Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Suullisen kokeen todistus suomeksi

  Katso kuva

  Tämä on suullisen kokeen todistuksen tulostepohja.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi.

  Tulostepohja viedään Primukseen avaamalla Opiskelijarekisterin tulostuseditori ja valitsemalla Toiminnot / Kopioi tiedostosta.

  Suullisen kokeen arvosanat ja asteikot

  1. Luo Arvosana-asteikot -rekisterissä luodaan uusi kortti, jonka nimeksi anna esimerkiksi "Suullinen kielitaito".

  2. Luo seuraavaksi tarvittavat arvosanat Arvosanamääritykset-rekisteriin. Merkitse Arvosana-kenttään taitotasoasteikon arvosana, ja Kirjaimin-kenttään asteikon seliteteksti. Kenttään Asteikko valitse tieto "Suullinen kielitaito".

  3. Ota Kurssit-rekisterissä esiin kentät Muiden arvosanojen aiheet ja Muiden arvosanojen asteikko elleivät ne ole ennestään esillä.

  4. Kirjoita Muiden arvosanojen aiheet -kentän ensimmäiselle riville lukion opetussuunnitelman perusteiden kielitaidon tasojen kuvausasteikon kuvaava nimi, esim. "Lukion opetussuunnitelman kuvausasteikko" ja toiselle riville eurooppalaisen taitotasoasteikon kuvaava nimi, esim. "Eurooppalaisen viitekehyksen kuvausasteikko".

  5. Täytä Muiden arvosanojen asteikko -kenttään kohdassa 1. luomasi asteikko, esim. "Suullinen kielitaito".

  Arvosanojen antaminen


  Arvosanamäärityksiä ei erotella erikseen lukion opetussuunnitelman asteikon ja eurooppalaisen asteikon kesken vaan erottelu tehdään Opiskelijarekisterissä arvosanojen annon yhteydessä. Valitse aine, jonka kortille em. aiheet on tallennettu ja avaa sen kurssisuoritusikkuna. Arvosanat syötetään Muut arvosanat -kenttään. Huomaa syöttää oikean aiheen kohdalle oikean taitotasoasteikon arvosana kuten kuvassa.

  Tuloste

  Tulostepohjaan täytyy vaihtaa se aine, josta arvosanat haetaan. Klikkaa ensimmäistä Muut arvosanat.Kurssi -solua, ja vaihda sekä tulostusehtoon että tieto-välilehdelle oman koulusi aine. Vaikka aineen lyhenne koulussasi olisi sama kuin mallipohjassa, täytyy aine silti määritellä uudelleen että viittaus oikeaan Kurssit-rekisterin korttiin saadaan oikein.
  Huomaa, että tieto haetaan Muiden arvosanojen aiheiden riviltä yksi.

  Klikkaa sitten toista Muut arvosanat.Kurssi -solua, ja vaihda tähänkin soluun oman koulusi aine. Huomaa, että tähän soluun valitaan Muiden arvosanojen aihe riviltä kaksi. Kuvassa näet molempien solujen ehdot ja sisällöt.

  Punainen Etunimet&Sukunimi -solu tulostaa opiskelijan nimitiedot. Koulun nimi haetaa Koulun tiedot -rekisteristä ja päivämääräksi tulostuu nykyinen päivämäärä.

  Voit muuttaa kielen ja oppimäärän laajuuden haluamaksesi klikkaamalla ensin solua, johon teksti tulostuu ja kirjoittamalla uuden tiedon aiemman tilalle.


  Artikkeli on päivitetty 21.04.2011