Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Työssäoppimisen kirjaaminen opiskelija- ja arviointirekisterissä

  Työssäoppimiset voi kirjata uudella, vaivattomammalla tavalla. Tiedot kirjataan nyt vain yhteen paikkaan, ko. tutkinnon osaan tai jaksoon opiskelijan rekisterikortilla. Kirjaukset tallentuvat Työssäoppiminen-rekisteriin, ja ovat helposti haettavissa, tilastoitavissa ja tulostettavissa. Työssäoppiminen-rekisteri löytyy Primuksen Muut rekisterit kohdasta.

  Työssäoppimisen kirjaaminen Opiskelijarekisterissä

  1) Ota opiskelijan kortilla Arvioinnit-välilehti päällimmäiseksi.
  2) Klikkaa opsipuusta sitä opintojaksoa, johon työssäoppiminen liittyy (tai tutkinnon osa, jos osaa ei ole jaettu opintojaksoihin).
  3) Avautuvan Kurssisuoritukset-ruudun alareunassa on kaksi uutta painiketta: Näytöt ja Työssäopp. Työssäopp.-painiketta klikkaamalla pääset kirjaamaan valitulle opiskelijalle valittuun opintojaksoon liittyvät työssäoppimisen tiedot. Tämä on siis linkki suoraan Työssäoppiminen-rekisteriin.

  Jos kurssiin ei ole vielä lisätty yhtään työssäoppimista, avautuu Työssäopp.-painikkeesta tyhjä Työssäoppimisen-rekisterin sivu/kortti, johon työssäoppimisen tiedot täytetään.

  Sivulla näkyy valmiina opiskelijan nimi ja sen opintojakson nimi, jonka kautta työssäoppimista ollaan kirjaamassa. Täytä muut tiedot rekisterin kenttiin ja tallenna. Tallennuksen jälkeen opintojakson palkkiin ops-puussa ilmestyy pieni ratas merkiksi siitä, että siihen on lisätty työssäoppimista. Kun työssäoppiminen on hyväksytty, tulee ratas ja vihreä väkänen ja jos työssäoppiminen on hylätty, tulee ratas ja punainen väkänen.

  Jos työssäoppimisjakso on pitkä, sama työssäoppiminen voidaan sitoa myös useampaan kurssiin. Työssäoppiminen-rekisterin Kurssi- ja Laajuus osaamispisteinä -kentät ovat monirivisiä ja niihen valitaan kaikki ne kurssit ja laajuudet, joita kyseinen top-jakso sisältää.

  Työssäoppimisen voi nyt myös yhdistää toisen kurssin työssäoppimiseen. Työssäoppimista kirjattaessa voi valita, luodaanko uusi työssäoppiminen vai yhdistetäänkö tämän kurssin työssäoppiminen samalle rekisterikortille jonkin opiskelijalle aiemmin kirjatun työssäoppimisen kanssa.

  Suoritusruudun oikeassa alanurkassa on Näytä työssäoppimiset-kohta. Laittamalla valinnan siihen, saa nopeasti etsittyä opiskelijan ops-puusta kaikki työssäoppimista sisältävät kurssit. Jos yhtään työssäoppimista ei ole vielä lisätty, kenttä on piilotettuna. Se tulee automaattisesti näkyville, kun Työssäoppiminen-rekisterissä on yksikin rekisterikortti.

  Opiskelijarekisterissä on myös uusi, monirivinen Suorituksien työssäoppimiset-kenttä, johon päivittyy kaikki lisätyt työssäoppimiset kukin omalle rivilleen. Siitä ne näkee nopeasti yhdellä silmäyksellä. Kentän näkymää voi muokata Kenttäeditorin kautta sen mukaan halutaanko siinä näkyvän työssäoppimispaikan nimi vai sen kurssin nimi, joka on suoritettu työssäoppimisena vai molemmat.

  Useampia työssäoppimisia samaan opintojaksoon

  Samaan opintojaksoon/tutkinnon osaan voi lisätä useampia työssäoppimisia, esim. kahdessa eri työpaikassa suoritetut työssäoppimiset. Työssäopp.-painikkeen klikkaus avaa apuruudun, jossa valitaan, muokataanko olemassa olevaa työssäoppimista vai syötetäänkö kokonaan uusi. Luo uusi työssäoppiminen -valinnalla pääset syöttämään toisen samaa opintojaksoa koskevan työssäoppimisen tiedot samalla tavalla kuin ensimmäisenkin.

  Jos työssäoppimisia on lisätty useampia, näkyy niiden lukumäärä, kun viet hiiren kursorin opintojakson palkin päälle.

  Työssäoppimisten muokkaus

  1) Aiemmin lisätyn työssäoppimisen tietoja muokataan Kurssisuoritukset-ruudun kautta avautuvassa "Valitse avattava työssäoppiminen" -apuruudussa.
  2) Valitse työpaikka, jossa suoritettua työssäoppimista haluat muokata, ja kuittaa OK. Ruudulla näkyy aiemmin tallennetut työssäoppimisen tiedot. Korjaa tiedot ja tallenna muutokset.

  Työssäoppimisen muokkaustoiminto löytyy myös klikkaamalla opsipuussa olevaa opintojaksoa hiiren 2. painikkeella ja valitsemalla Muuta opiskelijan ... työssäoppimista.

  Työssäoppimisen tulosteet löytyvät tulostepankista ja ne voi siirtää Työssäoppiminen-rekisteriin. Tulosteet tulostetaan Työssäoppiminen-rekisterin kautta, ei siis opiskelijarekisterissä.

  Työssäoppimiseen lisätyt liitteet löytyvät apuikkunan yläpalkista Liitetiedostot-kohdasta. Suluissa näkyy liitteiden lukumäärä. Voit avata, tarkastella, lisätä tai poistaa liiteitä sen kautta.

  Työssäoppimisen kirjaaminen arviointirekisterissä

  Työssäoppimisjaksoille ei tarvitse tehdä omaa arviointikirjaa. Työssäoppiminen lisätään sen arviointikirjan kautta, jota se koskee. Arviointirekisterissä työssäoppimiset kirjataan klikkaamalla opiskelijan nimeä hiiren 2. painikkeella ja valitsemalla ponnahdusvalikosta Muuta opiskelijan... työssäoppimista. Tiedot kirjataan samalla tavalla kuin Opiskelijarekisterin kautta.

  Arviointirekisterin kautta kirjatut työssäoppimistiedot siirtyvät suoraan Opiskelijarekisteriin. Toimeenpanoa ei siis tarvita erikseen tätä varten. Oikeus kirjata työssäoppimisen tietoja arviointikirjan kautta annetaan Käyttäjäryhmät-rekisterissä / Pääsy työssäoppimiseen.