Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Työskentelyjärjestys sijoittelussa

  Artikkelissa on esimerkit alakoulun ja yläkoulun työskentelyjärjestyksestä. Esimerkkejä voi soveltaa oppilaitoksen haluamalla tavalla.

  Nyrkkisäännöt

  • Vaikeimmat sijoitettavat ensin
  • Kaksoistunnit ennen yksöistunteja
  • Isot palkit/elementit ennen muutaman ryhmän elementtejä
  • Yhdistelmäryhmät ennen luokittaisia ryhmiä
  • Valinnaiset ennen yhteisiä aineita
  • Yhteiset opettajat ennen koulun omia opettajia

  Työ aloitetaan hankalimmista tunneista eli niistä, joille on vähiten sijoitusvaihtoehtoja. Palkit, joissa on mukana lähes kaikki luokka-asteen oppilaat, sijoitetaan ennen palkkeja, joissa on vain muutama ryhmä.

  Alakoulun esimerkki

  Esimerkkikoulussa aineet opetetaan pääosin luokittain. Liikunta ja käsityö opetetaan yhdistetyissä AB-ryhmissä. Ortodoksinen uskonto yhdessä ryhmässä (1-6 lk). 5. luokkalaisista on saatu kokoon A2-saksan ryhmä. Oppilaitos käyttää multiKurrea ja sillä on yläkoulun kanssa yhteinen englannin opettaja.

  Sijoittelutyö aloitetaan yhteisten opettajien tunneista (englanti).

  Seuraavaksi sijoitetaan ne kaksoistunnit ym. pitkät opetustuokiot, joissa on mukana usean luokan oppilaita. Esimerkkikoulussa tekninen ja tekstiilityö opetetaan yli luokkarajojen muodostetuissa ryhmissä, samoin tyttöjen ja poikien liikunta. TN ja TS sekä LP ja LT on yhdistetty omiksi elementeikseen.

  Tämän jälkeen sijoitetaan ne kaksoistunnit, joissa on vain yhden luokan oppilaita.

  Seuraavaksi sijoitetaan ne yksöistunnit, joissa on mukana usean luokan tai luokka-asteen oppilaita. Esimerkkikoulussa tällaisia ovat ortodoksinen uskonto ja A2-saksa.

  Tavallisten yksittäisten tuntien sijoittaminen jätetään viimeiseksi.

  Työskentelyn kannalta on helpointa, jos hankalimmat sijoitettavat eli moniluokkaiset ryhmät opetetaan läpi vuoden samaan aikaan ja vain luokittain opetettavien aineiden paikkoja vaihdellaan. Näin kaikki muutokset ovat luokkakohtaisia, eli yhden luokan työjärjestyksen muuttuminen ei heijastu muiden luokkien työjärjestykseen. Myös ne aineet, jotka opetetaan muussa kuin "kotiluokassa" kannattaa pitää läpi vuoden samoina, sillä esim. musiikkiluokan varaus vaikuttaa kaikkien luokkien sijoitusmahdollisuuksiin.

  Yläkoulun esimerkki

  Esimerkkikoulussa aineet opetetaan pääosin luokittain. A-luokkalaiset ovat A1-englannin lukijoita, B-luokkalaiset A1-ruotsin. Oppilaitos tarjoaa 8. - 9. luokkalaisille yhden ja kahden viikkotunnin valinnaisaineita. Oppilaitoksella on paljon yhteisiä opettajia ja opetustiloja lukion kanssa. Oppilaitos käyttää multiKurrea.

  Sijoittelutyö aloitetaan yläkoulun ja lukion yhteisistä opettajista. Myös yhteisten opetustilojen työjärjestyksiä kannattaa pitää silmällä, sikäli kun opettaja ja opetustila eivät kulje käsi kädessä (esim. musiikin opettaja aina musiikkiluokassa).

  Seuraavaksi sijoitetaan valmiit elementit. Esimerkkikouluissa elementtejä on tehty paitsi valinnaisaineista, myös tietyistä yhteisistä aineista. Opinto-ohjaus, terveystieto ja uskonto opetetaan samassa elementissä, samoin A-kielet ja B-kielet omissa elementeissään.

  Elementtien sijoittelu aloitetaan 2 vvt valinnaisista. 7. luokkien käsityö ja kotitalous opetetaan kolmoistuntina, joten nekin kannattaa sijoittaa melko varhaisessa vaiheessa. Seuraavaksi sijoitetaan muut kahden tunnin elementit, niiden jälkeen siirrytään 1 vvt valinnaiselementteihin ja usean luokan oppilaista koostuviin, yksöistunteina opetettaviin ryhmiin. Viimeiseksi jätetään luokittain (yksöistunteina) opetettavat aineet.

  Toisinaan voi olla perusteltua etsiä jollekin tunnille parasta paikkaa opettajan työjärjestyksestä. Jos opettajien tuntimäärissä on paljon eroja, aloita sijoittelu niistä opettajista, joilla on paljon tunteja.

  Yleistä

  Sijoita opetusta tasaisesti kaikkien luokka-asteiden työjärjestyksiin. Jos pyrit tekemään yhden luokan työjärjestyksen kokonaan valmiiksi, käyvät muiden luokkien sijoittelumahdollisuudet vähiin ja tilanne saattaa lukkiutua. Yleensä aineen kaikkia tunteja ei kannata sijoittaa kerralla, sillä silloin jonkin toisen aineen sijoittelumahdollisuudet pienenevät. Kannattaakin sijoittaa aluksi 1-2 sellaista tuntia, jotka on pakko sijoittaa tietyille paikoille ja jättää sijoittamatta ne tunnit, joilla on useampia sijoitusmahdollisuuksia.

  Kurre valvoo sijoittelun aikana, ettei päällekkäisyyksiä tule. Käyttäjän itsensä valvottavaksi jää vain, ettei hyppytunteja synny ja ettei samaa ryhmää opeteta saman päivän aikana useaan kertaan. Tätä helpottaa se, että ko. ryhmän aikaisemmin sijoitetut tunnit näkyvät eri värillä. Myös sijoitettavien rinnakkaisluokkien ja opettajien pienoistyöjärjestyksen seuraaminen auttaa hyppytuntien välttämisessä.

  Hae pedagogisesti paras sijoituspaikka luokkien vapaista paikoista ja pyri samalla täyttämään varsinkin vähemmän opettavien opettajien hyppytuntiaukkoja.

  Yhteisten opettajien työjärjestyksistä voidaan varata tiettyjä ajankohtia oman oppilaitoksen käyttöön. Varauksen sisältö voidaan jättää avoimeksi: saksan opettajan työjärjestyksestä voidaan varata torstai klo 8-10, mutta jättää avoimeksi, onko kyse 5. vai 6. lk saksasta. Kun työskentely on sopivassa vaiheessa, muutetaan varaukset oikeaksi opetukseksi.