Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Esineen tai aineen haltuun ottaminen, muokkauslomake

  Katso kuva

  Tällä lomakkeella voit tehdä kirjauksen oppilaan tavaroiden haltuun ottamisesta(Perusopetuslaki § 36 d). Saadaksesi lomakkeen käyttämät kentät Primukseen, tarvitset Primuksen version 4.46d tai uudemman. Ota käyttöön myös profiililomake, linkin lomakkeeseen löydät tämän ohjeen lopusta.

  Valmistelut Primuksessa

  Ota Kurinpitotoimet-rekisterissä Kenttäeditorissa esiin kentät:

  • Luokka
  • Toimenpiteen tyyppi
  • Toimenpiteen määräyspäivä
  • Toimenpiteen määrääjä
  • Käytetty voimakeinoja
  • Tapahtumakuvaus
  • Löydetty esine tai aine
  • Esineen tai aineen haltuunottaja
  • Säilytyspaikka
  • Lisätiedot
  • Luovutettu
  • Luovuttaja (opettaja)
  • Luovuttaja (henkilökunta)
  • Luovuttaja (teksti)
  • Luovuttamisesta ilmoitus, huoltaja1
  • Esineen tai aineen hävittäminen
  • Hävittämislupa
  • Esineen tai aineen hävittämispäivä
  • Ilmoitus hävittämisestä
  • Hävittämisestä ilmoitus, huoltaja1

  Primuksen versiosta 4.46d eteenpäin löytyy rekisteri Toimenpiteiden tyypit. Lisää rekisteriin uusi rekisterikortti Esineen tai aineen haltuun ottaminen.

  Tähän rekisteriin lisätyt toimenpiteiden tyypit, näkyvät valintalistana Kurinpitotoimet-rekisterin kentässä Toimenpiteen tyyppi. Tämän kentän avulla on mahdollista tehdä esim. jakaumia erilaisista toimenpiteistä.

  Lomakkeen kopiointi Primukseen

  • Tallenna sivun ylälaidasta lom-tiedosto omalle koneellesi.
  • Avaa Primus ja Lomake-editori. Valitse yläpalkista Lomakkeen muokkaus / Tuo lomake.

  Lomakkeelle täytettävät asetukset ja käyttöönotto

  • Lomakkeen tietokanta: Kurinpitotoimet
  • Lomakkeen tyyppi: Rekisterin tiedot
  • Käytössä Wilman liittymissä: Opettaja
  • Käyttäjäryhmä Wilmassa: Esim. PK Tuki. Sama ryhmä tulee olla täytettynä lomaketta käyttävillä opettajilla myös Opettajat-rekisterissä kentässä Käyttäjäryhmä Wilmassa.
  • Uuden rekisterikortin luominen sallittu: Kyllä
  • Älä näytä tulostettavaa versiota: Kyllä
  • Lomakkeen testaus: Kirjoita jonkin testiopettajan tunnus kenttään Wilman käyttäjätunnus (testaus). Voit testata lomakkeen käyttöä tällä tunnuksella. Niin kauan kuin testitunnus on täytetty, lomake ei näy muilla käyttäjillä.
  • Rasti Näkyy Wilmassa, kun lomake on valmis ja saa näkyä kaikilla opettajilla.

  Lomakkeella on oltava aina esillä kentät:

  • Oppilas
  • Toimenpiteen tyyppi
  • Toimenpiteen kirjauspäivä (toimenpiteen määräyspäivä)
  • Toimenpiteen kirjannut opettaja (toimenpiteen määrääjä)

  Lomakkeen rakenne

  Lomakkeen alussa on kerrottu laki, johon toimenpide perustuu.

  Toimenpidettä koskevassa osiossa kenttään Toimenpiteen tyyppi on laitettu oletusarvoksi "Esineen tai aineen haltuun ottaminen", eikä tätä vaihtoehtoa pääse muuttamaan. Tämä on siitä syystä, että tiedot tallentuvat Primukseen, ja tarkasteltaesa lomakkeen tietoja, myös Wilma osaa näyttää oikean profiililomakkeen.


  Lomakkeelle on laitettu pakollisiksi kentät Oppilas, Toimenpiteen tyyppi, Toimenpiteen määräyspäivä ja Toimenpiteen kirjannut opettaja (Toimenpiteen määrääjä). Vähintään näissä on oltava tietoa, että lomakkeen tallennus onnistuu Wilmassa.

  Toimenpiteen syy/peruste -kenttään valitaan syy, miksi haltuunotto tehdään. Syyt tulevat Opettajan muut merkinnät -rekisteristä. Suositeltavaa on tehdä sopivia vaihtoehtoja rekisteriin, esim. Esine tai aine muille vaarallinen. Lomake-editorin Toimenpiteen syy -kenttään voi myös tehdä rajauskoodin, jolloin valintalistassa näytetään vain tietyt vaihtoehdot. Esimerkiksi rajauskoodi Koodi1=K* näyttäisi kaikki sellaiset vaihtoehdot, joiden koodi on Opettajan muut merkinnät -rekisterissä K1, K2, K3 jne..

  Näkymisehto

  Lomakkeella on näkymisehto Toimenpiteen tyyppi->Nimi="Esineen tai aineen haltuun ottaminen". Silloin lomake näytetään ainoastaan kyseistä kirjausta tarkasteltaessa, ei esim. jälki-istuntoja katsottaessa. Näin mahdolliset muokkaukset tulee tehtyä oikeaa lomaketta käyttäen.

  Huomaa, että jos Toimenpiteen tyypit -rekisterissä esineen tai aineen haltuunottaminen on nimetty eri tavoin, tulee näkymisehdossa oleva nimi muuttaa samalla tavalla.

  Kirjauksen tekeminen Wilmassa

  Kirjauksen voi tehdä joko oppilaan Tuki-sivulta tai Wilman vasemman reunan Kurinpitotoimet-linkistä.

  1. Oppilaan Tuki-sivun kautta

  Valitse Toimenpide-otsikon kohdalta "Lisää uusi" (Esineen tai aineen haltuun ottaminen). Tuki-sivun kautta oppilaan nimi, koulu ja merkinnän tehnyt tulevat heti oletuksena näkyviin lomakkeelle.

  Kirjattu toimenpide näkyy toimenpiteiden listassa tyyppinä Kurinpito ja kuvauksena toimenpiteen tyyppi, eli Esineen tai aineen haltuun ottaminen.

  2. Kurinpitotoimet-sivun kautta

  Kurinpitotoimet-sivulta lomake avataan "Lisää uusi" -linkkiä klikkaamalla ja valitsemalla "Esineen tai aineen haltuun ottaminen".

  Lomakkeelle valitaan oppilas valikon kautta. Oppilaan valinan suhteen on syytä olla tarkkana. Kun lomake on tallennettu, ei oppilasta enää pääse vaihtamaan. Tästä syystä varmempi on aina tehdä kirjaukset Tuki-sivun kautta.
  Lomakkeen tallennuksen jälkeen täydentyy myös oppilaan koulu.

  Tuloste

  Lomaketta vastaava tuloste löytyy tulostepankistamme. Linkki tulosteeseen on Aiheeseen liittyen kohdasta Esineen tai aineen haltuun ottaminen.


  Artikkeli on päivitetty 19.07.2017