Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Työjärjestysten näyttäminen Wilmassa

  Oppilaitoksen työjärjestykset voi asettaa Wilmaan, jos ne on tehty Kurre 7 -ohjelmalla. Wilma näyttää opiskelijoiden, opettajien, henkilökunnan ja huoneiden työjärjestykset.

  Toiminnon käyttöönotto

  Koulun tiedot -rekisterissä rastitaan kenttä Työjärjestystoiminto käytössä.

  Työjärjestykset tehdään Kurre 7 -ohjelmassa.

  Työjärjestyksessä näkyvät tiedot

  Heti etusivulla näytetään käyttäjän tämän päivän työjärjestys. =>
  Opettajalla ruudussa näkyvät myös kuvakkeet tämän ryhmän tuntimerkintöihin, tuntipäiväkirjaan ja arviointiin siirtymistä varten.

  • Ammatillisessa ja lukiokoulutuksessa kurssien nimet ovat usein niin pitkiä, että paras vaihtoehto on lyhenne tai koodi. Kurssin / opintojakson koko nimen saa esiin viemällä hiirikursori ryhmän nimen päälle. Kurssin / opintojakson nimi näytetään Kurren tietojen mukaisena.


  Työjärjestyksestä näkyy oppiaine, opettaja, huone ja opetusryhmä. Työjärjestys on yleensä tehty Kurre 7 -ohjelmalla, jolloin siinä voi olla mukana myös kokouksia, välituntivalvontoja, tukiopetuksia ym. Primuksen kurssitarjottimeen perustuvassa työjärjestyksessä taas näkyy vain opetus.

  Kun hiirikursorin vie oppitunnin päälle, ilmestyy apuruutu, jossa kerrotaan tarkempia tuntiin liittyviä tietoja.

  Aineiden, kurssien ja ryhmien esitystapa

  Peruskouluissa oppiaineet kannattaa esittää Wilmassa omilla nimillään: Matematiikka, ruotsi, biologia jne., nämä ovat huoltajille ja oppilaille paremmin ymmärrettäviä kuin pelkät lyhenteet.

  • Valitse Kurren päävalikon Yleiset asetukset -ikkunan Wilman asetukset -välilehdeltä Näytä ryhmän nimenä Wilmassa -kohtaan esitystavaksi "Kurssin nimi".
  • Lukioissa taas valitaan pelkkä lyhenne, esim. "MAA1".
  • Ammatillisessa koulutuksessa kurssien nimet ovat usein niin pitkiä, että paras vaihtoehto on lyhenne tai koodi.
  • Jos haluat näkyviin myös ryhmien luokkatiedot, ts. minkä luokkien oppilaita ryhmässä on, rasti Näytä sijoitusten luokat Wilmassa.

  Siirtyminen työjärjestyksestä toiseen

  Oppituntien kohdalla näkyy tunnin opettajan ja huoneen lyhenne. Nämä ovat linkkejä kyseisen opettajan tai huoneen työjärjestykseen. Ikkunan vasemmassa laidassa on linkit Opettajat ja Huoneet, joiden kautta avautuu lista koulun kaikkien opettajien ja huoneiden työjärjestyksistä.

  Huom! Wilma näyttää viikottaisia työjärjestyksiä, ei koko jaksoa koskevia. Jakson jokaisen viikon työjärjestys voi olla hieman erilainen: tällä viikolla on tukiopetusta, ensi viikon kemian tunnilla on tutustumiskäyti, sitä seuraavalla viikolla ruotsin ja musiikin tunnit vaihtavat paikkaa.

  • Jaksosta/lukukaudesta toiseen siirrytään työjärjestyksen yläpuolella näkyvien jaksolinkkien avulla. Esillä voi sekä menneitä että tulevia jaksoja.
  • Jaksolinkeistä aukeaa se viikko, jolla jakso alkaa. Jos jakso vaihtuu keskellä viikkoa, näkyy alkuviikossa päättyvän jakson työjärjestys ja loppuviikossa alkavan jakson työjärjestys. Jos haluat nähdä jakson varsinaisen työjärjestyksen, siirry ensimmäiselle ehjälle viikolle.
  • Viikosta toiseen siirrytään työjärjestyksen yläpuolella olevien nuolipainikkeiden avulla.
  • Tiettyyn päivämäärään hypätään joko valitsemalla se oikean ylänurkan kalenterista tai syöttämällä haluttu päivä.

  Jaksotiedot

  • Jos henkilön kaikki tunnit tulevat samasta koulusta (samasta Kurre-tiedostosta), näytetään tämän Kurre-tiedoston mukainen jaksojärjestelmä.
  • Jos henkilöllä on tunteja kahdessa eri koulussa, esim. 5-jaksojärjestelmää käyttävässä lukiossa ja 2-jaksojärjestelmää käyttävällä yläkoululla, näytetään jaksot sen järjestelmän mukaan, jossa henkilöllä on enemmän tunteja.
  • Jos koululla on käytössä useampia jaksojärjestelmiä, esim. syksy/kevät ja viikkojärjestelmä, näytetään oletusjärjestelmän mukaiset jaksot.

  Työjärjestysten näkyminen


  Oletuksena Wilmassa näkyy kaikkien opettajien, opiskelijoiden ja huoneiden työjärjestykset. Opiskelijat eivät näe toistensa työjärjestyksiä, eivätkä huoltajat muiden kuin oman huollettavansa työjärjestyksen.

  Yksittäisen opiskelijan kohdalla näytetään aina hänen oma henkilökohtainen työjärjestyksensä. Luokan työjärjestyksen, eli yhteenvedon luokan kaikkien opiskelijoiden työjärjestyksistä saat valitsemalla Opiskelijat, luokan nimien, esim. 7A ja sitten Työjärjestys-välilehden. Tämä toiminto on käytössä vain opettajilla ja henkilökunnalla.

  Sijoituksille kirjatut lisätiedot näkyvät Wilmassa, jos Kurren Yleiset asetukset -ruudussa on rastittu Näytä sijoitusten lisätiedot Wilmassa. Jos lisätietoja on, näkyy tunnin kohdalla pieni kuvake. Lisätietoteksti näkyy, kun hiirikursorin vie sijoituksen päälle. Lisätiedot näkyvät kaikilla Wilman käyttäjillä, myös opiskelijoilla ja opettajilla. Ilman rastia lisätiedot näkyvät vain niillä käyttäjillä, joilla on pääsy työjärjestysten muokkaustilaan Wilmassa.

  Opettajien työjärjestysten piilotus

  Tiettyjen opettajien, esim. erityisopettajien, työjärjestykset voi piilottaa. Piilotuksen voi tehdä Primuksen Opettajat-rekisterissä rastimalla kentän Työjärjestys salainen tai Kurre 7 -ohjelmassa perustietojen Opettajat-välilehdellä. Kurre 7:aa käyttävät koulut voivat valita, piilotetaanko työjärjestys vain opiskelijoilta ja huoltajilta vai myös muilta opettajilta.

  Primuksen kautta piilotetut työjärjestykset tunnistaa pienestä lukkosymbolista. Kurre 7:n kautta piilotetut työjärjestykset taas aukeavat täysin tyhjänä.

  Henkilökunnan työjärjestykset

  Henkilökunta kannattaa lisätä mukaan Kurreen etenkin silloin, jos myös henkilökunnan omat työjärjestykset halutaan esittää Wilmassa. Esillä voi olla esim. kerhonohjaajien ja kouluavustajien työjärjestykset. Myös terveydenhoitajalle, kuraattorille ym. voi tehdä työjärjestykset, joihin merkitään ainoastaan tieto "Koululla". Näin opiskelijoiden ja huoltajien on helppo tarkistaa, milloin nämä ovat paikalla.

  Henkilökunnan henkilön työjärjestyksen voi piilottaa vastaavalla tavalla kuin opettajan työjärjestyksen.

  Huoneiden työjärjestykset

  Huoneiden työjärjestykset voi piilottaa samalla tavalla kuin opettajien, joko Primuksen tai Kurre 7 -ohjelman kautta. Huoneen lyhenne näkyy henkilöiden työjärjestyksissä piilotuksesta huolimatta, mutta lyhenteen kautta ei pääse siirtymään huoneen omaan työjärjestykseen.

  Aikarajaukset

  Kurre 7 -ohjelmaa käyttävät koulut voivat rajata, milloin työjärjestykset näkyvät opiskelijoilla ja opettajilla. Rajaus tehdään Kurren Yleiset asetukset -kohdassa kenttien Piilota ... alkaen -avulla.

  Primuksesta tulevat työjärjestykset näkyvät Wilmassa silloin, kun Kurssitarjottimet-rekisterissä on rastittu kenttä Työjärjestykset näkyvät opiskelijoille Wilmassa.

  Työjärjestyksen tulostaminen

  Työjärjestyksen voi tulostaa klikkaamalla sen yläpuolella näkyvää Tulosta-painiketta. Valittavana on 2 kokovaihtoehtoa ja kummastakin värillinen sekä mustavalkoinen tuloste.

  Paperille tulostuu se viikko, joka on esillä työjärjestysnäkymässä. Jos haluat tulostaa tietyn jakson työjärjestyksen, siirry jakson ensimmäiselle kokonaiselle viikolle.

  Primuksen kurssitarjottimeen perustuva työjärjestys

  Oppilaitokset, jotka eivät käytä Kurre 7 -ohjelmaa lainkaan, voivat esittää Wilmassa Primuksen kurssitarjottimeen pohjautuvat työjärjestykset. Ks. tarkemmin linkki alla.

  Avainsanat: Wilma, varaaminen, työjärjestys