Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Tiedonsiirto Kurreen CSV-muodossa

  Työjärjestyksen teon perustietoja voidaan siirtää Kurreen ja Kurresta csv-muodossa. Siirtää voi kaikkia muita perustietoikkunan välilehtien tietoja, paitsi Jaksotus ja Tuntipohja.

  Kurreen siirrettävän tiedoston voi laatia esim. Muistiolla tai Excelillä. Valmis siirtotiedosto luetaan Kurren valitsemalla perustietoikkunan yläpalkista Tiedonsiirrot / Hae CSV-tiedostosta. Valitse CSV-tiedoston hakemistopolku ja tiedoston tyyppi (opiskelijat, opettajat...). Kun klikkaat Siirrä-painiketta, Kurre näyttää yhteenvedon siirrettävistä tiedoista. Voit tässä vaiheessa poistaa listasta tiedot, joita et halua siirtää. Siirron jälkeen tiedot löytyvät perustietoikkunan välilehdiltä resurssin tyypin mukaisesti.

  Siirtotiedoston muoto

  Alla on kuvattu eri resurssien siirtotiedoston muoto.

  • Tiettyjen resurssityyppien siirtotiedosto sisältää vain kyseisen tyypin tietoja. Esim. opetustilojen siirrossa mukana on vain opetustiloja.
  • Tiettyjen resurssien siirtotiedostoon tarvitaan mukaan myös muiden resurssien tietoja, ja tällöin samassa tiedostossa on mukana erityyppisiä resursseja. Esim. opetusryhmien siirrossa voi olla mukana tiedot ryhmien opettajista, opetustiloista ja opiskelijoista.

  Tiedostossa yksi rivi on aina yksi resurssi. Rivi alkaa tekstillä TYPE, joka kertoo resurssin tyypin. Sen jälkeen kerrotaan resurssin tiedot lainausmerkkien sisällä, pilkulla erotettuna:
  TYPE:1, "tieto","","tieto"
  TYPE:2, "tieto","tieto","tieto","tieto"
  TYPE:2, "tieto", "tieto", "tieto",""

  Esimerkiksi projektin siirtotiedosto on muotoa:

  • TYPE:13,"Projektin nimi","Projektin lyhenne","KP,Tunniste1,Tunniste2"

  Tietojen tulee olla kuvauksen mukaisessa järjestyksessä, ja kutakin resurssia kohden tulee olla annettu kaikki pakolliset tiedot. Rivien keskinäisellä järjestyksellä ei ole merkitystä, ts. samantyyppisten rivien ei tarvitse olla allekkain.

  Seuraavissa siirroissa tiedostossa voi olla eri tyyppisiä rivejä:

  • Opiskelijoiden siirto: luokkia, opiskelijoita
  • Kurssien siirto: opettajia, oletustiloja, kurssityyppejä, sijoitustyyppejä, kursseja
  • Ryhmien ja opettajan muiden tehtävien siirto: kursseja, oppilaita, opettajia, opetustiloja, muita resursseja, kurssityyppejä, sijoitustyyppejä, projekteja

  Esimerkki opiskelijoiden siirrosta:

  • TYPE:8,"2012A","","","Esimerkkilän lukio","0","1,,,,","0","0","0"
  • TYPE:1,"211ca...","4271","Mallinen","Markku","", "2012A","","","1","0","Esimerkkilän lukio","Esimerkkilän lukio","1,,","1,,,,","","","0"
  • TYPE:1,"221cb...","4274","Mallinen","Maija","", "2012A","","","1","0","Esimerkkilän lukio","Esimerkkilän lukio","1,,","1,,,,","","","0"

  Siirto tuo Kurreen sekä tiedostossa mukana olevat opiskelijat (TYPE 1) että näiden luokat (TYPE 8).


  TYPE-numerot:
  1 = opiskelija
  2 = opettaja
  3 = opetustila
  4 = ryhmä
  5 = [käytössä vain Kurre 6 -siirrossa]
  6 = kurssi
  7 = muu resurssi
  8 = luokka
  9 = kurssityyppi
  10 = sijoitustyyppi
  11 = henkilö
  12 = muu tehtävä
  13 = projekti


  Resurssin tyypit ja pakolliset tiedot lihavoitu

  Opiskelijat: TYPE 1
  1: Tunniste
  2: Primuksen korttinumero
  3: Sukunimi
  4: Etunimi
  5: Kutsumanimi
  6: Luokan nimi
  7: Luokan luokka-aste
  8: Luokan selite
  9: Sukupuoli
  10: Luokan Erityisluokka-rasti
  11: Koulun nimi
  12: Luokan koulun nimi
  13: Laskentatunniste
  14: Luokan laskentatunniste
  15: Henkilötunnus
  16: iCalendar -tiedostonimi
  17: Piilota työjärjestys Wilmassa

  Opettajat: TYPE 2
  1: Tunniste
  2: Primuksen korttinumero
  3: Sukunimi
  4: Etunimi
  5: Lyhenne
  6: Kutsumanimi
  7: Laskentatunniste
  8: [tyhjä]
  9: [tyhjä]
  10: Opettajan tuntiopettaja -rasti
  11: Kuvaus
  12: Väri
  13: Kokonaistyömäärä (h)
  14: Muut tehtävät (h)
  15: Opettajan työsuhde
  16: Opettajan työsuhde alkaa
  17: Opettajan työsuhde loppuu
  18: Opettajan opetustyöviikot
  19: Opettajan henkilötunnus
  20: iCalendar -tiedostonimi
  21: Opettajan virkanimi TAI Henkilökunnan tehtävä
  22: Opettajan esimies
  23: Piilota työjärjestys Wilmassa
  24: Estä sijoittelu Wilmassa

  Opetustilat: TYPE 3
  1: Tunniste
  2: Primuksen korttinumero
  3: Nimi
  4: [tyhjä]
  5: Lyhenne
  6: Kutsumanimi
  7: Laskentatunniste
  8: Opetustilan oppilaspaikkoja
  9: Opetustilan käyttöaste
  10: [tyhjä]
  11: Kuvaus
  12: Väri
  13: [tyhjä]
  14: [tyhjä]
  15: [tyhjä]
  16: [tyhjä]
  17: [tyhjä]
  18: [tyhjä]
  19: [tyhjä]
  20: iCalendar -tiedostonimi
  21: [tyhjä]
  22: [tyhjä]
  23: Piilota työjärjestys Wilmassa
  24: Estä sijoittelu Wilmassa

  Ryhmät: TYPE 4
  1: Lyhenne
  2: Tunnus
  3: Edellisen palkin lyhenne
  4: Opiskelijat *)
  5: Muut resurssit
  6: Kurssin koodi
  7: Kurssin luokka-aste
  8: Kurssin opsi
  9: Kesto
  10: IsLahiopetus **)
  11: Kurssityyppi
  12: Sijoitustyyppi
  13: Vastuuopettaja
  14: Maksimikoko
  15: Lukittu (1 = Kaikilta, 2 = Muilta kouluilta, 3 = Opiskelijoilta)
  16: Luokittainen
  17: Läsnäolijoita ***)
  18: Reunatunti
  19: Arviointiväli
  20: Laskentatunniste ****)
  21: Voimassaolo alkaa
  22: Voimassaolo päättyy
  23: Muun tehtävän nimi
  24: Muun tehtävän projekti
  25: Luokat (vain info)
  26: Yksikkö

  Opiskelijat annetaan listana tunnisteita pilkuin eroteltuna esim. "opptun1,opptun2,opptun3"

  Kurssit: TYPE 6
  1: Primuksen korttinumero
  2: Opintoviikkoja
  3: Luokka-aste
  4: Opiskelijat
  5: Lyhenne
  6: Nimi
  7: Kurssien korttinumerot
  8: Kurssikoodi
  9: Kurssityyppi
  10: Lähiopetustunteja
  11: Opettaja
  12: Opetustila
  13: Opetussuunnitelma
  14: Sijoitustyyppi
  15: Arviointikertoja
  16: Arviointiväli
  17: Yksikkö

  Muut resurssit: TYPE 7
  1: Tunniste
  2: Primuksen korttinumero
  3: Nimi
  4: [tyhjä]
  5: Lyhenne
  6: [tyhjä]
  7: Laskentatunniste
  8: [tyhjä]
  9: [tyhjä]
  10: [tyhjä]
  11: Kuvaus
  12: Väri
  13: [tyhjä]
  14: [tyhjä]
  15: [tyhjä]
  16: [tyhjä]
  17: [tyhjä]
  18: [tyhjä]
  19: [tyhjä]
  20: iCalendar -tiedostonimi
  21: [tyhjä]
  22: [tyhjä]
  23: Piilota työjärjestys Wilmassa
  24: Estä sijoittelu Wilmassa

  Luokat: TYPE 8
  1: Lyhenne
  2: Luokka-aste
  3: Selite
  4: Koulun nimi
  5: Erityisluokka
  6: Laskentatunniste
  7: Opiskelijoita
  8: Tuntimäärä
  9: Piilota työjärjestys Wilmassaa

  Kurssityypit: TYPE 9
  1: Nimi
  2: [tyhjä]
  3: [tyhjä]
  4: Väri 1
  5: Väri 2
  6: Lähiopetusta / ov
  7: Oheistyökerroin
  8: Opetustyokerroin
  9: Laskentatunniste 3
  10: Huojennus
  11: Oheistyötä / ov / opiskelija
  12: Opetustyötä / ov / opiskelija

  Sijoitustyypit: TYPE 10
  1: Nimi
  2: Lyhenne
  3: [tyhjä]
  4: Väri 1 (muodossa 16764671)
  5: Väri 2
  6: Huomio työmäärissä
  7: Salli päällekkäisyydet
  8: Estetty Wilmassa
  9: Piilota työjärjestys Wilmassa
  10: Laskentatunniste

  Muut tehtävät: TYPE 12
  1: Kurssin lyhenne
  2: [tyhjä]
  3: [tyhjä]
  4: Opiskelijat *)
  5: Opettajan tunnistetieto
  6: Kurssin koodi
  7: Kurssin luokka-aste
  8: Kurssin opsi
  9: Kesto
  10: Lahiopetus **)
  11: Kurssityyppi
  12: Sijoitustyyppi
  13: Vastuuopettaja
  14: Maksimikoko
  15: Tyhjä
  16: Luokittainen
  17: Läsnäolijoita ***)
  18: Reunatunti
  19: Arviointiväli
  20: Laskentatunniste ****) (vain tili)
  21: Voimassaolo alkaa
  22: Voimassaolo päättyy
  23: Muun tehtävän nimi
  24: Muun tehtävän projektin nimi
  25: Luokat (vain info)
  26: Yksikkö

  Projektit: TYPE 13
  1: Nimi
  2: Lyhenne
  3: Laskentatunniste

  *) Opiskelijat annetaan listana tunnisteita pilkuin eroteltuna esim. "opptun1,opptun2,opptun3"
  **) Lähiopetus = Jos ryhmän kesto on lähiopetustunteina 24h, niin 24 siirtyy Kesto-tietona ja IsLahiopetus-tiedoksi tulee ”1”, eli ryhmälle siirretään tiedoksi, että kesto-tieto on lähiopetustunteina eikä vuosiviikkotunteina
  ***) Läsnäolijoita = Tietona ”1”, jos ryhmän jollain tunnilla on läsnäolojoita. ”0”, jos ryhmän yhdelläkään tunnilla ei ole yhtään oppilasta läsnä olevana (voi olla lähinnä opettajien muissa tehtävissä, opetuksessa ei varmaan koskaan)
  ****) Laskentatunnisteet = Tätä ei ole laitettu siirtymään, koska oletuksena ryhmän laskentatunnisteet tulee ryhmän opiskelijoiden tunnisteista (en nyt osaa sanoa pitäisikö sitä siirtää)

  Csv-siirto versiossa 7.20 ja vanhemmissa

  Kurren aiemmissa versioissa tiedosto sisältää aina vain yhden resurssin, ja rivin alussa ei ole TYPE-tekstiä ja numeroa. Siirrettäessä esim. opiskelijatietoja Kurreen, siirretään ensin kaikki luokat, jotta näille tiedoille löytyy vastaavuus.

  Siirrossa on lisäksi mukana vähemmän tietoja, lähinnä kunkin resurssin aivan perustiedot.

  Opiskelijasiirrossa etunimet ja kutsumanimi ovat päinvastaisessa järjestyksessä kuin 7.21-version ja uudempien ohjessa.

  Laskentatunnisteissa vanhoissa versioissa erotinmerkkinä on '^' eli "1000^1100^^1110^".

  Vanhantyyppisiä tiedostoja voi lukea uuteen versioon, mutta tällöin resurssit on tuotava mukaan oikeassa järjestyksessä ja Tiedoston tyyppi tulee valita oikein.