Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Den elektroniska underteckningsprocessen i Wilma


  Att skicka underteckningsinbjudningar

  Själva undertecknandet sker elektroniskt i Visma Sign. Man kan skicka inbjudan om digital underskrift till flera personer på en gång (inga begränsningar). Den som behöver underskrifterna skickar via Wilma inbjudningar som e-postmeddelande till de personer som ska underteckna dokumentet. Inbjudningarna skickas från PDF-förhandsgranskningen av utskriften. Namnge dokumentet och skriv in e-postadresserna dit inbjudningarna ska skickas.


  Att skriva under

  De som ska skriva under dokumentet får en inbjudan till sin e-post. I meddelandet finns en länk och ett lösenord till den elektroniska underteckningsprocessen. När man klickar på länken öppnas en sida hos VismaSign, och här ska man ange lösenordet. Därefter ser undertecknaren dokumentet i ett förhandsgranskningsläge. Undertecknaren kan också ladda ner filen eller skicka meddelande till den som sänt inbjudan.


  Via Gå till identifieringen kommer man till underteckningsfasen, där underteckningen sker med hjälp av personbeteckning och bankkoder. Undertecknaren uppger sin personbeteckning och väljer sin bank bland alternativen. När identifieringen med bankkoder sker innebär det samtidigt att dokumentet undertecknas elektroniskt. Underskriften syns på en separat sida efter själva dokumentet.

  Det går inte att använda samma inbjudningslänk på nytt, om dokumentet redan har undertecknats. Om du försöker logga in med den använda länken en gång till meddelar VismaSign att det inte är möjligt.

  Att se på underskriften i Wilma

  När dokumentet är undertecknat av alla får inbjudaren en bekräftelse om detta till sin e-post. Alla inbjudna ska alltså underteckna dokumentet innan processen anses vara slutförd. I Wilma kan man se underskrifterna via beslutets profilblankett, under Dokument uppe till höger på sidan. Under länken finns rubrikerna Skickade och Undertecknade, om det finns dokument av bägge sorterna. Genom att klicka på ett dokument får du fram det i förhandsgranskningen. Den elektroniska underskriften finns på en separat sida efter själva dokumentet. Om det finns flera undertecknare, syns allas underskrifter på den sista sidan.

  Uppdaterad: 21.8.2017