Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Vapaastivalittavien opintojen tarjotin, tapa 1

  Tarjotinta voi käyttää kahdella tavalla:

  • Sen avulla voi kerätä ns. esivalinnat eli tiedon siitä, kuinka moni haluaa valita minkäkin opinnon. Tässä vaihtoehdossa päätetään myöhemmin, montako opetusryhmää järjestetään ja kuka menee mihinkin ryhmään. (Tapa 1, tämä ohje)
  • Toinen tapa on tehdä tarjottimeen valmiiksi riittävä määrä opetusryhmiä ja antaa opiskelijoiden valita itse ryhmänsä. Tässä tavassa tunnit voi sijoittaa valmiiksi työjärjestyksiinkin, jolloin opiskelija näkee valintoja tehdessään, milloin mitäkin ryhmää opetetaan. (Tapa 2, erillinen ohje)

  Valintojen kerääminen


  Tässä tavassa kaikkiin vapaastivalittaviin tehdään yksi opetusryhmä ja tämä ryhmä viedään kurssitarjottimeen. Kaikki valinnat kertyvät siis yhteen ja samaan ryhmään. Myöhemmin tehdään lisää ryhmiä ja jaetaan oppilaat niihin.

  Älä jaksota ryhmien tunteja, vaan anna tuntimäärän olla Jaksottamatta-jaksolla. Tällä tarjottimella kerätään vain valintamääriä, vielä ei oteta kantaa siihen, milloin ja miten opintoja tullaan opettamaan.

  Palkkien kokoaminen

  Hae Tarjotin-välilehdellä esiin kaikki luokat ja siirry Jaksottamatta-jaksolle. Tarjotin tehdään Uusi tarjotin-painikkeella. Anna tarjottimelle nimi. Muut tiedot voit täyttää myöhemmin.

  Tarjotinikkunan oikeassa laidassa näkyvät kaikki ne opinnot, joita opetetaan tässä jaksossa (jaksottamattomat). Tarjotin tehdään vetämällä hiirellä ryhmiä ikkunan oikeasta laidasta vasempaan laitaan. Ensimmäinen ryhmä muodostaa automaattisesti palkin. Seuraavan ryhmän saat samaan palkkiin vapauttamalla hiiren painikkeen ensimmäisen ryhmän perässä, uuden palkin saat vetämällä ryhmän olemassa olevan palkin alle.

  Palkit näytetään oletuksena tasalevyisinä, jolloin hyvin pitkät kurssinimet eivät välttämättä mahdu ryhmän laatikkoon. Ryhmien esitystapaa voi vaihtaa Näytä-valikon kautta. Tällöin ryhmät näytetään niin pitkinä kuin nimi vaatii.

  Vinkki: Anna vapaastivalittaville Kurressa oma kurssityyppinsä ja sille oma värinsä. Valitse kurssitarjotinnäkymässä Näytä / Tarjotinryhmän väri / Kurssityypin mukaan. Näin erotat tarjotinta tehdessäsi vapaastivalittavat muusta opetuksesta. Toinen tapa on käyttää vapaastivalittavilla sellaista kurssikoodia tai lyhennettä, jonka perusteella voit piilottaa muun opetuksen ruudulta. Esim. vapaastivalittavien lyhenne alkaa aina "vv" tai koodi=vapval*.

  Mitä opintoja samaan palkkiin?

  Voit koota palkit täysin haluamallasi tavalla. Pääasia on, että opiskelijat löytävät tarjottimesta helposti etsimänsä opinnot.

  • Voit koota kaikki vapaastivalittavat kurssit samaan palkkiin.
  • Voit koota useamman palkin esim. teemoittain: tekniikkaan liittyvät kurssit yhteen palkkiin, kädentaitoihin liittyvät toiseen ja kielet kolmanteen.
  • Jos tiedät jo etukäteen, että tietyt vapaastivalittavat opintojaksot tullaan opettamaan 1. jaksossa ja toiset 3. jaksossa, voit koota jaksoittaiset palkit.

  Palkit ovat siis vain tapa esittää, mitä on tarjolla. Niissä ei oteta vielä kantaa siihen, mitä opintojaksoja tullaan todellisuudessa opettamaan samanaikaisesti.

  Ala- tai tutkintokohtaiset tarjottimet

  Jos tietyt opinnot on tarkoitettu vain tekniikan alan opiskelijoille tai vain 2. vuoden opiskelijoille, tee erilliset tarjottimet. Lisää tarjottimia tehdään Uusi tarjotin -painikkeella. Tarjottimen Valintojen teko (luokkahaku) -kenttään merkitään ne luokat, jotka saavat Wilmassa valita tästä tarjottimesta opintoja.

  Luokkahaku *16 näyttää tarjottimen luokille data16, auto16; luokkahaku data* taas luokille data15, data16 jne.

  Palkkien ja kurssien esitystapa Wilmassa

  Tarjotinryhmien esittämistavaksi kannattaa valita "Nimi", jotta ne näkyvät selkokielellä Wilman puolella. Esittämistapa valitaan Näytä-valikosta.

  Palkit saavat juoksevan numeroinnin, mutta numerot voi tarvittaessa vaihtaa. Palkkeihin voi myös kirjata ohjetekstiä, joka näkyy myös opiskelijoilla ja huoltajilla Wilman puolella. Palkkinumerointia ja tekstiä muutetaan klikkaamalla palkkia hiiren 2. painikkeella ja valitsemalla Muuta palkin numeroa tai Nimeä tarjotinpalkki.

  Opetusryhmien teko valintamäärien perusteella

  Valintamäärien seuraaminen

  Valintamäärät näkyvät perustietoikkunan Opetusryhmät (Ryhmät)-välilehdellä. Tarkista, mistä kursseista järjestetään vain yksi ryhmä - nämä ryhmät ovat valmiita näin. Moniryhmäisissä kursseissa tarjottimessa ollut ryhmä (1. ryhmä) tyhjätään, jolloin valintamäärät säilyvät mutta opiskelijat eivät ole enää sidottuja juuri tähän ryhmään.

  Lisää ryhmiä suosittuihin kursseihin

  Seuraavaksi tehdään tarvittava määrä lisäryhmiä muihin kursseihin. Lisäryhmät tehdään perustietoikkunan Opetustarjonta (Kurssit)-välilehdellä, ponnahdusvalikon kautta tai syöttämällä ryhmämäärä suoraan Ryhmiä-sarakkeeseen. Voit siirtää opiskelijat ryhmiin joko käsin perustietoikkunan Opetusryhmät (Ryhmät)-välilehdellä, ponnahdusvalikon Opiskelijat ryhmiin -toiminnolla, tai antaa ryhmäjaon Kurren optimoinnin tehtäväksi.

  Ryhmäjako optimoinnin avulla

  Jos haluat tehdä ryhmäjaon optimoinnin avulla, anna kaikille ryhmille ensin maksimikoot Opetusryhmät (Ryhmät)-välilehdellä. Siirry sitten takaisin kurssitarjotinnäkymään. Pura esivalintapalkit ja tee uudet palkit, joihin vedät kaikki vapaastivalittavien opintojen ryhmät. Anna samalla palkeille uudet nimet, jos tarpeen.

  Rasti tarjottimen alta Optimoi valinnat. Seuraa päällekkäisyyksien määrää ikkunan oikean alalaidan infosta. Kun päällekkäisyyksiä on mahdollisimman vähän, tallenna valinnat. Tallennus "lukitsee" opiskelijat juuri näihin ryhmiin. Jos päällekkäisyyksiä jäi, siirrä opiskelijat haluamiisi ryhmiin käsin, valintaikkunan Opiskelijakohtaiset valinnat -välilehdellä. Tarkista vielä lopuksi valintayhteenvedosta, että kaikilla opiskelijoilla on oikea määrä valintoja.

  Kun ryhmät ovat valmiina, muodosta arviointikirjat ja sijoita palkit työjärjestyksiin.