Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

2015: Todistus ammattitutkinnon osan suorittamisesta

  Katso kuva

  Todistusmallit noudattavat Opetushallituksen määräystä 20/011/2015 näyttötutkintojen todistuksista.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla olevat tulostetiedostot omalle koneellesi.

  Avaa sitten Primus ja Opiskelijarekisteri. Avaa tulostuseditori. Valitse Toiminnot / Kopioi tiedostosta ja avaa äsken tallentamasi tiedosto. Tiedosto on nyt luettu ja tallennettu Primukseen. Toinen tapa on avata Primuksen rinnalle Oma tietokone -näkymä, etsiä sieltä oikea hakemisto ja vetää tiedoston kuvake hiirellä tulostuseditorin päälle. Tee samoin takasivu-tulosteelle.

  Tulosteen tiedot

  Ylätunnisteeseen tulostuvat asiakirjan nimi, tiedot tutkinnosta sekä opiskelijan nimi ja henkilötunnus. Keltaiseen suoritustaulukkoon tulostuu suoritetut tutkintojen osat arviointeineen.

  Ylätunniste

  Ylätunnisteeseen tulostetaan opiskelijarekisterin Tutkinto-kentän kautta tutkintotoimikunnan nimi. Tutkinnot-rekisteriin täytetään Tutkintotoimikunta-kenttään jokaiselle tutkinnolle siitä vastaavan tutkintotoimikunnan nimi.

  • Toinen vaihtoehto on täyttää opiskelijarekisterin kenttä Tutkintotoimikunta, ja tulostaa tieto siitä.
  • Tutkinnon nimi tulostuu opiskelijarekisterin Tutkinto-kentästä.
  • Jos tutkinnossa on osaamisaloja, tulostetaan takasivulle kohtaan Lisätietoja, mistä osaamisalasta suoritetut tutkinnon osat ovat.
  • Opiskelijarekisteristä tulostetaan opiskelijan sukunimi, etunimet ja henkilötunnus.
  • Asiakirjan nimi ja sarakeotsikot on kirjoitettu tekstinä suoraan pohjaan.
  • Otsikoiden yläpuolelle tulostuu lause joko yksikkö- tai monikkomuodossa "on suorittanut ammattitutkinnosta osan ja osoittanut ammattitaitonsa seuraavassa tutkinnon osassa:" tai ".. seuraavissa tutkinnon osissa:" sen mukaan, onko suoritettu yksi vai useampi tutkinnon osa. Solussa on käytetty funktiota Suoritetut kurssit.Tyyppi[Rivilukumäärä](1näyttö)+Suoritetut kurssit.Tyyppi[Rivilukumäärä](1näyttö työssä)>"1". Toisin sanoen jos tutkintosuorituksia on enemmän kuin yksi, tulostuu lauseen monikkomuoto, muulloin yksikkömuoto. Vaihda funktioon kurssityyppien tilalle ne, jotka oppilaitoksessanne vastaavat tutkintosuorituksia.

  Suoritustaulukko

  Tulosteeseen tulostetaan suoritettujen tutkinnon osien nimet ja arviointi (Hyväksytty).

  • Tutkinnon osista tulostuvat ne, joihin on annettu arvosana.
  • Tutkinnon osan nimi tulostuu Kurssit-rekisterin mukaisena, ellei sitä ole muutettu opiskelijakohtaisesti.
  • Opiskelijakohtaisesti muutettu nimi tulostuu opiskelijarekisterin kurssisuoritusruudun Kurssin nimi -kentästä.

  Alatunniste

  • Alatunnisteeseen tulostuu teksti: "Tutkintotodistus annetaan, kun kaikki tutkintotodistuksen saamiseksi vaaditut tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti.".
  • Päivämäärä tulostuu opiskelijarekisterin monirivisestä Todistusten päiväykset -kentästä. Kyseisestä kentästä tulostuu viimeisin rivi, jossa on samalla rivillä Todistuslajit-kentässä "4 todistus tutkinnon osan suorittamisesta". Kenttään merkitään se tutkintotoimikunnan kokouspäivämääärä, jossa todistus on ollut hyväksyttävänä.
  • Tutkintotoimikunnan tiedot tulostetaan Tutkintotoimikunnat -rekisterin mukaisena. Tutkinnon järjestäjän tiedot tulostuvat Koulun tiedot -rekisteristä.

  Takasivu


  Tulosteen tiedot

  Takasivun ensimmäiseen punaiseen soluun on laitettu tulostumaan sekä tekstiä että tietoa:

  • Tutkinnon nimi tulostetaan taivutuksen takia Tutkinnot-rekisterin Todistusnimi suomeksi 1 -kentästä. Tähän kenttään nimi kirjataan oikeassa taivutusmuodossa (tieto- ja tietoliikennetekniikan ammattitutkinnon).
  • Opetushallituksen päättämien ammattitutkinnon perusteiden diaarinumero ja päiväys tulostuvat Tutkinnot-rekisterin kentistä OPH:n määräys/Dnro ja OPH:n määräys/pvm. Jos tutkinnon perusteisiin on tullut muutoksia, tulostuvat tiedot lisäksi kentistä OPH:n määräys/pvm 2 ja OPH:n määräys/dnro 2.

  Lisätiedot tulostuvat opiskelijarekisterin kentästä Lisätietoja todistukseen. Tarkista Oph:n todistusmääräyksistä, mitä lisätietoja takasivulle pitää kirjata.

  • Jos tutkintoon sisältyy tutkinnon osa "Kuljetusalan perustason ammattipätevyys", sen lisätieto voidaan myös lisätä tulostumaan takasivun Lisätietoja-otsikon alle. Silloin voi käyttää tulostuspohjassa esim. funktiota Lisätietoja.Kurssi, johon kurssiksi valitaan ko. tutkinnon osa (kuljetusalan perustason ammattipätevyys). Lisätietoviite kirjataan silloin tämän tutkinnon osan kurssisuoritusruudussa kenttään Lisätietoja. Mallipohjassa tätä ei ole laitettu, mutta voitte sen tarvittaessa lisätä.
  • Teksti "Opetushallituksen hyväksymä todistus tutkinnon osan suorittamisesta" on kirjoitettu tekstinä suoraan pohjaan.

  Artikkeli on päivitetty 14.09.2015