Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Koulunkäyntitiedot: läsnäolot, keskeytykset, erot, valmistuminen

  Opiskelun aloittamiseen, keskeyttämiseen ja valmistumiseen liittyvät tiedot kannattaa koota Opiskelijarekisterissä omalle välilehdelleen, jolloin on helppo tarkistaa, että kaikki tilastointiin tarvittavat tiedot on täytetty.

  Läsnäolo, kirjoillaolo

  Läsnäolotietoja tarvitaan opiskelijamäärän seurantaa sekä opiskelijan opintotukea varten. Läsnäolotiedot ja muut päiväyksiin liittyvät asiat kootaan yleensä omalle välilehdelleen Opiskelijarekisterissä.

  Tiedot merkitään läsnäolotaulukon kenttiin Lukuvuosi, Syksy 20.9., Kevät 20.1., Erityisopetuksessa 20.9., Erityisopetuksessa 20.1. ja Selite. Taulukkoa käytettäessä opiskelijan läsnäolohistoria säilyy ja siitä on helppo tarkistaa, onko hänellä esim. poissaololukukausia.

  Läsnäolotaulukon Syksy 20.9. ja Kevät 20.1. -kenttien vaihtoehtoihin on lisätty "4.yliaikainen". Läsnäolotaulukkoon voi siis täyttää tiedot myös niille opiskelijoille, joiden opinnot jatkuvat vielä yli normaalin opiskeluajan. Tiedonsiirrossa "4. yliaikainen" siirtyy läsnäolevana (="1. läsnä"), mutta yliaikainen-vaihtoehtoa voi käyttää apuna esimerkiksi ei-rahoitukseen kuuluvien läsnäolojen kirjaamiseen.

  Jos opiskelijat voivat ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi Wilman kautta, tiedot päivittyvät tähän taulukkoon. Suosittelemme taulukon käyttöä, mutta tiedonsiirrot toimivat myös aiemmin käytössä olleilla yksirivisillä kentillä Kirjoillaoloaika, Kirjoilla 20.9., Kirjoilla 20.1. ja Kirjoillaolo.

  Myös opintojen aloituspäivän ja arvioidun päättymispäivän tiedot kirjataan opintojen alkuvaiheessa Primukseen, koska näitä tietoja tarvitaan tilastoinnissa. Tilastoissa tarvittavia kenttiä ovat: Aloituspäivä, Koulutuksen/tutkinnon aloituspvm, Arv. valmistumispäivä, Koulutuksen/tutkinnon päättymispvm.

  Keskeyttäminen, poissaolo ja eroaminen

  Opiskelijan keskeytykset ja poissaolot opinnoista merkitään Opiskelijarekisterin kenttiin Tilapäisen kesk.alkupäivä, Tilapäisen kesk.päättymispäivä ja Tilapäisen kesk.syy. Läsnäolotaulukkoon valitaan "Poissa" niille lukukausille, joita keskeytys koskee. Tätä aikaväliä ei oteta mukaan opiskelijatyöpäivälaskentaan.

  Opiskelijan erotessa koulusta täytetään vastaavasti Eropäivä, Eron lisätiedot, Eron jälkeinen tilanne ja Opiskeluaika ennen keskeytystä/eroa. Läsnäolotaulukkoon valitaan "Ei kirjoilla". Opiskelijalle annetaan todistus suoritetuista opinnoista ja merkitään siitä tieto Todistuslajit-taulukkoon.

  Jos opiskelija on itse ilmoittanut keskeytyksestä tai erosta, täytetään myös kenttä Opiskelijan ilmoittama keskeytys.

  Valmistuminen

  Opiskelijan valmistuessa/suorittaessa tutkinnon täytetään Valmistumispäivä-kenttä, vaihdetaan opiskelijalajiksi "Valmistunut opiskelija" ja opiskelijan rekisterikortti arkistoidaan.

  Suosittelemme käyttämään lisäksi Todistuslajit- ja Todistusten päiväykset -taulukkoa, johon täytetään kaikkien opiskelijalle annettujen todistusten päiväykset ja todistuslajit. Valmistumispäivä saadaan haettua myös taulukosta samalta riviltä, jossa todistuslajiksi on laitettu "1 Tutkintotodistus". Huom. Valmistumispäivä ja Todistusten päiväykset -kentissä pitää olla tilaston takia sama päivämäärä, jos molempia kenttiä käytetään.

  Osatutkinnon suorittanutta opiskelijaa ei merkitä valmistuneeksi. Rekisterikortin voi kuitenkin arkistoida, jos hän ei aio suorittaa koko tutkintoa kerralla. Todistuslajit-taulukkoon täytetään osatutkintotodistuksen päivämäärä ja todistuslajiksi "4 todistus tutkinnon osan suorittamisesta".