Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Alakoulun jakotunnit

  Jakotunnit voi tehdä joko ryhmittely- tai sijoitteluikkunassa. Irrotus ja ryhmiinjako löytyvät hiiren 2. painikkeen avaamasta ponnahdusvalikosta.

  Tapa A: Jakotuntien teko sijoitteluvaiheessa


  Tämä tapa soveltuu tilanteisiin, joissa jakoryhmät tehdään luokan sisällä, ts. ryhmiin ei tule kahden tai useamman eri luokan oppilaita.

  • Sijoita työjärjestykseen aineen kaikki tunnit. Sijoita koko luokan yhteiset tunnit oikeille paikoilleen, ja jakotunnit jomman kumman ryhmän ajankohtaan.
  • Seuraavaksi jaettava tunti jaetaan kahteen ryhmään. Klikkaa tuntia hiiren 2. painikkeella ja valitse ponnahdusvalikosta Jaa kahteen ryhmään. Valitse tähän ryhmään puolet luokan oppilaista, tai siten kuin ryhmät jaetaan.
  • Ruudun alalaidasta näet, montako oppilasta ryhmissä on tällä hetkellä, esim. 12/12. Rasti vielä Numeroi ryhmät ja anna ryhmien tunnukseksi esim. a ja b, 1 ja 2, tytöt ja pojat tms.
  • Kuittaa ok. Molemmat jakoryhmät näkyvät nyt vierekkäin keskiviikkoaamussa. Tartu hiirellä toiseen ryhmään, ja vedä se siihen kohtaan, jossa tämä ryhmänpuolikas opetetaan.
  • Jaa samalla tavalla muutkin oppiaineet, joissa on jakoryhmiä.
  • Jos jakoryhmät tehdään yli luokkarajojen tai niitä on enemmän kuin 2, kannattaa jako tehdä ryhmittelyn puolella.

  Ryhmäjaon kopiointi

  • Jos yhteen aineeseen on jo tehty jako, voit kopioida saman jaon toiseen aineeseen klikkaamalla ruudun alareunasta Kopioi jo olemassa oleva ryhmäjako. Avautuu luettelo kaikista ryhmistä. Valitse ryhmistä se, jossa on haluamasi jako valmiina. Jos olet jakanut esim. matematiikan a- ja b-ryhmiin, klikkaa matematiikan a-ryhmää. Näet jaon samantien ruudulla.

  Tapa B: Jakotuntien teko ryhmittelyssä

  Tässä tavassa aineen tuntimäärästä irrotetaan ensin se osuus, joka opetetaan pienemmissä ryhmissä. Sen jälkeen tämä osuus jaetaan kahteen tai useampaan ryhmään. Tämä tapa on vaihtoehtoinen A:n kanssa, ja soveltuu myös tilanteisiin, joissa esim. kahdesta luokasta tehdään kolme ryhmää.

  1) Tuntimäärän jakaminen

  Hae ryhmittelyikkunassa esiin se aine ja luokka, jota tuntien jako koskee. Valitse aktiiviseksi se jakso, jolla tuntimäärä on tällä hetkellä (yleensä Jaksottamatta-jakso). Klikkaa aineen rivi aktiiviseksi Palkit-sarakkeessa. Klikkaa samaa riviä uudelleen hiiren kakkospainikkeella, ja valitse ponnahdusvalikosta Irrota tunteja.

  Apuruutuun syötetään irrotettavien tuntien määrä. Jos esim. äidinkielen 7 viikkotunnista 5 opetetaan koko luokalle ja 2 tuntia pienemmissä ryhmissä, voit merkitä irrotettavaksi joko 5 tai 2. Palkit-sarakkeesta katoaa äidinkielen 7 tunnin rivi ja sen tilalle tulee 5 tunnin rivi ja 2 tunnin rivi.

  2) Jako kahteen ryhmään

  Valitse sitten Palkit-sarakkeesta sen tuntimäärän rivi, joka opetetaan kahdessa tai useammassa ryhmässä. Klikkaa riviä vielä uudelleen hiiren kakkospainikkeella ja valitse ponnahdusvalikosta Jaa kahteen ryhmään.

  3) Oppilaiden ryhmäjako

  Ikkunan vasempaan laitaan avautuu oppilasluettelo. Poimi luettelosta ne oppilaat, jotka haluat ensimmäiseen ryhmään. Luettelon oikeassa ylänurkassa näkyy jakosuhde: 12/13 tarkoittaa, että ensimmäiseen ryhmään on menossa 12 oppilasta ja toiseen 13.

  Kun ryhmäjako on valmis, rasti kenttä Numeroi ryhmät ja syötä ryhmille tunnukset, esim. 1 ja 2 tai a ja b. Jos käytät Kurrea ilman oppilaita, täytä vain tämä kohta. Kurre tekee aineeseen kaksi ryhmää näillä tunnuksilla.


  Ruudulla pitäisi nyt näkyä aineesta kolme riviä: yksi rivi, jolla on koko luokalle opetettava tuntimäärä sekä kaksi riviä, joilla on pienemmille ryhmille opetettava tuntimäärä.

  Vinkki! Ryhmän resurssit eli opettajat, opetustilat, laitteet ja työvälineet sekä oppilaat voi kopioida ryhmästä toiseen. Tästä on apua, jos aineen a- ja b-ryhmien tunnit ovat samanlaiset, ja kummallekin tarvitaan mukaan sama kouluavustaja, samat pelit, sama opetustila jne.

  • Valitse se ryhmä, jolle resurssit on merkitty halutulla tavalla, avaa sen Ominaisuudet-ruutu.
  • Valitse yläpalkin Lisätoiminnot-valikosta Kopioi ryhmän tiedot leikepöydälle.
  • Valitse sitten, mitä resursseja kopioidaan. Älä kopioi oppilaita, jos kyse on saman aineen a- ja b-ryhmistä!
  • Avaa sitten sen ryhmän Ominaisuudet-ruutu, johon haluat samanlaiset resurssit.
  • Valitse Lisätoiminnot / Liitä ryhmän tiedot leikepöydältä.

  Jako pienryhmiin

  Ryhmän voi jakaa ryhmittelyruudulla esim. neljään pienryhmään. Valitse Palkit-sarakkeen kohdalta aktiiviseksi se ryhmä, joka jaetaan pienempiin ryhmiin. Klikkaa ryhmän riviä uudelleen hiiren 2. painikkeella ja valitse ponnahdusvalikosta Jaa useampaan ryhmään. Ryhmän opiskelijaluettelo ilmestyy ikkunan vasempaan reunaan. Maalaa ensimmäiseen pienryhmään tulevat opiskelijat, ja syötä Anna ryhmätunnus -kohtaan esim. "1". Maalaa sitten seuraavan pienryhmän opiskelijat, ja anna ryhmätunnukseksi esim. "2". Käy samalla tavalla läpi koko ryhmä, ja kuittaa sitten Ok.

  Arviointikirjojen teko jakoryhmille

  Kun aineeseen tehdään jakotunnit kahdelle ryhmälle, tulee aineesta kolme riviä perustietoikkunan Ryhmät-välilehdelle: koko ryhmän rivi ja kummankin ryhmänpuolikkaan omat rivit. Oletuksena arviointikirjojakin syntyy kolme, jolloin opettajalla näkyy Wilmassakin kolme arviointikirjaa (ryhmää).

  • Arviointiin tarvitaan vain yksi arviointikirja. Arvosanat kannattaa syöttää siihen versioon, jossa kaikki oppilaat ovat mukana.
  • Tuntipäiväkirjamerkinnät, läksyt ja istumajärjestys saattavat sen sijaan olla ryhmänpuolikkailla erilaiset. Jos nämä merkinnät tehdään kaikki oppilaat sisältävään arviointikirjaan, näkyvät samat tiedot kaikilla oppilailla. Jos taas halutaan kirjata täsmällisesti, mitä a-ryhmä teki ja mitä b-ryhmä teki, kannattaa tiedot kirjata ryhmänpuolikkaiden arviointikirjoihin.
  • Jos a- ja b-ryhmien arviointikirjat arkistoidaan ja kaikki merkinnät tehdään kaikki oppilaat sisältävään arviointikirjaan, saattaa poissaolokirjaus herjata "toisen opettajan tunneista". Poissaolomerkinnät voi kuitenkin kirjata herjasta huolimatta.
  Aiheeseen liittyen: