Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Oppimissuunnitelma (lukio)

  Katso kuva

  Tällä sähköisellä lomakkeella opettajat voivat tehdä lukion opiskelijalle oppimissuunnitelman sekä muokata aikaisempia oppimissuunnitelmia. Oppimissuunnitelmat ym. Wilman kautta tehdyt asiakirjat tallentuvat Primuksen Pedagogiset asiakirjat -rekisteriin.

  Ohjeet on tarkoitettu tilanteeseen, jossa samassa Primuksessa on jo ennestään Wilman pedagogisia asiakirjoja käyttäviä peruskouluja, ja Oppimisen ja koulunkäynnin tuen toiminnon asetukset ovat valmiiksi kunnossa. Jos pedagogisia asiakirjoja ei ole aiemmin käytetty lainkaan, katso toiminnon käyttöönoton ohjeet (linkit alla) ja ota tarvittaessa yhteys StarSoftin asiakastukeen.

  Lomakkeiden kopiointi Primukseen

  Tallenna ylläoleva tiedosto omalle koneellesi. Avaa Primus ja Ylläpidon rekisterit -osiosta Lomake-editori. Valitse yläpalkista Lomakkeen muokkaus / Tuo lomake. Voit helposti tehdä suunnitelmasta profiililomakkeen kopioimalla tässä ohjeessa olevan mallilomakkeen Primuksessanne ja vaihtamalla siihen Lomakkeen tyypiksi "Profiililomake".

  Valmistelut

  Luo Asiakirjalajit-rekisterissä uusi asiakirjalaji, "Lukion oppimissuunnitelma":

  • Asiakirjalaji-valikosta valitaan "Oppimissuunnitelma"
  • Asiakirjalajin nimi -kenttään kirjoitetaan "Lukion oppimissuunnitelma"

  Luo Tukimuodot-rekisteriiin ne tukimuodot, joita lukiolaisille tarjotaan, esim. "avustajapalvelut" tai "lisäaika kokeessa".

  2. Oppimissuunnitelma

  Lomakkeen näkyminen Wilmassa

  Täydennä lomake-editorissa seuraavat asetukset:

  • Lomakkeen tietokanta: Pedagogiset asiakirjat
  • Lomakkeen tyyppi: Rekisterin tiedot
  • Käytössä Wilman liittymissä: Opettaja, Henkilökunta
  • Käyttäjäryhmä Wilmassa: Esim. LU Tuki
  • Uuden rekisterikortin luominen sallittu: Kyllä
  • Älä näytä tulostettavaa versiota: Kyllä

  Pakolliset kentät ja tiedot

  Itse lomakkeessa on oltava aina esillä kentät:

  • Opiskelija
  • Vastuuopettajat
  • Asiakirjalaji
  • Asiakirjan laatimispäivä

  Nämä on myös määritelty pakollisiksi täytettäviksi. Tietoja ei voi tallentaa Wilmassa, ennen kuin nämä kentät on täytetty.

  Näiden tietojen avulla oppimissuunnitelma liitetään oikeaan opiskelijaan vastuuopettajaan, ja se esitetään Wilmassa oikean otsikon alla oikeassa järjestyksessä, oikeiden tulostemallien kanssa.

  Opiskelun tukitoimenpiteet

  Lomakkeen kohdassa Opiskelun tukitoimet on kahteen kertaan sama kenttä, ensin nimellä Tukimuodot ja sitten Muut toimet.

  • Tukimuodot-kenttä on ajateltu varsinaiselle tuelle, esim. "lisäaika kokeessa" tai "isokirjaimiset tehtävät".
  • Muut toimet -kenttä on ajateltu erilaisille tuen antajasta ja tilanteesta riippuville toimille. Tällaisia voivat olla esim. terveydenhoitajan tai opinto-ohjaajan antama apu.

  Kumpikin kenttä viittaa samaan Tukimuodot-rekisteriin, jonne siis luodaan kummankin valikon vaihtoehdot. Varsinaisen tuen muodot ohjataan ylempään valikkoon Koodi-kentän avulla. Näille vaihtoehdoille annetaan tietty koodi, joka määritellään lomakkeella tämän kentän asetuksiin. Mallilomakkeessa koodina on "lu". Muut toimet on ohjattu alempaan valikkoon koodilla "muu".

  Jos tällainen jako on tarpeeton, voit poistaa alemman kentän lomakkeelta kokonaan.

  Voit vaihtaa koodeja näin:

  • Anna Tukimuodot-rekisterissä Koodi-kenttään haluamasi koodi kaikille varsinaisille tukimuodoille, ja jokin toinen koodi muille toimille.
  • Avaa lomake-editori ja klikkaa Tukimuodot-kentän kynän kuvaketta. Valitse Valintalistan sisältö -kohdassa kentäksi Koodi, valitse valikosta yhtäläisyysmerkki ja kirjoita Ehto-kohtaan sama koodi. Tallenna.
  • Anna samalla tavalla Muut toimet -kenttään niiden koodi.

  Kopioitavat kentät

  Kun oppilaalle myöhemmin luodaan uusi oppimissuunnitelma, voi sen pohjaksi ottaa aiemman tehdyn oppimissuunnitelman tiedot. Ne tiedot, joiden halutaan kopioituvan asiakirjan uuteen versioon, määritellään lomake-editorissa kopioitaviksi kentiksi.

  Lomakkeelle on valmiiksi merkitty kopioitaviksi seuraavat tiedot:

  • Koulunkäynnin kokonaistilanne
  • Lukuvuositavoitteet
  • Tukimuodot
  • Muut ratkaisut
  • Muut toimet
  • Seurantataulukko
  • Ylioppilaskirjoitusten erityisjärjestelyt

  Lomakkeella on käytetty samoja kenttiä kuin perusopetuksen vastaavassa lomakkeessa. Kenttien nimiä on tarvittaessa muutettu vastaamaan paremmin lukiokäyttöä. Tässä ohjeessa viitataan kentän lomakkeella näkyvään nimeen; kentän alkuperäinen nimi näkyy Lomake-editorissa suluissa, esim. Lukuvuositavoitteet (Oppimistavoitteet).

  Lomake Wilmassa

  Lomake näkyy Wilmassa oppilaan Tuki-sivulla sen jälkeen, kun Näkyy Wilmassa kenttä ja Uuden rekisterikortin luominen sallittu on rastittu lomake-editorissa. Lomake näkyy niillä opettajilla, joilla on sama käyttäjäryhmä kuin lomakkeella.

  Opiskelijan tukisivulla on linkki uusien oppimissuunnitelmien luomiseen sekä aiemmin tehtyjen selaamiseen. Kun opettaja tekee uuden oppimissuunnitelman, tulee opiskelijaksi se, jonka tukisivulla oltiin ja vastuuopettajaksi opettaja itse.


  Artikkeli on päivitetty 15.02.2019