Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Statistikuppgifter om stöd för skolgång

  Se bild

  Med hjälp av den här blanketten kan till exempel special- eller andra lärare, som på basis av sin tjänst har rätt att se elevernas samtliga uppgifter, via Wilma uppdatera de uppgifter som berör stöd för skolgång som inverkar på grundskolestatistiken. I blanketten ingår sådana uppgifter, som skolans kansli inte nödvändigtvis automatiskt får någon annanstans ifrån. När läraren sparar uppgifterna i Wilma, sparas de samtidigt i Primus Studeranderegister, varifrån skolsekreteraren kan hämta dem till t.ex. ”Elever och studerande på anordnar- och läroanstaltnivå” –statistiken.

  Blanketten är en mall, som kan bearbetas för att passa de egna användningsändamålen. Ta vid behov via Fälteditorn fram de fält som behövs i blanketten, eller byt ut blankettens fält mot de fält som används i Primus.

  Ibruktagande

  Spara lom-filen på din egen dator. Öppna Primus och Blanketteditorn. Välj Bearbeta blanketten / Läs in blankett.

  • Blankettens typ: Registrets uppgifter
  • Blankettens databas: Studerande
  • Används i Wilmas anslutningar: Lärare och/eller Personal
  • Syns i Wilma Ikryssas
  • Användargrupp i Wilma: Lärarnas och/eller personalens grupp. Som användargrupp kan man välja en färdig grupp, till exempel "Speciallärare", eller så kan man i Användargrupper-registret skapa en egen grupp för blanketten. Samma grupp väljs i Användargrupp i Wilma -fältet i Lärar- och/eller Personalregistret för de personer, som får se och bearbeta uppgifterna om stöd för skolgång via Wilma.

  Blankettens uppgifter

  Grunduppgifter

  I grunduppgiftsdelen syns elevens grunduppgifter i läsläge.

  Uppgifter om stöd

  I den här delen har man samlat uppgifter om stöd för skolgång, som inverkar på olika avsnitt i ”Elever och studerande på anordnar- och läroanstaltnivå” –statistiken. Det är endast fältet Lärokurskod/skolnivå som inte inverkar på statistiken. Observera, att med undantag för de pedagogiska dokumenten är samtliga uppgifter i den här delen som standard möjliga att bearbeta i blanketten. Vid behov kan man förhindra bearbetning av valda uppgifter via Wilma.
  Före ibruktagandet bearbetar kommunen eller skolan blanketten för att motsvara de egna rutinerna, till exempel:

  • Stödnivå: I blanketten används valfältet Stödnivå. Alternativt kan man för samma ändamål använda ikryssningsfälten Allmänt stöd, Intensifierat stöd och Särskilt stöd. Om dessa fält är i användning i Primus, bör valfältet bytas ut mot dem på blanketten. Med tanke på ”Elever och studerande på anordnar- och läroanstaltnivå” –statistikens utskrifter har det ingen betydelse vilket alternativ som används; båda sätten är beaktade i utskrifterna.
  • Pedagogiska dokument: Datum för uppgörandet av pedagogiska dokument som skapats via Wilma syns i läsläge i denna punkt. I Primus finns också ikryssningsfält för varje dokumenttyp. Om dessa är i användning, kan man lägga till dem på blanketten.

  Plan för lärande inom intensifierat stöd och beslut om särskilt stöd

  Den här delen innehåller uppgifter för ”Elever och studerande på anordnar- och läroanstaltnivå” –statistikens K-avsnitt. Efter varje uppgift syns det rubriknummer som statistikcentralen använder.

  Kontrollregler

  Med kontrollregler kan man förhindra sparande av blanketten i Wilma om någon uppgift saknas. Instruktioner för uppgörande av kontrollregler finns här under rubriken ”Villkor som berör hela blanketten”.
  På blanketten finns två färdiga kontrollregler:

  • Förhindrat att spara om elev som är inom särskilt stöd inte har ifyllt punkten 'Ställe där undervisning anordnas (eleven som har ett beslut om särskilt stöd) (K2)'
  • Förhindrat att spara om elev som är inom särskilt stöd inte har ifyllt punkten 'Individuella lärokurser för en elev som har beslut om särskilt stöd (K3)'

  Att fylla i blanketten i Wilma

  För de lärare och personal till vilka man vill ge rättigheten att bearbeta uppgifterna via Wilma, väljer man blankettens användargrupp i Användargrupp i Wilma -fältet.
  Blanketten syns elevspecifikt i Wilmas högra kant under rubriken Blanketter. Genom att klicka på blankettens namn kommer läraren åt att kontrollera och fylla i uppgifterna.


  Artikeln har updaterats 18.09.2017