Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Wilman asentaminen palveluksi

  Mikäli Wilmaa halutaan käyttää palveluna, tulee Wilma erikseen asentaa palveluksi. Tee asennus järjestelmänvalvojana.


  HUOM. Ennen kuin asennat Wilman palveluksi, täytyy suorittaa normaali asennus.

  1. Määrittele Wilma-palvelun nimi muokkaamalla prwilma.ini-tiedoston DisplayName -asetusta. ([Service] -otsikon alapuolella)

  2. Avaa Komentokehote ja siirry hakemistoon, jonne Wilma asennettiin.

  3. Kirjoita ja suorita komento: WilmaService /install


  Tämän jälkeen Wilma näkyy palvelimella asennettujen palveluiden listassa. Wilma-palvelu voidaan käynnistää ja sammuttaa suoraan palvelulistasta tai vastaavasti komentokehotteessa komennoilla net start "Wilma-palvelun-nimi" ja net stop "Wilma-palvelun-nimi". Wilma-palvelu voidaan myös määritellä palveluiden listassa automaattisesti käynnistyväksi, jolloin Wilma käynnistyy aina kun palvelinkone käynnistetään.

  Jos palveluna käynnistäminen ei onnistu

  Windows-käyttöjärjestelmässä oleva DEP-toiminto (Data Execution Prevention) saattaa estää Wilma-palvelun käynnistymisen.

  Tarkista Wilma-palvelinkoneelta DEP-toiminnon asetukset:
  Control Panel -> System -> Advanced -> Performance -> Settings

  Täältä löytyy Data Execution Prevention -kohta, jossa voidaan määritellä, onko toiminto käytössä kaikille sovelluksille vai vain osalle sovelluksista. Tähän lisätään määritys, että DEP-toimintoa ei käytetä Wilma-palvelun kanssa.