Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Wilmas installations- och krypteringsinstruktioner

  I den här instruktionen finns Wilmas installationsinstruktioner. Här beskrivs hur installationspaketet hämtas, Wilma installationfilens inställningar, installation som service samt inställningar som skall göras i Primus för användning av Wilma.

  Wilmas installationsfiler

  Installationsordning

  1) Bestäm var Wilma ska installeras. Wilma installeras på en egen server, skild från Primus-servern.

  2) Gör brandmuren o.dyl. nätförbindelser i ordning på förhand.

  3) Då Wilmas slutliga server, webbadress mm. har bestämts ska du beställa certifikatet för SSL-krypteringen. Det lönar sig INTE att beställa certifikatet förrän installationsplatsen och -sättet har bestämts!

  4) Ta i bruk i Primus de funktioner som ni vill ha i Wilma. Fyll i avsändningsinställningarna för e-post och textmeddelande och skapa användarnamn och lösenord för användarna.