Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Opetussuunnitelma

  Katso kuva
  Tiedostot

  Tämä on opetussuunnitelman tulostepohja. Se tulostaa opiskelijalle valitun opetussuunnitelman. Jos opiskelijalla on henkilökohtainen ops, tulostuu hänen opiskelijakorttinsa mukainen petussuunnitelma.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi.

  Tulostepohja otetaan käyttöön Primus W4 -ohjelman Opiskelijarekisterissä tulostuseditorin Toiminnot / Kopioi tiedostosta -toiminnolla.

  Ylätunniste

  Pohja on jaettu kolmeen osaan: ylätunniste, valkopohjainen tavallinen taulukko ja alatunniste. Ylä- ja alatunnisteisiin on määritelty kaikille opiskelijoille tulostuvat yhteiset tiedot, tekstinä tai tietona. Valkopohjainen taulukko hakee tiedot opiskelijarekisteristä. Taulukon ja solun tiedot tulostuvat paperille vastaavaan kohtaan mihin solut on pohjalla sijoitettu.


  Pohja on jaettu kolmeen osaan: ylätunniste, valkopohjainen tavallinen taulukko ja alatunniste. Ylä- ja alatunnisteisiin on määritelty kaikille opiskelijoille tulostuvat yhteiset tiedot, tekstinä tai tietona. Valkopohjainen taulukko hakee tiedot opiskelijarekisteristä. Taulukon ja solun tiedot tulostuvat paperille vastaavaan kohtaan mihin solut on pohjalla sijoitettu.

  Suoritustaulukko

  Keltapohjaisessa suoritustaulukossa ensimmäisellä rivillä on seuraavat tietosolut (sulkeissa se, mitä tietosolu sisältää):

  Kurssin lyhenne (Kurssin tiedot->Lyhenne)
  Kurssin nimi (Kurssin tiedot -> Nimi)
  Kurssityyppi (Kurssin tiedot -> Tyyppi -> Nimi)

  Kaikkiin ensimmäisen rivin punapohjaisiin tietosoluihin on valittu tulostuviksi kurssityypiksi väliotsikko.

  Toisella ja kolmannella rivillä on seuraavat tietosolut (sulkeissa se, mitä tietosolu sisältää):

  Kurssin lyhenne (Kurssin tiedot()->Lyhenne)
  Kurssin nimi (Kurssin tiedot -> Nimi)
  Kurssityyppi (Kurssin tiedot -> Tyyppi -> Nimi)
  Arvosanan laskeminen (Kurssin tiedot -> Arvosanan laskeminen)
  Laajuus (Kurssin tiedot -> Opintoviikkoja)
  Tuntia (Kurssin tiedot -> Tuntimäärä)
  Luokka-aste (Kurssin tiedot -> Luokka-aste -> Luokka-aste)
  Kuvaus (Kurssin tiedot -> Kuvaus)


  Toisen rivin punapohjaisiin tietosoluihin on määritelty tulostuviksi aineet, esim. yhteinen aine ja valinnainen aine.

  Kolmannen rivin tietosoluihin on määritelty tulostuviksi kurssit, esim. soveltava kurssi, syventävä kurssi ja valinnainen kurssi.

  Huom! Jos on käytetty muita kurssityyppejä, niin vaihdetaan jokaisen solun määrittelyihin käytetyt kurssityypit.


  Artikkeli on päivitetty 21.04.2011