Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

2016 Todistukset, sanallinen arv., ei väliain. (lauseet, muut arvosanat väliotsikoilla + san.arv.)

  Katso kuva

  Nämä ovat perusopetuksen todistuksia, joihin tulostuu sanallisesti arvioitujen oppiaineiden Muiden arvosanojen aiheet -kentässä olevat aiheet ryhmiteltyinä eri väliotsikoiden alle, sekä muiden arvosanojen aiheiden arvosanat Muut arvosanat -kentästä. Todistusmalli soveltuu parhaiten tilanteessa, että niissä kursseissa joissa väliotsikoita käytetään, väliotsikoiden alla olevien muiden arvosanojen aiheiden määrissä ei ole kurssikohtaisia eroja. Sellaisia kursseja saa olla, joissa ei ole väliotsikoita lainkaan, jolloin heidän osalta tulostuvat muiden arvosanojen aiheet perinteisesti.
  Lisäksi todistuksiin tulostuu kurssisuorituksen vapaamuotoinen sanallinen arviointi, jos sellainen on kirjattu opiskelijalle.

  Todistus sopii sekä ala- että yläkoulun tarpeisiin.

  Tallenna molemmat Tiedostot-otsikon alla olevat tulostetiedostot omalle koneellesi. Avaa sitten Primuksen Opiskelijat-rekisteri ja avaa tulostuseditori. Valitse Toiminnot / Kopioi tiedostosta ja avaa toinen äsken tallentamistasi tiedostoista. Avaa sitten toinenkin tallentamistasi tiedostoista samalla tavalla. Tiedostot on nyt luettu ja tallennettu Primukseen.

  Todistuspohjia muokatessa voit tämän ohjeen lisäksi hyödyntää ohjeita, joihin on linkit tämän sivun lopussa Aiheeseen liittyen -otsikon alla.

  Taide- ja taitoaineet

  Taide- ja taitoaineiden osalta tämä todistuspohja noudattaa tapaa 1, eli taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit on sisällytetty niiden yhteisiin oppiaineisiin, ja opsin rakenne on perinteinen (ks. esimerkkikuva).

  Valmistelut

  Jotta sanalliset arvioinnit tulostuisivat oikein, täytyy sanallinen asteikko ja siihen liittyvät sanalliset arvosanat olla luotuna. Ks. ohje: Arvioitavien kurssien jakaminen aihealueisiin.

  Ota lisäksi Kurssit-rekisteriin esille kenttä Arviointikohteet. Valitse haluttu kurssi, ja kirjoita Arviointikohteet-kenttään kurssin muiden arvosanojen aiheiden väliotsikot. Älä jätä tyhjiä rivejä väliin, ks. kuva. Tee näin kaikille kursseille, joiden muiden arvosanojen aiheet kuuluu jakaantua eri väliotsikoiden alle.
  Huomioi, että väliotsikot eivät näy opettajille Wilman arviointinäkymässä, eivätkä Primuksen Opiskelijat-rekisterin suoritusruudussa.

  Tarkista, että Arvosanamääritykset-rekisterissä on merkitty sanallisille arvosanoille Numero-kenttään arvosanaa vastaava numero. Tässä todistuspohjassa sanallisten arvosanojen numeroiden oletetaan olevan: 4 = Osaat erinomaisesti, 3 = Osaat hyvin, 2 = Osaat kohtalaisesti ja 1 = Tarvitset vielä harjoitusta. Jos koulussanne käytetään eri numeroita arvosanoille kuin tässä todistuspohjassa, vaihda 4. tietosolun tulostusehdoissa numerot oikeiksi (ks. tulostusehdot alempana).

  Tarkista lisäksi, että Kurssit-rekisterin Arvosanan laskeminen -kenttään on ainetasolle (ei kurssitasolle) valittu Ajallisesti viimeisen kurssin arvosana, jolloin todistuksissa ja Wilmassa näkyy aina tuorein arvosana oppiaineessa.

  Ylätunniste

  Todistuspohja on jaettu kolmeen osaan: ylätunnisteeseen, suoritustaulukkoon ja alatunnisteeseen. Ylätunnisteeseen tulostuu opiskelijan nimi ja vuosiluokka, oppilaitoksen nimi ja kunta, lukuvuosi ja muut perustiedot. Nämä tiedot haetaan Opiskelijat-rekisteristä sekä Koulun tiedot -rekisteristä. Poista todistuspohjassa oleva teksti "Kunnan logo" ja lisää halutessasi logo kuvana (ks. ohje Kuvan lisääminen tulosteeseen).

  Suoritustaulukko

  Todistuspohjan suoritustaulukko on tulostemallin keskellä oleva keltapohjainen taulukko. Taulukkoon tulostuu aineiden nimet, muiden arvosanojen aiheet ja niiden arvosanat, muiden arvosanojen aiheiden väliotsikot sekä kurssiarvioinnin sanallinen lause.

  Todistuspohjassa on käytetty OPS 2016 -siirtotiedostojemme mukaisia kurssityyppejä.
  Lisäksi on käytetty yksilöllistettyjä kurssityyppejä, jotka on löydyttävä Primuksesta (ks. Yksilöllistäminen ja tähti-arvosanat).

  Tulostusehdot

  Mikäli koulussanne on käytössä eri kurssityypit tai esimerkiksi eri kurssilyhenteet, todistuspohjia pitää muokata vastaamaan niitä. Muussa tapauksessa tulostusehtoihin ei välttämättä tarvitse tehdä mitään muutoksia.

  1. tietosolu

  Solu tulostaa väliotsikon (esim. "Äidinkieli ja kirjallisuus"). Valitse tulostuviksi kurssityypeiksi alakoulun ja/tai yläkoulun kurssityyppi "väliotsikko".

  Lisäehdolla Tulosta, jos jokin lapsikurssi tulostuu estetään esimerkiksi "Muut valinnaiset aineet" -otsikon tulostuminen silloin, kun muita valinnaisia ei ole arvioitu. Lisäehtovalikko löytyy tulostuseditorin oikeasta alanurkasta.

  2. tietosolu

  Solu tulostaa oppiaineen nimen (esim. "Suomen kieli ja kirjallisuus"). Valitse tulostuviksi kurssityypeiksi alakoulun ja/tai yläkoulun kurssityypit "lyhytkurssiaine", "valinnainen aine", "yhteinen aine" ja "yksilöllistetty aine" ja "yksilöllistetty valinnainen aine".

  3. tietosolu

  Solu tulostaa kurssin ensimmäisen väliotsikon Arviointikohteet -kentän ensimmäiseltä riviltä (esim. Lukeminen). Valitse tulostuviksi kurssityypeiksi alakoulun ja/tai yläkoulun kurssityypit "lyhytkurssi", "valinnainen kurssi", "yhteinen kurssi", "yksilöllistetty kurssi" ja "yksilöllistetty valinnainen kurssi".
  Seuraavat väliotsikot tulostuvat vastaavalla tavalla kuvassa alempana näkyvistä soluista Kurssin tiedot()->Arviointikohteet [2] ja Kurssin tiedot()->Arviointikohteet [3].
  Todistusmallin väliotsikoiden määrä on kolme. Mikäli kunnassanne on käytössä jokin muu määrä, todistuspohja pitää muokata vastaamaan oikeaa määrää.

  4. tietosolu

  Solu tulostaa kurssin Muiden arvosanojen aiheet -kentän 1. rivin tiedon (esim. Luet sanoja). Valitse tulostuviksi kurssityypeiksi alakoulun ja/tai yläkoulun kurssityypit "lyhytkurssi", "valinnainen kurssi", "yhteinen kurssi", "yksilöllistetty kurssi" ja "yksilöllistetty valinnainen kurssi".

  Seuraavien rivien muiden arvosanojen aiheet tulostuvat samoin ehdoin sillä erotuksella, että niissä tarkastellaan muita rivejä (Muiden arvosanojen aiheet[2], Muiden arvosanojen aiheet[3] jne).

  Todistusmallissa on jokaisen väliotsikon alla kaksi muiden arvosanojen aihetta. Mikäli määrät kunnassanne eroavat tästä, todistuspohja pitää muokata vastaamaan niitä.
  Todistusmalli soveltuu parhaiten tilanteessa, että niissä kursseissa joissa väliotsikoita käytetään, väliotsikoiden alla olevien muiden arvosanojen aiheiden määrissä ei ole kurssikohtaisia eroja. Sellaisia kursseja saa olla, joissa ei ole väliotsikoita lainkaan, jolloin heidän osalta tulostuvat muiden arvosanojen aiheet perinteisesti.

  5. tietosolu

  Solu tulostaa sanallisen arvosanan suorituksen Muut arvosanat -kentän ensimmäiseltä riviltä. Valitse tulostuviksi kurssityypeiksi samat kuin edellisessä solussa eli alakoulun ja/tai yläkoulun kurssityypit "lyhytkurssi", "valinnainen kurssi", "yhteinen kurssi", "yksilöllistetty kurssi" ja "yksilöllistetty valinnainen kurssi".

  Seuraavien rivien sanalliset arvosanat tulostuvat samoin ehdoin sillä erotuksella, että niissä tarkastellaan muita rivejä (Muut arvosanat[2], Muut arvosanat[3] jne).

  6. tietosolu

  Solu tulostaa suoritukselle kirjoitetun sanallisen arvioinnin. Valitse tulostuviksi kurssityypeiksi alakoulun ja/tai yläkoulun kurssityypit "lyhytkurssi", "valinnainen kurssi", "yhteinen kurssi", "yksilöllistetty kurssi" ja "yksilöllistetty valinnainen kurssi".

  7. tietosolu

  Solu tulostaa valkoisen pisteen, joka tekee tyhjän rivin oppiaineiden väliin. Valitse tulostuviksi kurssityypeiksi alakoulun ja/tai yläkoulun kurssityypit "lyhytkurssi", "valinnainen kurssi", "yhteinen kurssi", "yksilöllistetty kurssi" ja "yksilöllistetty valinnainen kurssi".

  Alatunniste


  Alatunnisteeseen tulostuu todistuksen lisätiedot ja allekirjoitusten tiedot. Lukuvuositodistukseen tulostuu lisäksi tieto luokalta siirrosta. Nämä tiedot haetaan Opiskelijat-rekisteristä sekä Koulun tiedot -rekisteristä. Alatunnisteessa on myös tekstinä arvosana-asteikko, kielten oppimäärät jne.

  Alatunnisteeseen tulostuu tarvittaessa myös lause "Oppilas on opiskellut tähdellä (*) merkityt oppiaineet yksilöllistetyn oppimäärän mukaan". Jotta kyseinen lause tulostuisi oikein, täytyy solun tulostusehtoa muokata, sillä tulostusehdossa ei ole valmiina oikeita kurssityyppejä (aa ja ya "yksilöllistetty kurssi" ja "yksilöllistetty valinnainen kurssi"). Voit esim. tyhjätä esillä olevan tulostusehdon ja luoda muuten samanlaisen tilalle, mutta vaihda kurssityypit oikeiksi.

  Ehto on hieman erilainen eri todistuksissa, joten tarkista, että luomasi ehto on kurssityyppejä lukuun ottamatta samanlainen kuin pohjassa valmiina oleva ehto. Viereisen kuvan esimerkissä on tulostusehto todistuksesta, jossa arvosanat tulostetaan koko suoritushistoriasta, ja siinä on valittuna oikeat kurssityypit.


  Artikkeli on päivitetty 10.05.2017