Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Ryhmänohjaustuokiot varauksina

  Lukion ryhmänohjauksen voi kirjata työjärjestykseen joko varauksina (yksinkertaisempi tapa, vähemmän toiminnallisuutta) tai kursseina/opetusryhminä, jolloin saadaan käyttöön samat toiminnot kuin varsinaisella opetuksella. Kummassakin tavassa ryhmänohjaus saadaan merkittyä myös välituntien kohdalle, sen poissaolomääriä saadaan seurattua ja poissaoloista saadaan lähetettyä ilmoitus huoltajalle. Tässä ohjeessa kerrotaan ryhmänohjauksen merkitsemisestä varauksina työjärjestykseen.

  Varauksina, edut ja haitat:

  • + Nopeampi tehdä
  • +/- RO-tuokion poissaolot eivät lasketu opiskelijoiden kokonaispoissaolomääriin, vaan pysyvät niistä erillään.
  • - RO-tuokion ajankohta ei näy opettajalla tuntimerkintöjen kirjaussivulla, vaan ajankohta pitää itse muistaa.
  • - RO-tuokion poissaolomerkintä kattaa aina koko välitunnin tai koko oppitunnin. RO-tuokion voi merkitä työjärjestykseen siten, että se osuu osittain oppitunnille, osittain välitunnille, mutta poissaoloa ei voi kirjata tällä tavalla. Jos RO-tuokio vie oppitunnin alusta 15 min, tulee poissaolomerkintä silti koko oppitunnin ajalle.
  • - RO-tuokiolle ei voi kirjata tuntipäiväkirjaa, laatia istumajärjestystä tai käyttää muitakaan opetusryhmien toimintoja.

  Ryhmänohjaustuokiot merkitään työjärjestyksiin Kurressa. Jos poissaoloja halutaan seurata, luodaan Primuksessa niille jokin oma luokitus. Poissaolot kirjataan Wilmassa.

  Ryhmänohjaus esiin työjärjestyksiin

  Kurressa


  1) Luo Kurren perustietoikkunan Sijoitustyypit-välilehdellä uusi tyyppi "Ryhmänohjaus". Anna halutessasi ryhmänohjaukselle jokin erottuva väri työjärjestyksiä varten.

  2) Siirry sijoitteluun. Valitse alareunasta Varaukset-välilehti ja sieltä "Ryhmänohjaus".
  3) Valitse Asetukset-valikosta minuuttisijoituksen tarkkuudeksi esim. 15 minuuttia.
  4) Sijoita ryhmänohjaus siihen kohtaan, jossa se järjestetään. Voit sijoittaa sen minkä tahansa luokan kautta, jos ryhmänohjaus on kaikilla luokilla yhtä aikaa.


  5) Klikkaa ryhmänohjausta hiiren 2. painikkeella ja valitse Ominaisuudet. Rasti Opiskelijat-välilehdeltä kaikki opiskelijat, Opettajat-välilehdeltä kaikki ryhmänohjaajat ja Opetustilat-välilehdeltä ne tilat, joissa ryhmänohjaus pidetään.
  6) Merkitse tai kopioi ryhmänohjaus samalla tavalla muillekin jaksoille.

  7) Siirry Kurren päävalikkoon ja valitse Yleiset asetukset. Tarkista Wilman asetukset -välilehdeltä, että Näytä sijoitusten luokat Wilmassa -kohtaa ei ole rastittu. Näytä sijoituksen taustaväri Wilmassa -kohtaan voi valita "Sijoitustyypin mukaan", jolloin ryhmänohjaus erottuu paremmin.

  Wilmassa

  Ryhmänohjaus näkyy työjärjestyksessä samalla tavalla kuin Kurren puolella. Varauksen kohdalla kerrotaan siihen sidotut resurssit, esim. opiskelijamäärä, ryhmänohjaaja ja opetustila.

  Ryhmänohjauksen poissaoloseuranta

  Jos ryhmänohjauksen poissaolot halutaan kirjata, tehdään tätä varten oma tuntimerkintöjen luokitus.

  Primuksessa


  1) Luo Opettajan muut merkinnät -rekisterissä oma luokitus ryhmänohjauksen poissaoloille.

  • Rasti Muu merkintä Wilmassa
  • Rasti Lähetä ilmoitus uudesta merkinnästä
  • Anna Nimi Wilmassa -kenttään jokin lyhyt, kuvaava nimi luokitukselle.

  Näitä luokituksia voi kirjata myös välituntien kohdalle sekä työjärjestyksen tyhjiin oppituntien kohtiin. Merkinnöistä saa yhteenvedot Wilman kautta, mutta ne eivät lasketu mukaan normaalin opetuksen poissaolomääriin.

  Wilmassa

  Poissaolot kirjataan luokkanäkymän kautta. Ryhmänohjaaja avaa oman ohjausryhmänsä näkymän, jossa ro-tuokio ei suoraan näy mitenkään. Opettaja pystyy kuitenkin klikkaamaan välitunnin kohtaa, valitsemaan Muu merkintä -valikosta "Poissaolo ryhmänohjauksesta". Apuruudun alareunassa näkyy merkinnälle tuleva oletuskesto, esim. 15 minuuttia. Jos kesto on väärin, tarkista Kurresta kyseisen ajankohdan pituus. Mikäli se on oikein, tarkista vielä Primuksen Koulun tiedot -rekisteristä kentät Tunnit alkavat ja Tunnit päättyvät. Wilma käyttää välitunnin ajankohtana näiden kenttien tietoja, jos kyseisellä opiskelijalla ei ole työjärjestyksessään edeltävää tai seuraavaa oppituntia.


  Poissaolojen yhteismäärä käy ilmi tuntimerkintöjen yhteenvedosta. Muut merkinnät näkyvät omana sarakkeenaan varsinaisten kurssipoissaoloja koskevien sarakkeiden jälkeen. Määrä tarkoittaa poissaolojen kappelemäärää.

  Poissaolojen tulostus todistukseen tapahtuu samoin kuin silloin, kun ryhmänohjaus on kirjattu kursseina: