Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Ilmoittautuminen ylioppilaskirjoituksiin, allekirjoitettava versio opiskelijalle

  Katso kuva

  Tämä tuloste on tarkoitettu Ilmoittautuminen ylioppilaskirjoituksiin -lomakkeen yhteyteen. Tulosteelle tulee yhteenveto opiskelijan tulevan kirjoituskerran ilmoittautumisista, aiemmista ylioppilaskokeista sekä rastikenttä nimen julkaisulupaa varten. Alle 18-vuotiaan tulosteeseen tulostuu paikka huoltajan allekirjoitukselle.

  Tulosteesta on kaksi versiota:

  • pelkät ilmoittautumistiedot sisältävä sekä
  • muutamia tarkistuksia sisältävä

  Ilmoittautuminen ylioppilaskirjoituksiin, puutteet ja ongelmat -version yläosaan tulostuu punaisella tieto seuraavista ongelmista:

  • Pakollisia kursseja suorittamatta nyt kirjoitettavissa aineissa
  • Liikaa pakollisia kokeita
  • Liian vähän pakollisia kokeita
  • Laajan oppimäärän koe puuttuu
  • Virheellinen suorituskerta (tieto puuttuu tai väärä kirjoitusasu)

  Huom! Ilmoittautumisissa voi olla myös muunlaisia puutteita, jotka eivät käy tässä tulosteessa ilmi, esim. ilmoittautuminen kahteen saman päivän reaalikokeeseen.

  Samalla opiskelijalla voi olla sekä liikaa että liian vähän pakollisia kokeita. Käytännössä tilanne tarkoittaa, että hän on valinnut pakolliseksi esim. kaksi vierasta kieltä tai kaksi reaalikoetta, tai samasta aineesta kaksi eri oppimäärän koetta, ja jättänyt valitsematta pakollisia kokeita muista kategoriasta.

  Jos kyseessä on kokelaan 3. kirjoituskerta, tulostuu tästäkin tieto tulosteen yläosaan. Osa tarkistuksista (liian vähän pakollisia kokeita ja laajan oppimäärän koe puuttuu) tehdään vain 3. kirjoituskertaan osallistuvien osalta. Muiden tutkintorakenne täydentyy vielä tulevien kertojen aikana.

  3. kerran kirjoittajiin lasketaan myös ne kokelaat, joilla on uusintojen vuoksi menossa 4. -6. kirjoituskerta.

  Ilmoittautuminen ylioppilaskirjoituksiin -versio


  Artikkeli on päivitetty 07.11.2017