Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Todistus lisäopetuksen suorittamisesta

  Katso kuva

  Tämä on todistus lisäopetuksen suorittamisesta.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi.

  Avaa sitten Primus ja Opiskelijarekisteri. Avaa tulostuseditori. Valitse Toiminnot / Kopioi tiedostosta ja avaa äsken tallentamasi tiedosto. Tiedosto on nyt luettu ja tallennettu Primukseen.

  Ennen tulosteen käyttöönottoa tulee kymppiluokalle tehdä oma opetussuunnitelma ohjeen mukaan.

  Ylätunniste

  Ylätunnisteen punapohjaiset solut hakevat oppilaskohtaisia tietoja opiskelijarekisteristä, kunkin oppilaan rekisterikortilta. Vaaleankeltaiset solut ovat tekstiä.

  Suoritustaulukko

  Ensimmäinen rivi, isot otsikot

  Keltapohjaisessa suoritustaulukossa ensimmäisen rivin solu tulostaa opetussuunnitelmat isot otsikot eli "Lisäopetuksen aikana suoritetut opinnot" ja "Perusopetuksen päättöarvosanojen korottaminen". Kurssityypiksi rastitaan iso otsikko tai muu näillä otsikoilla käytetty tyyppi. Tulostusehtona on Opintoviikkoja()>0, jolloin korotettujen arvosanojen osio tulostuu vain, jos oppilas on korottanut jonkin aineen arvosanaa.

  Toinen rivi, väliotsikot

  Seuraavalta riviltä tulostetaan väliotsin äidinkielen ja toisen kotimaisen kielen opinnoille. Kurssityypiksi valitaan väliotsikko. Tulostusehtona on Arvosanalukumärä()>0 JA Kurssin tiedot->Lyhenne<>"kPerus", jolloin äidinkielen ja toisen kotimaisen kielen väliotsikot tulostuvat vain, jos oppilas on opiskellut näitä kieliä lisäopetuksen aikana. Sellaiset aineet, joita oppilas on opiskellut vain perusopetuksen aikana, jäävät pois tulosteesta.

  Kolmas rivi, yhteiset ja yksilöllistetyt aineet

  Kolmannelta riviltä tulostuu yhteiset ja yksilölliset aineet. Ehtona on, että Arvosana()->Arvosana<>"" eli oppilaalla tulee olla aineessa arvosana, jotta aine tulostuu.

  Rivin seuraava solu tulostaa laajuuden eli opintoviikot. Sen jälkeen tulostetaan arvosana kirjaimin sekä numeroin. Numeroarvosanan lisäksi tulostetaan tähti, jos opiskelijalla on ko. aine yksilöllistetty. Tähti tulostetaan kurssityypin arvosanaviitteestä, eli solun Tietona on Tyyppi()->Arvosanaviite+Arvosana()->Arvosana. Kaikissa näissä soluissa on ehtona Arvosana()->Arvosana<>"", eli aineessa on oltava arvosana.

  Rivin viimeisestä solusta tulostuu lisätietoviite. Solulla on kaksi sisältöä. Ensimmäinen sisältö tarkistaa, onko Lisätietoja-kentässä tietoa. Jos on, tulostetaan lisätietoviite. Toinen solun sisältö tarkistaa, onko Oppilaitos-kentässä tietoa. Jos on, tulostetaan oppilaitosviite. Tulostuvana kurssityyppinä on yhteinen kurssi ja yksilöllistetty kurssi.

  Molempien viitteiden selitykset tulostetaan alatunnisteeseen. Katso lisätietoja kappaleesta Alatunniste.

  Yksilöllistetyt aineet ja tähti-arvosanat

  Yksilöllistettyjen aineiden arvosanan eteen tulostetaan arvosanaviitteeksi tähti (*). Yksilöllistettyjen aineiden tähti-merkin tulostamista varten otetaan Kurssityypit-rekisterissä esiin kenttä "Arvosanaviite". Kurssityypin yksilöllistetty aine arvosanaviitteeksi merkitään tähti (*).

  Solun sisältö Tyyppi->Arvosanaviite+Arvosana()->Arvosana tulostetaan, kun aineessa on arvosana. Solun sisältö on asemoitu oikeaan reunaan, jotta arvosanat tulostuisivat siististi allekkain myös silloin, kun arvosanan eteen tulostuu tähti.

  Neljäs rivi, valinnaiset aineet

  Neljännen rivin solu Kurssin tiedot()->Nimi tulostaa valinnaiset aineet. Ehtona on Arvosana()->Arvosana<>"". Aineet siis tulostuvat, kun kurssityyppinä on valinnainen aine ja opiskelijalla on aineessa loppuarvosana.

  Seuraava solu tulostaa laajuuden, eli opintoviikot. Sen jälkeen tulostetaan arvosana kirjaimin sekä arvosana numeroin.
  Kaikissa näissä soluissa on ehtona Arvosana()->Arvosana<>"", eli aineessa on oltava arvosana.

  Kuten kolmannella rivillä, tulostuu myös neljännen rivin viimeiseen soluun lisätieto- ja/tai oppilaitosviitteet. Myös neljännellä rivillä tällä solulla on kaksi solun sisältöä. Tulostusehdot sisällöissä ovat samat kuin kolmannella rivillä. Ainoa poikkeus on tulostuviksi valitut kurssityypit: neljännellä rivillä viitteet tulostetaan valinnaisista kursseista.

  Huom!
  Tarkista solujen tulostuvat kurssityypit ja määrittele niihin koulullanne käytetyt kurssityypit.

  Alatunniste

  Tulosteen viimeisellä sivulla on alatunniste. Alatunnisteessa on solut todistuksen loppuun tulostuvia yhteisiä tietoja varten.

  Lisätietoja tulostetaan Opiskelijarekisterin Lisätietoja todistukseen -kentästä.

  Suoritustaulukkoon tulostettujen lisätieto- ja/tai oppilaitosviitteiden selitykset tulostuvat alatunnisteeseen teksti-solun Muissa oppilaitoksissa suoritettujen opintojen erilliset todistukset liitteenä alle. Tälle tekstisolulle on tulostusehdoksi määritelty Viitteiden selitykset<>"", joten jos viitteitä ei todistukseen tulostu, ei tämä tekstikään tulostu alatunnisteeseen.


  Artikkeli on päivitetty 15.05.2014

  Aiheeseen liittyen: