Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Oppilaskortti 1-6, luokkataso

  Katso kuva

  Tämä on ala-asteen 1-6. luokkien oppilaskortti.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi.

  Avaa sitten Primus ja Opiskelijarekisteri. Avaa tulostuseditori. Valitse Toiminnot / Kopioi tiedostosta ja avaa äsken tallentamasi tiedosto. Tiedosto on nyt luettu ja tallennettu Primukseen. Toinen tapa on avata Primuksen rinnalle Oma tietokone -näkymä, etsiä sieltä oikea hakemisto ja vetää tiedoston kuvake hiirellä tulostuseditorin päälle.

  Ylätunniste


  Pohja on jaettu kolmeen osaan: ylätunniste, keltapohjainen suoritustaulukko ja alatunniste. Ylä- ja alatunnisteisiin on määritelty kaikille opiskelijoille tulostuvat yhteiset tiedot, tekstinä tai tietona. Keltapohjainen suoritustaulukko käy läpi aina kyseisen opiskelijan opetussuunnitelman ja tulostaa sieltä halutut tiedot. Taulukon ja solun tiedot tulostuvat paperille vastaavaan kohtaan mihin solut on pohjalla sijoitettu.

  Ensimmäisen sivun ylätunnisteeseen on määritelty punapohjaiset solut Koulun nimen, lukuvuoden, jakson, opiskelijan nimen ja luokan tulostamista varten.

  Näiden solujen sisältö on tietoa, joka tulostetaan Primuksen kentistä. Tekstisolut esim. OPPILASKORTTI ja lukukaudet näkyvät pohjalla tekstinä.

  Jos haluat muuttaa solun sisällössä olevaa tekstiä, valitse solu aktiiviseksi niin solun sisältöteksti tulee näkyviin oikealla puolella olevalle tekstivälilehdelle ja voit muuttaa tekstin haluamaksesi.

  Tieto -solun sisältöä voi myös tarvittaessa muuttaa. Valitse solu aktiiviseksi, paina Tieto välilehdellä olevaa solun sisältöä niin saat hakuruudun esiin. Tyhjää kentän sisältö ja valitse kenttäluettelosta haluamasi kenttä.

  Suoritustaulukko


  Suoritustaulukko on se osa tulostepohjaa, johon tulostuvat kaikkien aineiden nimet.

  Lisäksi suoritustaulukossa tulostetaan arvosanat aineittain.

  Keltapohjaisessa suoritustaulukossa ensimmäinen solu Kurssin tiedot()->Nimi, tulostaa aineen nimen. Solun ehdoksi on määritelty Arvosanalukumäärä()>0 eli nimi tulostuu vain silloin, kun siinä on arvosanoja.

  Tulostuviksi kurssityypeiksi on valittu käyttäytymisen aine, yksilöllistetty aine, yhteinen aine, valinnainen aine ja väliotsikko.

  Seuraavana rivillä on kuusi solua kurssien arvosanojen tulostamista varten (Toisin sanoen yksi solu jokaista luokka-astetta varten). Jokaisella solulla on samat kolme sisältöä.

  Ensimmäinen sisältö on Arvosana->Arvosana, toinen sisältö on yksilöllistetylle arvosanalle eli arvosanan eteen tulostuu "*", ja kolmas sisältö on "-".

  Huomaa, että eri solujen ehdoissa muuttuu vain luokka-aste, ehdot ovat muuten samat.

  Toinen sisältö on "*"&Arvosana->Arvosana.
  joka tulostuu ehdon mukaan silloin, kun luokka-aste täsmää, kurssissa on arvosana ja kurssityypin nimessä on sana yksilöllistetty.

  Solun kolmas sisältö, "-", tulostuu kun edelliset ehdot eivät toteudu, ja luokka-aste on oikea.

  HUOM!
  Tarkista kaikkien solujen tulostuvat kurssityypit. Koulunne käyttämät kurssityypit saat helpoimmin selville Kurssit rekisterissä ottamalla jakauman käytetyistä kurssityypeistä. Valitse Toiminnot/Koosteet/Jakaumat. Valitse tilastoitavaksi kentäksi Tyyppi->Nimi. Paina Laske ja tulosta esikatseluun. Tuloksesta näet mitä kurssityyppejä on käytössä ja kuinka paljon mitäkin.

  Alatunniste


  Tulosteen viimeisellä sivulla on alatunniste.

  Alatunnisteessa on solut todistuksen loppuun tulostuvia yhteisiä tietoja varten. Otsikot (tekstisolut) näkyvät tekstinä. Tietosolut "Lisätietoja todistukseen" ja "Koulun tiedot" näkyvät punapohjaisina. Alatunniste tehdään nimenomaan viimeiselle sivulle vaikka tuloste olisikin yksisivuinen.


  Artikkeli on päivitetty 27.12.2012