Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Hakemus aamu- ja iltapäivätoimintaan (hakemukset ja päätökset -rekisteri)

  Katso kuva

  Lomakkeen avulla huoltaja voi hakea lapselle aamu- ja iltapäivähoitoa. Tehty hakemus tallentuu Primuksen Hakemukset ja päätökset -rekisteriin, mutta on nähtävillä myös Wilmassa opettajilla, henkilökunnalla ja huoltajilla.

  Lomakeen kopiointi Primukseen

  Tallenna sivun ylälaidan linkistä lom-tiedosto omalle koneellesi. Avaa Primus ja Lomake-editori. Valitse yläpalkista Lomakkeen muokkaus / Tuo lomake.

  Lomakkeen tiedot

  • Lomakkeen tietokanta: Hakemukset ja päätökset
  • Lomakkeen tyyppi: Rekisterin tiedot
  • Käytössä Wilman liittymissä: Huoltaja
  • Käyttäjäryhmä Wilmassa: Esim. Hakemukset, huoltaja
  • Uuden rekisterikortin luominen sallittu: Kyllä
  • Wilman käyttäjätunnus(testaus): täytä testihuoltajan Wilma-tunnus

  Lomake näkyy huoltajilla Wilmassa Hakemukset ja päätökset -sivulla, jonne löytyy linkki sivun vasemmasta reunasta.

  Tee mahdolliset muutokset lomakkeen kenttiin, teksteihin, ohjeisiin jne. ja testaa lomaketta testikäytäjän tunnuksella Wilmassa. Kun lomake on valmis, poista Wilman käyttäjätunnus(testaus) -kentästä testaustunnus ja rasti tilalle Näkyy Wilmassa. Lomake näkyy sen jälkeen Wilmassa siihen valitulla käyttäjäryhmällä.

  Käyttäjäoikeudet

  Päästäkseen tekemään hakemuksen, on käyttäjällä oltava sellainen käyttäjäryhmä, jolla on oikeus Hakemukset ja päätökset -rekisteriin.

  Tee huoltajia varten uusi käyttäjäryhmä Primuksen Käyttäjäryhmät-rekisteriin, esim. "Hakemukset huoltaja/opiskelija".

  Anna käyttäjäryhmälle Wilman oikeudet -välilehdellä oikeus Hakemukset ja päätökset -rekisteriin ja rekisterin toiminnoista Uuden rekisterikortin luominen sekä Tallennettujen tulosteiden tulostusoikeus.

  Valitse tehty käyttäjäryhmä tälle lomakkeelle sekä lisää sama käyttäjäryhmä Koulun tiedot -rekisterin kenttään Huoltajan käyttäjäryhmä Wilmassa.

  Lomakkeen rakenne

  Lomakkeella on paljon ohjekenttiä, joissa on ohjeistusta hakemisesta ja hakemuksen täyttämisestä. Muokkaa Lomake-editorissa ohjeet kuntanne käytäntöjen mukaisiksi, tai poista tarpeettomat tiedot. Siniset infomerkit sisältävät ohjetekstiä kentän täytöstä, voit muokata ohjetekstiä lomake-editorissa ko. kentän ominaisuuksissa.

  Primuksessa tehtäviä valmisteluita:

  • Jotta lomake toimii Wilmassa, on Primuksen Hakemuskoodit-rekisterissä oltava aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva hakemustyyppi (esim. Koodi: H2 Selite: Hakemus aamu- ja iltapäivätoimintaan). Lomakkeella käytetään tätä tietoa oletusarvona.
  • Lomakkeen kentät Iltapäivätoiminnan toimintapaikka, ensisijainen toive ja Iltapäivätoiminnan toimintapaikka, toissijainen toive näyttävät vaihtoehdot Aamu- iltapäivä- ja kesätoimintapaikat -rekisteristä, joten täytä toimintapaikat rekisteriin omina rekisterikortteinaan.

  Lomakkeen alun hakemusta koskevaan osioon tulee automaattisesti hakemuspäiväksi nykyinen päivämäärä, sekä Hakemus-kenttään tieto "Hakemus aamu- ja iltapäivätoimintaan". Nämä tiedot on tehty kentän oletusarvojen kautta. Hakemuspäivän oletusarvona on nykyinen päivämäärä, Hakemus-kenttään oletusarvo on kirjoitettu käsin. Kentän näkymänä on selite, eli muokkaa tarvittaessa hakemuksen selite oman kunnan iltapäivätoimintaa koskevan selitteen mukaiseksi. Oletusarvo tulee olla täsmälleen samassa sanamuodossa kuin Primuksen Hakemuskoodit-rekisterissä oleva aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva selite.

  Näkymisehto

  Lomakkeen Ehdot ja tarkistussäännöt -välilehdelle on tehty seuraava näkymisehto:

  Päätös (koulu)->Päätöskoodi="" JA Päätös (virasto)->Päätöskoodi="" JA Käsittelyssä<>Kyllä JA Hakemus->Selite="Hakemus aamu- ja iltapäivätoimintaan"

  Ehto tarkoittaa, että hakemuksen voi tehdä tai tehtyä hakemusta muokata niin kauan kun hakemusta ei ole otettu käsittelyyn tai siihen liittyvää päätöstä ei ole annettu.

  Näkymisehtoa voi muokata tarpeen mukaan, esim. asettaa tietty päivämääräväli jolloin hakemus on huoltajille näkyvissä.


  Artikkeli on päivitetty 11.12.2014