Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Työssäoppimissopimus, oppilaitoksen ja työpaikan välinen

  Katso kuva

  Ohjeen tulosteilla saat tehtyä ammatillisen oppilaitoksen ja työssäoppimispaikan välisen työssäoppimissopimuksen. Voit muokata vapaasti tulosteista omiin tarpeisiinne sopivat.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla olevat tulostetiedostot omalle koneellesi. Tulostepohja on nelisivuinen, joten lataa ensin kaikki sivut ja sen jälkeen tallenna tulosteet Primukseenne.

  Tulostepohjat otetaan käyttöön Primuksen Työssäoppimis- ja näyttöympäristö -rekisterin tulostuseditorissa valitsemalla Toiminnot / Kopioi tiedostosta. Tässä ohjeessa on käytetty rekisterin nimeä ammatillisten lokalisointien mukaan. Jos ammatilliset lokalisoinnit eivät ole käytössä, rekisterin nimi on Harjoittelu- ja työssäoppimispaikat eli nimet tarkoittavat samaa rekisteriä.

  Koottu tuloste

  Kun olet muokannut tulostepohjat yksitellen teille sopivaan muotoon, kannattaa sen jälkeen tehdä ohjeen tulosteista koottu tuloste, jolloin saat tulostettua kerralla koko sopimuksen.

  • Avaa tulostuseditori ja siellä Toiminnot / Uusi.
  • Tallenna ja nimeä tuloste esim. Sopimus_koottu.
  • Tähän ei tarvitse tehdä muuta, kuin lisätä kaikki tämän ohjeen erilliset tulostepohjat.
  • Valitse Tulosteen ominaisuudet ja klikkaa avautuvassa apuikkunassa Lisää-painiketta ja valitse tulostesivut yksitellen kohtaan Koottavat tulosteet.
  • Paina lopuksi OK.
  • Jos jotain kohtaa täytyy korjata tai muuttaa, avaa yksittäinen sivu tulostuseditorissa ja tee muutokset siihen ja tallenna. Muutokset päivittyvät koottuun tulosteeseen samalla.

  Työssäoppimis- ja näyttöympäristö -rekisteri


  Työssäoppimis- ja näyttöympäristö -rekisterin kenttäasettelut kannattaa suunnitella siten, että tietojen syöttäminen on mahdollisimman loogista. Voit asetella kentät esimerkiksi omille välilehdilleen sopimuksessa olevien tietojen mukaan.

  Rekisterin asettelut

  Ohjeen yläosassa, Tiedostot-kohdassa on myös ase-tiedosto, jossa on valmiit kenttäasettelut tähän rekisteriin. Voit ottaa asettelut käyttöön, jos teillä kyseinen rekisteri on vielä "tyhjä".

  • Tallenna tiedosto koneellesi.
  • Avaa Työssäoppimis- ja näyttöympäristö -rekisterin kenttäeditori.
  • Valitse Toiminnot / Kopioi tiedostosta / Koko asettelu ja etsi äsken tallentamasi tiedosto.
  • Huomaa, että tämä korvaa entiset kenttäasettelut, jos teillä on valmiiksi kenttiä esillä tässä rekisterissä.

  Malliasetteluissamme Työssäoppimis- ja näyttöympäristö -rekisterin ensimmäinen välilehti on nimeltään Yhteystiedot. Kyseiselle välilehdelle on aseteltu nimen mukaisesti työssäoppimispaikan ja ylläpitäjän yhteystiedot: osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet jne.

  Toinen välilehti on nimeltään Tutkinnot ja opiskelijat. Tälle välilehdelle on otettu esille Tutkinto-, Harjoittelijat- ja Opintokokonaisuus -kentät. Lisäksi välilehdellä on Osaamisalat ja Työtehtävien kuvaus -kentät sekä mahdollisille projekteille omat kentät.

  Tarkemmat sopimustiedot kirjataan rekisterin kolmannelle välilehdelle. Kyseiselle välilehdelle kootaan tiedot sopijaosapuolista sekä sopimukseen liittyvistä muista seikoista kuten voimassaolosta, korvauksista ja työssäoppimisen käytännön asioista.

  Rekisterin neljäs välilehti on nimeltään Yhteyshenkilöt. Välilehden kenttiin kirjataan yhteyshenkilöt yrityksestä ja oppilaitoksesta. Muut yhteyshenkilöt kirjataan moniriviseen Muut yhteyshenkilöt -taulukkoon. Omaan taulukkoonsa voidaan kirjata yhteydenottopäivät ja yhteydenoton selitteet.

  Lisätietoja-välilehdelle kirjoitetaan tarkentavia tietoja muun muassa työturvallisuudesta, koulutusajankohdasta sekä mahdollisista apuvälineistä.

  Voit täyttää vielä välilehden Vierailut, luennoitsijat kenttiä. Välilehdelle merkitään, mikäli yritykseen on mahdollista tehdä vierailuja tai yrityksestä voi tilata jonkun luennoimaan oppilaitoksen opiskelijoille.

  Tulosteen tiedot

  Tarkemmat työssäoppimissopimukseen tulostettavat tiedot selviävät, kun tarkastelet tulostepohjia tulostuseditorissa. Suurin osa tiedoista on kirjoitettu tekstinä suoraan pohjiin, osa tiedoista haetaan Primuksen kentistä. Alla on kerrottu eri sivuille tulostuvat tiedot tarkemmin.

  Sopimuksen sivu 1

  Sopijaosapuolet

  Sopijaosapuolet -kohtaan tulostetaan oppilaitoksen ja yrityksen nimet sekä molemmista yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot (yhteyshenkilö (opettaja) ja työpaikkaohjaaja). Punaiset tietosolut hakevat tiedon rekisterin kentistä.

  Koulutuksen muoto

  Koulutusmuoto-kohtaan on kirjoitettu pelkästään tekstiä, joka kertoo säädöksistä. Tarkista säädösten ajantasaisuus ja korjaa tarvittaessa. Voit muokata tekstiä klikkaamalla keltapohjaista solua ja korjaamalla tiedot editorin oikeassa reunassa kohdassa Teksti.

  Tutkinnot ja opiskelijat

  Tutkinnot, joista opiskelijoita tulee työssäoppimispaikkaan ja opiskelijoiden määrä tulostuvat vastaavista samannimisistä kentistä. Jos samaan työssäoppimispaikkaan voi tulla opiskelijoita eri tutkinnoista, tulostuvat kaikki tutkinnot alekkain.

  Harjoittelijat-kenttä viittaa opiskelijarekisteriin. Kaikki samaan työssäoppimispaikkaan menevät opiskelijat voidaan lisätä kyseiseen kenttään. Sopimukseen tulostetaan näiden opiskelijoiden yhteystiedot ja työssäoppimisen aikataulut, ketkä työssäoppimispaikkaan menevät. Jos teillä on kuitenkin paljon opiskelijoita samassa paikassa, ettekä halua luetella kaikkia sopimukselle, voitte poistaa tulosteesta nämä kohdat.

  Koulutusaika

  Koulutusaika-kohtaan tulostetaan kaikkien yritykselle määriteltyjen harjoittelijoiden työssäoppimisen alkamis- ja päättymispäivät sekä työssäoppimisen kesto. Tiedot haetaan Harjoittelijat-kenttään lisättyjen opiskelijoiden tiedoista, opiskelijarekisterin Suorituksien työssäoppimiset -kentän kautta. Ko.kenttä viittaa Työssäoppiminen-rekisteriin. Tulostusehto tutkii, että Suorituksien työssäoppimiset -kentässa olevien työssäoppimispaikkojen korttinumero on sama kuin sen työpaikan korttinumero, jolle sopimusta ollaan tulostamassa.

  Sopimuksen sivu 2

  Sopimuksen toinen sivu koostuu enimmäkseen tulostepohjaan valmiiksi kirjoitetusta tekstistä. Koulutuksen sisältö -kohdassa on kuitenkin kaksi tietosolua. Rekisterin Harjoittelijat-kenttään lisättyjen opiskelijoiden työssäoppimisista tulostetaan työtehtävät ja työssäoppimisen ajanjakso. Tulostusehto huomioi työssäoppimiset vain siitä työssäoppimispaikasta, jolle sopimusta ollaan tekemässä.

  Työturvallisuuden lisätietoja -kentään voi kirjoittaa tekstinä kaikki erityisvaatimukset ja huomioon otettavat tiedot. Tietosolu tulostaa ne sen mukaisina kuin kenttään on kirjoitettu.

  Sopimuksen sivu 3

  Tämän sivun tiedot tulostetaan Työssäoppimis- ja näyttöympäristö -rekisterin eri kentistä, jotka näkyvät tulostepohjassa punaisina tietosoluina. Kyseiset tiedot ovat työssäoppimispaikassa yleisesti sovittuja asioita ja koskevat kaikkia ko. työssäoppimispaikassa olevia opiskelijoita. Jokaiselle työssäoppimispaikalle voidaan kirjata omat erityiset toteutustavat.

  Vastuuvakuutustietoja varten tutkitaan rekisterin kenttiä Yritys ottaa vastuuvakuutuksen ja Oppilaitos ottaa vastuuvakuutuksen. Tulosteeseen tulostuu rasti sen mukaan, kumpi kenttä työssäoppimispaikan tietoihin on rastittuna.

  Sopimuksen sivu 4

  Viimeiselle sivulle tulostuu sopimuksen voimassaoloaika, päiväys ja allekirjoitukset. Voimassaoloaika tulostetaan Työssäoppimis- ja näyttöympäristö -rekisterin Sopimuksen päättyminen -kentästä, joka tieto on yhdistetty muuhun tekstiin.

  Tuloste Wilmaan

  Jotta sopimuksen voisi tulostaa Wilmassakin, laita kootulle tulosteelle käyttäjäryhmä, joka sopimuksia saa tehdä.

  • Avaa tulostuseditorissa tekemäsi Sopimus_koottu-tuloste.
  • Valitse Asetukset / Tulosteen ominaisuudet.
  • Rasti Käyttäjäoikeudet-kohdassa Näkyy vain käyttäjäryhmällä ja valitse pudotusvalikosta sellainen käyttäjäryhmä, joka sopimuksia saa tehdä ja tulostaa.
  • Rasti myös Näkyy kaikilla kouluilla.
  • Koottu tuloste näkyy sen jälkeen Wilmassa Työssäoppimis- ja näyttöympäristö -profiilisivun oikeassa yläkulmassa kohdassa Tulosteet.
  • Valmis lomake, jolla voit täyttää etukäteen sopimusta varten tarvittavat tiedot Wilman kautta, löytyy alla olevasta linkistä.

  Artikkeli on päivitetty 07.01.2018