riippuen siitä, kuinka laajalle joukolle opiskelijoita lomake halutaan antaa käyttöön.

  Käyttäjäryhmällä pitää olla Käyttäjäryhmät-rekisterissä rastittuna Osaamisen tunnustaminen -rekisteriin Uuden rekisterikortin lisäämisoikeus.

  Lomake opiskelijan Wilmassa ja anomuksen tekeminen

  Uuden anomuksen tekeminen:

  • Avaa Opinnot-sivulla HOPS-välilehti ja klikkaa ops-puusta kurssia, jonka hyväksilukua halutaan anoa.
  • Avautuvasta ikkunasta klikataan Ano hyväksilukua -linkkiä (lomakkeen nimi, voi olla muukin).
  • Mallilomakkeen kentistä Suorituspäivä- ja Arvosana-kentät on pakko täyttää (arvosana on siis vanha arvosana, jonka opiskelija on saanut kurssista).
  • Käsittelijäksi valitaan se opettaja, jolle anomus ohjautuu Wilmassa ja joka antaa hyväksilukumerkinnän.
  • Jos opiskelija on jo aiemmin tehnyt anomuksen samaan kurssiin, hakemus näkyy ikkunassa (nimenä on hakemuspäivämäärä), ja anomusta voi vielä täydentää.


  Opiskelija voi tarkastella tekemäänsä anomusta avaamalla sen Hyväksiluvut -sivulta tai Opinnot-sivun HOPS-välilehdeltä klikkaamalla sen kurssin nimeä, josta anomus on tehty. Opiskelija voi muokata anomustaan siihen asti kunnes opettaja tai kouluttaja on käsitellyt anomuksen. Tältä sivulta ei voi kuitenkaan tehdä uusia anomuksia, vaan anomukset tehdään Opinnot-sivun HOPS-välilehdeltä.

  Jokaisesta kurssista tehdään oma anomuksensa. Jos opiskelija on suorittanut paljon kursseja samoin tiedoin (sama oppilaitos, sama päiväys), tehdään ensin yksi hyväksilukuanomus, ja sen jälkeen yhdistetään siihen muita kursseja.

  Lomake näkyy opiskelijalla siihen asti, että opettaja käsittelee sen. Kun anomus on hyväksytty, opiskelijalla näkyy HOPS-sivun ops-puussa vihreä hyväksymismerkintä hyväksytyn kurssin kohdalla ja anomus siirtyy Hyväksiluvut -sivulla Keskeneräiset-välilehdeltä Käsitellyt-välilehdelle. Kuvassa opiskelijan kurssi ÄI8 on hyväksiluettu, ja hän on nyt tekemässä uutta anomusta kurssiin MU3.

  Päivitetty: 15.10.2015


  Artikkeli on päivitetty 15.10.2015