Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Sijoitusmahdollisuudet ja päällekkäisyydet

  Päällekkäisyys tarkoittaa, että opiskelijan, opettajan tai opetustilan työjärjestykseen on merkitty kaksi eri oppituntia samaan ajankohtaan. Päällekkäisyydet on oletuksena estetty, ja työjärjestyksissä esitetään harmaalla vinoviivoituksella ne ajankohdat, jotka ovat jo varattuja.

  Päällekkäisyyden voi kuitenkin sallia valitsemalla Asetukset / Päällekkäisyydet / Päällekkäisyydet varmistetaan erikseen. Jos päällekkäisyydet on sallittu, Kurre kysyy vielä varmistuskysymyksen ja kertoo, mitä opettajaa/opetustilaa ja kuinka monta opiskelijaa päällekkäisyys koskee. Listan olemassa olevista päällekkäisyyksistä saa sijoitteluikkunan Päällekkäisyydet-tulosteella.

  Käyttäjä voi ottaa sijoitteluikkunassa käyttöön erilaisia apukeinoja päällekkäisyyksien aiheuttajien ja sijoitusmahdollisuuksien etsimisessä. Näytä-valikossa on valittavissa seuraavat apukeinot:

  • Sijoitusmahdollisuudet vapaissa: Työjärjestyspohjan tyhjissä kohdissa kerrotaan, mitä ryhmiä/palkkeja niihin voisi sijoittaa. Jos mahdollisia sijoitettavia on vain muutama, kertoo Kurre kaikkien ryhmien/palkkien tunnukset. Jos mahdollisia on enemmän kuin ruudulle mahtuu, kerrotaan vain mahdollisuuksien määrä tuntipaikan oikeassa ylänurkassa.

  • Sijoitusmahdollisuudet varatuissa: Jo sijoitetuissa tunneissa kerrotaan, mitä ryhmiä/palkkeja niihin voisi olemassa olevan lisäksi sijoittaa. Jos mahdollisia sijoitettavia on vain muutama, kertoo Kurre kaikkien ryhmien/palkkien tunnukset. Jos mahdollisia on enemmän kuin ruudulle mahtuu, kerrotaan vain mahdollisuuksien määrä tuntipaikan oikeassa ylänurkassa.
  • Vain valitun sijoitusmahdollisuudet liittyy alareunan Kaikki sijoittamattomat -välilehden ryhmiin. Jos asetus on päällä, näytetään 7A-luokan työjärjestyksen tyhjissä kohdissa vain niitä ryhmiä, joissa on mukana 7A-luokkalaisia. Jos asetus ei ole päällä, näytetään muidenkin luokkien ja luokka-asteiden ryhmiä. Ensimmäisessä kuvassa näytetään kaikki mahdollisuudet (kaikkien luokkien sijoittamattomat, tähän ajankohtaan sopivat ryhmät), jälkimmäisessä näistä vain valitun luokan (7A) ryhmät. Jos alareunan Sijoittamattomat-välilehti on valittuna, näytetään tyhjissä kohdissa aina vain kyseisen luokan/resurssin omia ryhmiä.
  • Vapaaseen sopivat: Kun klikkaat jotain vapaata ajankohtaa työjärjestyksessä, näytetään vihreällä ne ryhmät/oppitunnit, jotka voitaisiin sijoittaa tähän kohtaan.
  • Valitun päällekkäisyydet: Kun klikkaat aktiiviseksi jonkin ryhmän tai tunnin, varjostetaan työjärjestyksestä ne ajankohdat, johon tätä ei voi siirtää. Näissä ajankohdissa on joko ryhmän opettajalla, opetustilalla tai jollain opiskelijalla jo muuta opetusta tai varauksia. Pienoistyöjärjestyksistä saadaan toiminnon avulla haettua kätevästi ruudulle vain ne opettajat/luokat/opetustilat, joita varaus koskee. Klikkaa sijoitettua tuntia ja pidä hiiren painike pohjassa. Pienoistyöjärjestyksiin jäävät vain ne resurssit, jotka kuuluvat tähän ryhmään.
  • Tunnin täyttöaste: Täyttöaste ilmaisee, kuinka monella tämän luokan opiskelijalla on jonkin aineen opetusta tähän aikaan. Täysille ryhmille täyttöastetta ei näytetä, joten se kertoo aina siitä, että jollain on hyppytunti.
  • Muiden koulujen sijoitukset taustalla: Jos eri työjärjestysten sijoitukset ovat samassa ajankohdassa, avoinna olevan työjärjestyksen sijoitukset näytetään täysikokoisina, muiden koulujen sijoitukset piilotetaan taustalle. Ilman tätä asetusta eri työjärjestysten saman ajankohdan sijoitukset näytetään vierekkäin.
  • Näytä sijoituksissa: Sijoituksissa voidaan näyttää opettaja, opetustila, muut resurssit ja luokka.
   • Vain resurssin oma ryhmä: Opettajan/opetustilan työjärjestyksessä näytetään vain se ryhmä, jota opettaja opettaa, ei palkin kaikkia ryhmiä.
   • Järjestysnumero (vain viikoilla): Näyttää järjestysnumeron tunnin oikeassa yläkulmassa ja kertoo siis, monesko oppitunti tässä aineessa on menossa. Numero näytetään vain viikkojärjestelmässä.
  • Sijoituksen taustaväri: Oppitunnit voidaan näyttää opettajan, opetustilan, muun resurssin, kurssityypin tai sijoitustyypin mukaan.
  • Ryhmän väri: Oppitunnit voidaan näyttää opettajan, opetustilan, muun resurssin, kurssityypin tai sijoitustyypin mukaan.
  • Alapaneeli: Ikkunan alalaidan luettelo sijoitettavista ryhmistä voidaan joko piilottaa tai ottaa esiin.
  • Valitse näkyvät sarakkeet: Alapaneelista voi piilottaa ne sarakkeet, joiden tietoa ei tarvitse.
  • Näytä ryhmän nimenä: Ryhmän nimen voi valita näkymään kurssin koodin, lyhenteen tai nimen mukaan tai niiden eri kombinaatioina.

  Ne ryhmät, joissa on aktiivisen luokan opiskelijoita, esitetään mustalla tekstillä, muut vihreällä.

  Kun jokin ryhmä tai oppitunti klikataan aktiiviseksi, näytetään tämän ryhmän muut oppitunnit keltaisella. Näin on helppo tarkistaa, ettei ryhmän tunteja mene vahingossa samalle päivälle toiseen kohtaan.

  Sijoitetun oppitunnin kautta päästään tarkastelemaan tuntiin liittyvien opettajien työjärjestyksiä ja etsimään vaihtoehtoisia sijoittelumahdollisuuksia. Klikkaa oppituntia hiiren kakkospainikkeella ja valitse Näytä opettajan työjärjestys ja haluttu opettaja. Listassa on mukana palkin kaikkien ryhmien kaikki opettajat. Opettajan työjärjestys aukeaa omaan ikkunaansa.

  Kun tunnille ei löydy sopivaa paikkaa

  Jokainen sijoitettu tunti vähentää muiden tuntien sijoittamismahdollisuuksia. Sijoittelun loppuvaiheessa voikin tulla tilanteita, joissa tunnille ei ole mitään järkevää sijoituspaikkaa. Ennen kuin sijoitat tunnin, jonka ajankohdalle on useita vaihtoehtoja, käy läpi muut vielä sijoittamattomat tunnit. Jos näistä jokin on kovin hankala sijoitettava, valitse se tähän. Kun tarkistat sopivat tunnit riittävän usein, estät työn lukittumisen.

  Kun tunnille ei löydy sopivaa paikkaa, on poistettava jokin toinen tunti työjärjestyksestä, siirrettävä se muualle ja tämä hankala tunti sen tilalle. Ennen kuin poistat jo sijoitettuja tunteja, ota kannasta varmuuskopio, jotta voit halutessasi palata aiempaan tilanteeseen.

  Alapaneelissa kerrotaan jaksolle määritelty viikkotuntimäärä sekä sijoittamisen vaikeus. Kurre tutkii, kuinka moneen eri paikkaan kurssin voisi sijoittaa, ja antaa sijoittamisen vaikeutta kuvaavan luvun. Mitä suurempi luku, sen vaikeampi sijoitettava. Sijoittelu kannattaa aloittaa vaikeimmista ja edetä sitten niihin, joille on useita mahdollisia sijoituspaikkoja.

  Sijoittamisen vaikeus näkyy myös sarakkeista VP (vapaita päiviä), VT (vapaita tunteja). Jos mitään ei ole vielä sijoitettu, näkyy VP-sarakkeessa 5 ja VT-sarakkeessa 40 (työjärjestyksessä 5 päivää x 8 h). Kun maanantai-aamuun sijoitetaan jonkin ryhmän tunti, päivittyy VP-sarakkeeseen 4, sillä jäljellä on enää 4 sellaista päivää, johon ryhmän tunteja voitaisiin sijoittaa. Kurre antaa kuitenkin sijoittaa maanantaillekin lisää tämän ryhmän opetusta, jos käyttäjä haluaa näin tehdä. Työskentelyn loppuvaiheessa työjärjestyksen ollessa lähes täynnä saattaa VT-sarakkeessa olla jonkin ryhmän kohdalla ”1”. Työjärjestyksessä on siis vain yksi mahdollinen tuntipaikka, johon tämä ryhmän opetusta voidaan sijoittaa.