Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Opiskelijakohtaiset kurssitiedot, opiskelijan lomake

  Katso kuva

  Opiskelijoiden voi antaa muokata jossain määrin oman opetussuunnitelmansa kurssien tietoja. Esimerkiksi erikoiskurssien osalta opiskelija voi kirjata, missä ja millä tavoin hän aikoo kurssin suorittaa, ja millä nimellä kurssi lisätään todistuksiin. Opiskelijoiden voi antaa muokata esim. kurssien tavoitetta, sisältöä, kuvausta ja toteutusta. Toiminto sopii erityisesti opsiin lisättyjen "Muu1, Muu2" jne. kurssien tietojen kirjaamiseen.

  Tiedot tallentuvat Primukseen niitä voi täydentää ja korjata aina tarvittaessa. Muutokset koskevat aina vain opiskelijan omaa kurssitietoa, ts. muutokset tallentuvat opiskelijarekisteriin, opiskelijan opsipuuhun, kyseisen kurssin kohdalle. Kurssit-rekisterissä ja yleisessä opetussuunnitelmassa säilyy kaikille yhteinen tieto.

  Lomake on tarkoitettu ensisijaisesti toisen asteen koulutukseen sekä korkeakouluille. Lomakkeen voi asettaa näkymään vain osalla opiskelijoista, esim. vain abeilla tai aikuisopiskelijoilla.

  Lomakkeen lukeminen Primukseen

  Tallenna lomake omalle koneellesi. Avaa Primuksessa Lomake-editori / Lomakkeen muokkaus / Tuo lomake.

  • Lomakkeen tietokanta: Opiskelijakohtaiset kurssitiedot
  • Lomakkeen nimi: esim. "Muokkaa kurssitietoja"
  • Lomakkeen tyyppi: Rekisterin tiedot
  • Käytössä Wilman liittymissä: "Opiskelija"
  • Käyttäjäryhmä Wilmassa: opiskelijoita varten tehty ryhmä, esim. "Wilma: opiskelijat". Sama ryhmä merkitään myös opiskelijoiden rekisterikorteille kenttään Käyttäjäryhmä Wilmassa.
  • Näkyy Wilmassa -kohta rastitaan.

  Opiskelijoiden käyttäjäryhmälle ei tarvitse antaa tätä varten mitään oikeuksia. Riittää, että ryhmä on olemassa, ja että se yhdistää lomakkeen sekä ne opiskelijat, jotka saavat lomaketta käyttää.

  Kurssitietojen muokkaus Wilmassa

  Linkki muokkauslomakkeeseen näkyy Wilmassa opiskelijan Opinnot-sivulla, HOPS-välilehdellä. Kurssia klikkaamalla avautuu apuruutu, jossa on linkki muokkauslomakkeeseen/lomakkeisiin. Muutoksia voi tehdä sekä ainetasolle että kursseihin. Muokkausoikeus koskee opetussuunnitelman kaikkia kursseja. Kurssissa ei tarvitse olla valintaa, mutta kurssiin tallentuu valinta samalla, kun opiskelija tallentaa kurssimuutokset.

  Muokkausoikeus vain tiettyihin kursseihin

  Jos halutaan, että opiskelijat pystyvät muokkaamaan vain tiettyjä kursseja, asetetaan lomakkeelle jokin näkymisehto. Lomake-editorin Ehdot ja tarkistussäännöt -välilehdellä annetaan ehdoksi esimerkiksi, että lomake avautuu vain niiden kurssien kohdalta, joiden lyhenne alkaa ÄI.

  Lomakkeella voi käyttää näkymisehdossa myös opiskelijakohtaisesti tehtyjen kurssimuutosten tietoja. Wilma tutkii ehdon täyttymistä nimenomaan opiskelijakohtaisista kurssimuutoksista, eikä Kurssit-rekisterin tiedoista. Jos opiskelijalle on esimerkiksi vaihdettu kurssityypiksi "lu soveltava kurssi" joihinkin opintoihin, voi tämän lomakkeen näkymisehdoksi laittaa Tyyppi->nimi=*soveltava*. Lomake näkyy silloin vain niiden kurssien kohdalla, joiden kurssityyppi on opiskelijakohtaisesti muutettu soveltaviksi.

  Lomakkeen avulla voi muokata myös jo suoritettujen, arvioitujen kurssien tietoja. Lomakkeelle ei kuitenkaan saa esiin eikä muokattavaksi arviointitietoja, ainoastaan opinto-opas-tyyppisiä tietoja. Arviointia varten on erilliset lomakkeet opettajille ja henkilökunnalle. Opiskelijoille taas on lomake, jolla opiskelija voi esitäyttää kurssin arviointitiedot hyväksilukua tai osaamisen tunnustamista hakiessaan. Ks. tarkemmin linkit ohjeen lopusta.

  Muokkausoikeus vain tietyille opiskelijoille

  Lomakkeen käyttöoikeutta voi säädellä joko

  • käyttäjäryhmän avulla: luodaan uusi ryhmä, esim. "abit", ja merkitään tämä ryhmä sekä lomakkeelle että kaikkien abien rekisterikorteille, tai
  • antamalla lomakkeelle näkymisehto: Lomake-editorin Ehdot ja tarkistussäännöt -välilehdellä annetaan ehdoksi esimerkiksi, että lomake näkyy vain opiskelijoilla, joiden ryhmän nimi alkaa 2014. Tällöin ehdoksi laitetaan Wilmaan kirjautunut opiskelija->Ryhmä/Luokka->Nimi="2014*".

  Huomaa, että lomakkeen näkyminen Wilmassa vaatii, että lomakkeella ja opiskelijoilla on jokin yhteinen käyttäjäryhmä. Käyttäjäryhmää ei voi jättää tyhjäksi.


  Primuksen kautta tarkasteltaessa Wilmassa tehtyjen muutosten kohdalla näkyy samanlainen pieni kynän kuva kuin Primuksen kautta tehdyissä muutoksissakin. Kynän kuva näkyy myös niillä opettajilla, joilla on oikeus tarkastella opiskelijan Opinnot-sivua. Kuvassa on muokattu kuvataiteen kurssia KU6.


  Artikkeli on päivitetty 20.06.2016