Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Yo-kirjoittajat, pakollisia suorittamatta

  Katso kuva

  Tulosteella saadaan luettelo opiskelijoista, joilla on pakollisia kursseja suorittamatta. Luettelossa korostetaan ne aineet, joiden yo-kirjoituksiin opiskelija on ilmoittautunut.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi.

  Tulostepohja otetaan käyttöön Primus W4 -ohjelman Opiskelijat-rekisterissä Tulostuseditorin Toiminnot / Kopioi tiedostosta -toiminnolla. Jos teillä on eri kurssityypit käytössä kuin mallissa, rastikaa tulostepohjaan omia kurssityyppejänne vastaavat asetukset.

  Ylätunniste ja suoritustaulukko


  Tulosteen käyttö edellyttää, että opiskelijoille on Opiskelijat-rekisterissä merkitty valinnat. Tulosteseen tulostuu opiskelijan nimen lisäksi kurssit, joissa on valinta, mutta ei suoritusta.

  Ensimmäisen rivin soluista tulostuu opiskelijan luokka ja nimi sekä niiden aineiden nimet, joiden yo-kirjoituksiin opiskelija on ilmoittautunut. Jotta aine tulostuisi, tulee Opiskelijat-rekisterin Suoritusaika -kentän vastata Koulun tiedot –rekisterin Yo-kirjoitusten suoritusaika -kentän tietoa. Ensimmäisen rivin solujen kurssityypiksi valitaan Opetussuunnitelma.

  Toiselta riviltä ensimmäinen solu tulostaa aineen lyhenteen, jonka pakollisessa kurssissa on valinta, mutta ei suoritusta. Tämän solun kurssityypiksi rastitaan lu oppimäärä. Seuraavasta solusta tulostuu pakollisten kurssien lyhenne, josta suoritus puuttuu. Tämän solun kurssityypiksi rastitaan pakollisen kurssin kurssityyppi.

  Tulosteen suoritustaulukon kaikissa soluissa viimeistä lukuunottamatta on tulostusehdossa Valintoja.Laajuustyyppi.Tyyppi (Opintoviikot, lu pakollinen kurssi)>"0". Jos lukiossanne ei ole käytössä pakollisten kurssien kurssityyppinä lu pakollinen kurssi, täytyy lu pakollinen kurssi ottaa ehdoista pois ja laittaa tilalle käytössä oleva pakollisten kurssien kurssityyppi.

  Tulosteessa on esihaku, jolla mukaan poimitaan vain tulevan kirjoituskerran kokelaat eli ne, joilla on yo-taulukossa aineen suoritusaikana sama tieto kuin Koulun tiedot -rekisterin Yo-kirjoitusten suoritusaika -kentässä.

  Tulosteesta voi tehdä ainekohtaisia versioita rajaamalla tulostumaan esim. vain kemiaan ilmoittautuneet ja tulostamalla vain ne kurssit, joiden lyhenne on KE*.


  Artikkeli on päivitetty 24.02.2017