Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Osaamisen tunnustaminen

    Osaamisen tunnustamiselle on oma rekisteri Primuksessa. Jokaisesta tunnustamisesta tulee sinne oma rekisterikortti. Sama tunnustaminen voi myös liittyä useampaan opintoon, jolloin opinnot täytetään rekisterikortin moniriviseen kurssi-taulukkoon. Tunnustamiselle voi laittaa laajuuden rivikohtaisesti eli kattaako ko. tunnustaminen osa- vai koko suorituksen kyseisestä kurssista. Osaamisen tunnustamista voi kirjata myös Wilmasta lomakkeiden avulla ja opiskelija voi itse anoa tunnustamista omalla lomakkeellaan.