Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

2015: Betyg över den studerandes kunnande

  Se bild

  Betygsmodellen är uppgjord i enlighet med Utbildningsstyrelsens föreskrifter 3/012/2015 om betyg och gäller från 1.8.2015. Betyget ska ges över sådana examensdelar i vilka den studerande inte har uppnått de centrala kraven på yrkesskicklighet och mål förkunnande. Den studerande kan i detta fall inte ges något examensbetyg.

  Importera utskriftsbottnen till Primus

  Spara .tul-filen på din dator. Öppna Primus och sedan Studeranderegistret och utskriftseditorn. Välj Funktioner / Kopiera från fil och öppna filen du nyss sparade. Filen är nu inläst och sparad i Primus.

  Observera

  Om en studerande i en del av sina studier uppfyller kraven på yrkesskicklighet och målen för kunnande kan studeranden ges ett Betyg över avlagda examensdelar för dessa. I de examensdelar där den studerande inte uppfyller de centrala kraven ger utbildningsanordnaren detta "Betyg över den studerandes kunnande".

  Skilj mellan de examensdelar som ska in på respektive betyg i läroplanen. Exempelvis har vi i denna betygsmodell använt vitsordet E (motsvarar ej kraven). De examensdelar som betyget i denna anvisning gäller, bedöms med vitsordet E i fältet Vitsord. Den verbala bedömningen ska skrivas in i det fält som är till för det. E-vitsordet kommer inte in på betyget utan är bara till hjälp.

  De övriga examensdelarna för vilka "Betyg över avlagda examensdelar" kan ges ska bedömas normalt. I utskriftsvillkoret ska då också E-vitsordet ingå, med inställningen att examensdelar som bedömts med E inte skrivs ut. Lägg alltså in t.ex. OCH Vitsord->Vitsord<>"E" i utskriftsvillkoret.

  I vår betygsmodell finns dock OCH Vitsord->Vitsord="E" med, för att inkludera de studier där målen inte har uppnåtts på utsatt nivå.

  Om ni vill använda något annat sätt för att särskilja mellan typerna måste utskriftsbottnen modifieras därefter.

  Sidhuvudet

  • Utbildningsanordnaren och läroanstalten hämtas från Information om skolan.
  • Dokumentets namn står som text direkt i betygsbottnen.
  • Studerandens namn och personbeteckning hämtas från fälten i Studeranderegistret.
  • I texten "har under tiden..." hämtas namnet på examen från Examina-registrets fält Betygets namn på svenska 1.
  • I samma mening kommer studietiden in enligt de datum som finns i fälten Inledningsdatum och Utbildningens/examens slutdatum.

  Prestationstabellen

  Den första raden i den gula prestationstabellen printar stora rubriker, och den andra raden de examensdelar i vilka den studerande har deltagit men inte uppnått en nivå motsvarande de centrala kraven. Den tredje raden ger den verbala bedömningen i respektive studier.

  • Första raden: De stora rubrikerna tas med på betyget om studeranden har deltagit i examensdelar som finns under dem och fått vitsordet E. Utskriftsvillkoret är Antal vitsord.Vitsord(Grundexamina E)>0, där "Grundexamina E" innebär vitsordsskalans E-vitsord.
  • Andra raden: Av examensdelarna är det de som bedömts med E-som skrivs ut. Namnet på examen tas från Kursregistrets Namn-fält eller, om man har ändrat på kursnamnet för studeranden, från fältet Kursens namn i Studeranderegistrets kursprestationsruta.
  • Tredje raden: Den verbala bedömningen hämtas från det fält med samma namn som finns i kursprestationsrutan.
  • Inga omfattningar kommer med på betyget.

  Sidfoten

  • Under Tilläggsuppgifter kommer frasen "Den studerande har i övriga examensdelar...erhållit...", om det finns ett datum i fältet Betygens datum och om motsvarande rad i fältet Betygstyper har "6 intyg över avlagda studier". Det går även bra att printa denna information från fältet Betygets tilläggsuppgifter.
  • Kontrollera så att frasen i fråga inte kommer in under Tilläggsuppgifter om studeranden inte har fått något "Betyg över avlagda examensdelar".
  • Betygets datum tas från Studeranderegistrets fält Betygens datum. På motsvarande rad i fältet Betygstyper ska alternativet "16 annat intyg" vara valt. Om de här fälten inte är ifyllda kommer datumet att vara antingen utskrivningsdatumet eller dagens datum. Du kan också ha något annat datumfält här.
  • Rektorns namnförtydligande hämtas från Information om skolan-registrets fält Rektor/Skolans föreståndare.
  • Grupphandledarens namnförtydligande tas från Studeranderegistrets fält Grupphandledare/klassföreståndare.

  Artikeln har updaterats 23.10.2015