Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Opiskelijan valinnat

  Katso kuva

  Tämä on tulostepohja opiskelijan valintojen tulostamista varten.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi.

  Tulostepohja otetaan käyttöön Primus W4 -ohjelman Opiskelijat-rekisterissä tulostuseditorin Toiminnot / Kopioi tiedostosta -toiminnolla.

  Opiskelijan valinnat


  Tämä on lukioille suunnattu tuloste opiskelijoiden valintojen tarkistamista varten.

  Ylätunniste

  Ylätunnisteeseen tulostetaan Koulun tiedot -rekisteristä Koulun nimi osoitetietoineen sekä käynnissä oleva lukuvuosi. Lisäksi ylätunnisteeseen tulostuu nykyinen päivämäärä ja opiskelijan korttinumero. Opiskelijan luokka- ja nimitiedot haetaan Opiskelijat-rekisteristä.

  Ylätunnisteeseen on myös tekstinä kirjoitettu otsikkotekstit aineita ja kursseja varten.

  Suoritustaulukko

  Suoritustaulukon ylimmälle riville tulostetaan mahdollinen väliotsikko.

  Solun tieto: Kurssin tiedot ()->Nimi
  Solun tulostusehto: Valintoja() > 0

  Toiselle riville tulostetaan ne aineet, joiden kursseissa opiskelijalla on valintoja. Tulostuviksi kurssityypeiksi on valittu lu muu aine, lu pakollinen aine ja lu valinnainen aine.

  Solun tieto: Kurssin tiedot ()->Nimi
  Solun tulostusehto: Valintoja() > 0

  Toisen rivin seuraava solu tulostaa edelliseen soluun määriteltyjen aineiden lyhenteet. Tulostuvat kurssityypit ovat samoja kuin edellisessäkin solussa.

  Solun tieto: Kurssin tiedot ()->Lyhenne
  Solun ehto: Valintoja() > 0

  Toisen rivin kolmas solu tulostaa joko rastin (x) tai viivan (-) riippuen siitä, missä kurssissa opiskelijalla on valinta.
  Tulostuviksi kurssityypeiksi on valittu pakollinen kurssi, muu kurssi, soveltava kurssi ja syventävä kurssi.
  Rasti tulostuu jokaisen valitun kurssin kohdalle. Mikäli valintaa ei ole, tulostuu kurssin kohdalle viiva. Solulla on kaksi tekstisisältöä, joista ensimmäisellä on myös tulostusehto:

  Solun teksti 1: x
  Tulostusehto 1: Valinta()=Kyllä
  Solun teksti 2: -

  Alatunniste

  Tulosteen alatunnisteeseen tulostetaan valintojen lukumäärät kurssityypeittäin. Lopuksi tulostetaan myös kaikkien valintojen yhteenlaskettu määrä. Jokaiselle kurssityypille sekä yhteenlasketulle määrälle on määritelty omat tietosolunsa:

  Pakollisia kursseja: Valintoja.Kurssi.Laajuustyyppi.Tyyppi(Primus,Opintoviikot,lu pakollinen kurssi)
  Syventäviä kursseja: Valintoja.Kurssi.Laajuustyyppi.Tyyppi(Primus,Opintoviikot,lu syventävä kurssi)
  Soveltavia kursseja: Valintoja.Kurssi.Laajuustyyppi.Tyyppi(Primus,Opintoviikot,lu soveltava kurssi)
  Kursseja yhteensä: Valintoja.Kurssi.Laajuustyyppi(Primus,Opintoviikot)

  Huom. Mikäli tietosoluissa olevat kurssityypit eivät vastaa koulunne omia, vaihda ne oikeiksi.

  Lopuksi tilaa on varattu vielä opiskelijan allekirjoitusta varten.


  Artikkeli on päivitetty 22.05.2015