Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Työpaikalla järjestettävä koulutus-rekisteri

  Työpaikalla järjestettävä koulutus-rekisteriä voi käyttää työssäoppimisjaksojen suunnittelutyökaluna. Työssäoppimiset tulee kuitenkin kirjata Opiskelijarekisterin kurssisuoritusruudun kautta (tai Wilman kautta), jotta ne saadaan sidottua opiskelijan suorituksiin. Tietoja ei siis kirjata suoraan Työpaikalla järjestettävä koulutus-rekisteriin etukäteen, vaan aina opiskelijan kautta.

  Rekisterin kentät

  Työpaikalla järjestettävä koulutus-rekisterin kentistä osa on linkkikenttiä johonkin toiseen rekisteriin, ts. valikon sisältö tulee jostain toisesta rekisteristä.

  • Työssäoppimispaikka-kentän vaihtoehdot tulevat Harjoittelu- ja työssäoppimispaikat -rekisteristä.
  • Työpaikkaohjaaja-kentän vaihtoehdot tulevat Työpaikkaohjaajat ja -arvioijat-rekisteristä.
  • Vaikka Työpaikkaohjaajat ja -arvioijat-rekisterissä ohjaaja on nimetty johonkin tiettyyn yritykseen tai työpaikkaan, hänet voi silti valita Työpaikalla järjestettävä koulutus-rekisterissä minkä tahansa työpaikan ohjaajaksi. Kenttien pudotusvalikkoon tulevat kaikki vaihtoehdot näkyville. Wilman lomakkeessa voi kenttäkohtaisella ehdolla rajata, että valikossa näytetään vain tietyn työssäoppimispaikan ohjaajat.

  Voit tehdä rekisterissä omat välilehdet esim. perustiedoille, ruokailutiedoille, työmatkoille ja KV-vaihdolle ja järjestellä samaan asiaan liittyvät kentät samalle välilehdelle.

  Rekisterikortti = yhden opiskelijan yksi työssäoppiminen

  Rekisteri-ikkunan oikeassa reunassa näkyy jokaisen opiskelijan jokainen työssäoppiminen omana rivinään. Kun valitset jonkin niistä aktiiviseksi, voit muokata ko. työssäoppimisen tietoja tai tulostaa siihen liittyviä tulosteita. Jokainen työssäoppiminen näkyy siis omana rivinään eli omana rekisterikorttinaan, vaikka se kuuluisikin samaan tutkinnon osaan jonkun toisen työssäoppimisen kanssa, tai samalle opiskelijalle.

  Laajuus osaamispisteinä -kenttään kirjataan työssäoppimisen laajuus. Jos sama työssäoppimis-jakso kattaa useita tutkinnon osia, ositetaan työssäoppimisen kokonaislaajuus näille riveille: 3 osp työssäoppimisen voi jakaa esim. 1 osp ensimmäisen kurssin riville ja 2 osp toisen kurssin riville. Jos laajuuden jättää tyhjäksi, katsotaan laajuus kurssisuorituksen mukaisena, ja jos ko. kurssi on suorittamatta, katsotaan laajuus Kurssit-rekisterin mukaisena. Tällöin työssäoppimisen kokonaislaajuudesta voi tulla liian suuri. Tarkista, että yhteenlaskettu osaamispistemäärä kaikissa sen työssäoppimisissa on sama tai pienempi kuin koko tutkinnon osan osaamispistemäärä. Tästä kentästä kerätään tieto ja lasketaan yhteen kaikki työssäoppimisten osaamispistemäärät tilastoa varten.

  Sekä Kurssi- että Laajuus osaamispisteinä-kentät ovat monirivisiä. Sama työssäoppiminen voi siis käsittää useamman tutkinnon osan asioita. Nuo kentät kannattaa asemoida vierekkäin, että kurssi ja siihen liittyvä laajuus ovat samalla rivillä. Vasta kun työssäoppimiselle on annettu Hyväksytty-arviointi, se huomioidaan tilastoissa. Laajuudet lasketaan yhteen niiltä riveiltä, joissa on suoritukseksi laskettava arvosana.

  Samaan taulukkoon voi liittää moniriviset kentät Suoritettava laajuus, Kurssin nimi ja Arvosana. Niistä on kerrottu tarkemmin täällä.

  Jos oppilaitoksessa koulutusten laajuudet käsitellään tunteina eikä osaamispisteinä, niin voi ottaa käyttöön kentän Laajuus tunteina. Laajuus näkyy silloin myös Opiskelijat-rekisterin opsipuun viereisessä infossa tunteina.

  Työssäoppimisen päiväkirja Wilmassa

  Työpaikalla järjestettävä koulutus-rekisterissä voi etsiä ne työssäoppimiset, joihin on täytetty työssäoppimispäiväkirjaa Wilman kautta. Funktio löytyy painettaessa esim. Hae-painiketta Työpaikalla järjestettävä koulutus-rekisterin oikeasta alanurkasta ja avautuvan hakuruudun vas. reunasta valitaan Suoritustiedot / Päiväkirjamerkintöjä.

  Työssäoppimispäiväkirjan voi piilottaa huoltajilta Wilmassa, jos kirjaukset ovat salassapidettäviä, esim. sosiaali- ja terveysalalla. Ota esiin kenttä TOP-päiväkirja piilotettu huoltajilta. Kentän voi lisätä myös työssäoppimisen lomakkeille. Kenttä rastitaan niille työssäoppimisen rekisterikorteille, joiden päiväkirjamerkinnät halutaan piilottaa huoltajilta. Piilotus on työssäoppimiskohtainen eikä opiskelijan iällä ole merkitystä.

  Tulosteet Työpaikalla järjestettävä koulutus-rekisterissä

  Työpaikalla järjestettävä koulutus-rekisterissä on helppo tulostaa jokaisen työssäoppimisen tiedot erikseen, eikä tulostusta varten tarvitse valita tiettyjä rivejä kuten aiemmin, kun käytettiin työssäoppimisen taulukkoa Opiskelijarekisterissä. Tulosteet ja tarkemmat ohjeet löytyvät tulostepankista.

  1. Kertyneet työssäoppimiset opiskelijalle

  • Tässä rekisterissä voi yksinkertaisen tulosteen avulla tarkastella, paljonko kullakin opiskelijalla on kertynyt työssäoppimista.

  2. Sopimus työssäoppimisesta, opiskelijan ja työpaikan välinen

  • Tuloste on sopimus työpaikalla tapahtuvasta työssäoppimisesta. Tulosteesta näkyy opiskelijan, oppilaitoksen, työnantajan, työssäoppimisen ja sen järjestelyjen tiedot.

  3. Suunnitelma työssäoppimisesta, Opetushallituksen malli

  • Tarkempi suunnitelma työssäoppimisesta, 3 eri tulostetta.

  4. Työssäoppimisen päiväkirja

  • Esitäytetty lomake, jossa on tilaa päivittäiselle työtehtävien ja opittujen asioiden kirjaamiselle. Lomakkeen alareunassa on myös arviointikohta.

  5. Työssäoppimisen suunnitelma ja arviointi

  • Esitäytetty lomake, johon opiskelija täyttää työssäoppimisen tavoitteet ja johon kirjataan myös arviointi (opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja).