Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Studerandekort

  Se bild

  Detta är ett studerandekort för yrkesläroanstalter och yrkeshögskolor.

  Spara utskrift-filen som finns under Filer-rubriken till den egna maskinen.

  Utskriften tas i bruk i Primus W4 -programmet i Studeranderegistrets utskriftseditor via Funktioner / Kopiera från fil.

  Utskriftens uppgifter


  Alla fält varifrån uppgifterna skrivs ut är Datafält, d.v.s. största delen av uppgifterna skrivs ut från fält i Primus. Vid behov kan studeranden eller hans/hennes föräldrar för hand korrigera uppgifterna på utskriften. Läroanstalten korrigerar dessa uppgifter i sin databas.

  Överrubrik

  I överrubriken har röda dataceller definierats för läroanstaltens namnuppgifter. Cellernas innehåll är Data som skrivs ut från fälten i Primus. Uppgifterna hämtas från Information om skolan -register. Data -cellens innehåll kan ändras vid behov. Aktivera cellen och tryck på innehållet i Data -mellanbladet så får du fram sökrutan. Töm fältets innehåll och välj från fältregistret det önskade fältet.

  Studerande

  Utskriftens övre del är reserverad för studerandes personuppgifter. Cellernas innehåll är Data, som skrivs ut från fält i Primus. Sökningen sker från Studeranderegistret.

  Studier

  Alla uppgifter som gäller studier är Datafält. Uppgifterna hämtas från studeranderegistret.

  Anhörig

  Utskriftens tredje del är reserverad för den anhöriges personuppgifter. Fälten är Datafält och alla uppgifter hämtas från Studeranderegistret.

  Tilläggsuppgifter

  På utskriften är reserverat rum för studerande eller den anhöriges tilläggsuppgifter.

  Radavstånd

  Cellernas radavstånd kan justeras genom att ändra på cellens höjd. Flytta kursorn på cellens nedre streck så att pilen blir tvåsidig. Nu kan du genom att flytta på strecket justera höjden på cellen.

  Sparandet

  Spara genom att välja Funktioner - Spara eller Spara som, om du vill spara den ändrade bottnen med eget namn och spara den ursprungliga bottnen oförändrad.

  Tilläggsuppgifter över bearbetning av utskrifterna hittas från bruksanvisningen. Uppdaterad bruksanvisning hittas från skolans uppdateringssida.


  Artikeln har updaterats 23.12.2013