Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Oppiaineen keskeyttäminen ja oppimäärän vaihtaminen

  Ohjeessa kerrotaan, miten aineen opiskelun keskeyttäminen kirjataan Primukseen ja miten tällaisten aineiden arvosanatietoja käsitellään tiedonsiirroissa ja todistuksissa.

  Kurssien hyväksiluku lukiossa

  Jos lukion opiskelija keskeyttää aineen laajan oppimäärän opiskelun, poistetaan opiskelijan kortilta tämän aineen loppuarvosana. Kertyneet suoritukset siirretään siiheen oppimäärään, jonka opiskelua opiskelija jatkaa, esim. laajan matematiikan suoritukset hyväksiluetaan lyhyeen matematiikkaan tai A1-englannin suoritukset B1-englantiin.

  Loppuarvosanan poistaminen laajasta oppimäärästä

  Valitse opiskelijarekisterin opsinäkymässä päällimmäiseksi Arvosanat-välilehti ja klikkaa ko. ainetta, esim. laajaa matematiikkaa. Avautuu Kurssisuoritukset-ruutu. Poista pelkkä arvosana tyhjäämällä Arvosana-kentän tieto. Jätä kaikki muut suoritustiedot. Kirjaa Sanallinen arviointi -kenttään tieto keskeytyksestä.

  Jaksotodistus

  Jaksotodistuksiin tulostetaan kaikki aineet kursseineen - myös kesken jääneet aineet; päättötoditukseen vain ne aineet, joista opiskelijalla on loppuarvosana.

  Jos jaksotodistukseen halutaan kesken jääneen oppimäärän loppuarvosanaksi K, tehdään tulostepohjassa tehdä loppuarvosanan tulostavalle solulle uusi sisältö. Solun sisällöksi merkitään tekstinä "K" ja sille tulostusehdoksi Sanallinen arviointi=*keskeytetty* tms. sen mukaan, mitä kesken jääneille aineille on kirjattu.

  Päättötodistus ja kurssimäärien siirto

  Päättötodistukseen tulostetaan vain aineet, joissa on loppuarvosana. Ennen päättötodistuksen tulostamista siirretään laajan oppimäärän kurssisuoritukset lyhyen oppimäärän suorituksiksi. Tämän voi tehdä eri tavoin:

  • Tapa 1 Vedetään laajan oppimäärän kurssit lyhyen oppimäärän kurssien perään. Tämä tehdään opiskelijarekisterissä Opsin rakenne-välilehdellä. Opiskelijalle muodostuu henkilökohtainen opetussuunnitelma, joten ota esiin kenttä Opsin rakennetta muutettu.
  • Tapa 2 Kasvatetaan lyhyen oppimäärän kurssimäärää (Opintoviikkoja) laajan oppimäärän kursseilla, esim. jos opiskelija on suorittanut 2 kurssia laajaa matematiikkaa ja 9 kurssia lyhyttä, merkitään lyhyen matematiikan ov-määräksi 11. Huomioi kuitenkin hyväksiluvut ja poista kurssisuoritukset laajasta matematiikasta, jotta kokonaiskurssimäärä täsmää. Merkitse, mistä kurssista arvosana siirrettiin, suorituspäivämäärä, opettaja, arvosana ym. tiedot lyhyen oppimäärän sanallisen arvioinnin kenttään.
  • Tapa 3 Jos laajalla ja lyhyellä oppimäärällä on sisällöltään yhteneviä kursseja, voi suoritukset siirtää suoraan ko. kurssiin. Esim. jos laajan matematiikan 1. kurssin sisältö vastaa lyhyen matematiikan 1. kurssia, voi arvosanan merkitä 1. kurssin kohdalle. Näin toimitaan niissä kursseissa, jotka voidaan suoraan hyväksilukea lyhyeen oppimäärään. Arvosana, opintoviikot ym. poistetaan laajasta oppimäärästä kokonaan, jotta kokonaiskurssimäärä säilyy oikeana. Merkitse lyhyen matematiikan kursseihin, mistä kurssista arvosana siirrettiin, suorituspäivämäärä, opettaja, arvosana ym. tiedot sanallisen arvioinnin kenttään.

  Yksittäisen kurssin keskeyttäminen

  Jos opiskelija jättää kurssin kesken, merkitään kurssiin jokin keskeyttämistä tarkoittava arvosana, esim. K = kesken tai O = osallistunut.Arvosanamääritykset-rekisterissä
  rastitaan näille arvosanoille Käsittele valintana.

  Kun opiskelija saa tällaisen arvosanan, oletetaan hänen jatkavan suoritusta myöhemmin, ja kurssi siirtyy Kurreen valittuna kurssina. Kurssi siirtyy 31.5. asti Opiskelijat nykyisillä luokillaan -vaihtoehdolla ja sen jälkeen Simuloi luokaltasiirtoa -vaihtoehdolla. Simulointia käytettäessä tulee rasti myös Siirrä myös edellisten vuosien valinnat.

  Peruskoulun valinnaisaineen keskeytys

  Jos peruskoulun oppilas vaihtaa valinnaisainetta, merkitään keskeytetyn aineen päättöarvosanaksi O (osallistunut). Oppiaineessa suoritettu laajuus säilyy ja tulostuu mm. päättötodistukseen. Jos oppilas vaihtaa esim. 8. luokan jälkeen kotitalouden kuvataiteeseen, merkitään kotitalouteen arvosanaksi O ja laajuudeksi 8. lk:n tuntimäärä.

  Se valinnainen aine, johon oppilas on vaihtanut, arvioidaan normaalisti, joko numeerisesti tai sanallisesti. Tässäkin oppiaineessa tulostetaan siinä opiskeltu laajuus. Esimerkkitilanteessa kuvataiteeseen annettaisiin arvosana 9 ja laajuudeksi pelkkä 9. luokan tuntimäärä.