Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Vastaanottajan yhteystiedot uudentyyppisillä tunnuksilla

  Uudentyyppisillä tunnuksilla ilmoitukset lähtevät Wilman käyttäjätunnukset -rekisterin mukaiseen sähköpostiosoitteeseen ja matkapuhelinnumeroon. Vanhantyyppisilllä tunnuksilla ilmoitukset lähetetään opiskelija-, opettaja- ja henkilökuntarekisterien mukaisten tietojen mukaan.

  Sähköpostiosoitteen päivittäminen

  Uudentyyppisillä Wilma-tunnuksilla ilmoitukset lähtevät Wilman käyttäjätunnukset -rekisterin yhteystietoihin, eli Sähköposti-kentän osoitteeseen sekä Matkapuhelin-kentän puhelinnumeroon.

  Käyttäjät voivat päivittää yhteystietonsa itse, Wilman
  Ilmoitusasetukset-sivulla. Käyttäjät kannattaa ohjeistaa tarkistamaan nämä yhteystiedot heti uuden tunnuksen luomisen jälkeen, sekä silloin, kun tunnukseen on yhdistetty uusia rooleja.

  • Opettajat ja henkilökunta voivat muuttaa sähköpostiosoitteensa suoraan ruudun kenttään. Näillä henkilöillä on oma rekisterikortti Primuksessa, ja muutos päivittyy myös Opettajat- tai Henkilökunta-rekisterin Sähköpostiosoite-kenttään.
  • Käyttäjillä, joiden Wilma-tunnus on sähköpostiosoite (huoltajat), näkyy Ilmoitusasetukset-sivulla linkki osoitteen muuttamiseksi. Näillä henkilöillä ei ole rekisterikorttia Primuksessa, vaan tiedot on kirjattu korkeintaan opiskelijarekisterin huoltajataulukkoon. Osoitemuutos päivittyy huoltajataulukkoon, jos taulukossa on valmiina sama osoite kuin Wilma-tunnuksella.
  • Huoltajat, joilla on rajoitettu tiedonsaantioikeus, eivät voi muokata ilmoitusasetuksiaan itse.

  Vaiheet

  • Wilma pyytää ensin antamaan uuden sähköpostiosoitteen ja lähettää sitten siihen vahvistusviestin.
  • Huoltaja siirtyy sähköpostiohjelmaansa (uuden osoitteen mukainen sähköposti) ja avaa Wilman lähettämän viestin. Huoltaja klikkaa vahvistusviestin linkkiä, ja palaa Wilmaan.
  • Wilma pyytää nyt vanhaa sähköpostia sekä vanhaa Wilma-salasanaa. Ruudulla lukee valmiina uusi sähköpostiosoite.
  • Kun tiedot on annettu, saa huoltaja joko kuittauksen muutoksen onnistumisesta tai ilmoituksen ongelmasta ja kehotuksen ottaa yhteyttä oppilaitokseen.
  • Huoltajan Wilma-tunnus muuttuu samalla uuden sähköpostiosoitteen mukaiseksi.

  Huoltajan sähköpostiosoitteen muutoksen päivittyminen huoltajataulukkoon

  Uudentyyppisillä tunnuksilla Wilman ilmoitukset lähtevät vain Wilman käyttäjätunnukset -rekisterin mukaiseen osoitteeseen. Huoltajataulukon yhteystietoja ei huomioida.

  Esimerkki 1:

  • Kouluun ilmoittautumisen yhteydessä huoltaja on ilmoittanut sähköpostikseen henri.huoltajala@yritys.fi. Koulu on kirjannut huoltajan tiedot ja tämän sähköpostiosoitteen opiskelijarekisterin huoltajataulukkoon.
  • Koulu tekee huoltajalle avainkoodin. Huoltaja tekee avainkoodilla tunnuksen käyttäen samaa sähköpostiosoitetta henri.huoltajala@yritys.fi.
  • Myöhemmin huoltaja vaihtaa työpaikkaa ja vaihtaa itse Ilmoitusasetukset-sivulla osoitteekseen henri.huoltajala@firma.fi.
  • Huoltajan Wilma-tunnus päivittyy samalla uuden sähköpostiosoitteen mukaiseksi.
  • Uusi osoite päivittyy myös huoltajataulukkoon, koska aiempi osoitekin löytyi sieltä. Vanha osoite korvautuu uudella.

  Esimerkki 2

  • Kouluun ilmoittautumisen yhteydessä huoltaja on ilmoittanut sähköpostikseen henri.huoltajala@yritys.fi. Koulu on kirjannut huoltajan tiedot ja tämän sähköpostiosoitteen opiskelijarekisterin huoltajataulukkoon.
  • Koulu tekee huoltajalle avainkoodin. Huoltaja tekee avainkoodilla tunnuksen käyttäen eri sähköpostiosoitetta: henri.h@gmail.com.
  • Gmail-osoite EI päivity huoltajataulukkoon, sillä ei tiedetä varmuudella, kuka taulukon henkilöistä on kyseessä eli kenen osoite muuttui. Huoltajataulukossa säilyy yritys.fi-osoite, Wilman käyttäjätunnukset -rekisteriin tulee gmail-osoite.

  Huoltajataulukkoon muutettu osoite EI muuta Wilman käyttäjätunnukset -rekisterin tietoa. Tämän vuoksi huoltajien sähköposti- ja matkapuhelinnumeron muutoksia ei kannata kerätä sähköisillä lomakkeilla, vaan huoltajat ohjataan Ilmoitusasetukset-sivulle.

  Esimerkki 3

  • Kouluun ilmoittautumisen yhteydessä huoltaja on ilmoittanut sähköpostikseen henri.huoltajala@yritys.fi. Koulu on kirjannut huoltajan tiedot ja tämän sähköpostiosoitteen opiskelijarekisterin huoltajataulukkoon.
  • Koulu tekee huoltajalle avainkoodin. Huoltaja tekee avainkoodilla tunnuksen käyttäen samaa sähköpostiosoitetta henri.huoltajala@yritys.fi.
  • Myöhemmin koulusihteeri vaihtaa huoltajataulukon kautta huoltajan osoitteeksi henri.huoltajala@firma.fi.
  • Wilman lähettämät ilmoitukset lähtevät edelleen Wilman käyttäjätunnukset -rekisterin mukaiseen henri.huoltajala@yritys.fi-osoitteeseen, huoltajataulukkoa ei huomioida.
  • Uusi osoite EI päivity Wilman käyttäjätunnukset -rekisteriin eikä muuta huoltajan Wilma-tunnusta.

  Yhdistetyt tunnukset (monta roolia)

  Ilmoitusasetukset-sivulla tehty muutos päivittyy käyttäjän kaikille rooleille. Jos käyttäjällä on esim. opettajatunnus ja huoltajatunnus, päivittyy muutos sekä Wilman käyttäjätunnukset -rekisteriin että Opettajat-rekisterin sähköpostiosoite-/matkapuhelinkenttään ja huoltajataulukkoon.

  Vanhantyyppiset tunnukset

  Vanhantyyppisillä huoltajatunnuksilla ilmoitukset lähtevät huoltajataulukon mukaisiin osoitteisiin. Ilmoitukset lähtevät kaikille niille huoltajille, joille on täytetty toimiva sähköpostiosoite ja rastittu Yhteydenottolupa.