Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Lukuvuositodistus, numeroarviointi, pitkät ja lyhyet valinnaiset

  Katso kuva

  Tämä on lukuvuositodistus perusopetuksen yläluokkien numeerista arviointia varten.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi.

  Avaa sitten Primus ja Opiskelijarekisteri. Avaa tulostuseditori. Valitse Toiminnot / Kopioi tiedostosta ja avaa äsken tallentamasi tiedosto. Tiedosto on nyt luettu ja tallennettu Primukseen.

  Ylätunniste

  Ylätunnisteen punapohjaiset solut tulostavat koulun nimen, oppilaan nimen, syntymäajan, lukukauden päättymispäivän sekä vuosiluokan.

  Vaaleankeltapohjaisten solujen sisältö on kirjoitettu suoraan pohjaan, joten se tulostuu samanlaisena kaikille oppilaille.

  Suoritustaulukko


  Keltapohjainen taulukko eli suoritustaulukko tulostaa oppilaiden opiskelemien aineiden nimet sekä niissä saadut arvosanat.

  Ensimmäinen rivi: väliotsikot

  Ensimmäisen rivin punainen solu tulostaa opetussuunnitelman väliotsitkot, esim. Äidinkieli ja kirjallisuus, Toinen kotimainen kieli ja Muut valinnaisaineet. Väliotsikko tulostuu vain, jos oppilas on saanut arvosanan jostain otsikon alle kuuluvasta oppiaineesta.

  Toinen rivi: käyttäytymisen aine, yksilöllistetty aine ja yhteinen aine

  Seuraavan rivin samanniminen solu tulostaa yhteiset oppiaineet sekä käytöksen. Aine tulostuu, jos siitä on annettu arvosana lukukauden alkamispäivän jälkeen. Esim. 8. luokkalaisille ei siis tulostu niitä oppiaineita, joiden opiskelu on päättynyt 7. luokalla.

  • Klikkaa solua, jolloin ruudun oikeaan reunaan aukeaa luettelo kurssityypeistä. Rasti yhteistä oppiainetta, yksilöllistettyä yhteistä ainetta ja käytöksen ainetta tarkoittavat tyypit, esim. "ya yhteinen aine", "ya yksilöllistetty aine" ja "ya käyttäytyimisen aine".
  • Älä rasti "kurssi"-päätteisiä kurssityyppejä.

  Kaikki aineet tulostuvat solun vasempaan reunaan. Jos haluat erottaa väliotsikot paremmin aineista, voit käyttää jompaa kumpaa seuraavista tavoista:

  • Lisää väliotsikot tulostavaan soluun lihavointi ja kasvata hieman rivikorkeutta.
  • Sisennä "Suomen kieli" ja "Ruotsin kieli, B1-oppimäärä" lisäämällä Kurssit-rekisterissä näiden aineiden nimen alkuun muutama välilyönti. Välilyönnit voi poistaa todistusten tulostuksen jälkeen.

  Jos lukuvuositodistukseen halutaan tulostaa nekin aineet, joita on opiskeltu tämän lukuvuoden syksyllä, muuta kaikkien punaisten solujen tulostusehdoissa Kevätlukukausi alkaa" -kentän tilalle Lukuvuosi alkaa.

  Kolmas rivi: valinnaiset aineet

  Kolmannen rivin solu tulostaa valinnaiset aineet. Todistukseen tulostuvat vain ne aineet, joita oppilas on opiskellut, eli joissa hänellä on arvosana. Lisäksi arvosanan tulee olla tältä lukuvuodelta. Esim. 9. luokkalaiselle ei tulosteta niitä valinnaisaineita, joiden opiskelu on päättynyt 8. luokalla.

  • Rasti tähän soluun ne kurssityypit, jotka tarkoittavat valinnaista ainetta, esim. "ya valinnainen aine" ja "ya yksilöllistetty valinnaisaine".

  Neljäs rivi, lyhytkurssiaine

  Neljäs rivi tulostaa lyhytkurssiaineet eli alle kahden vvt:n laajuiset aineet. Voit tulostaa ne joko merkinnällä "valinnaiset opinnot" tai niiden oikeilla nimillä.

  • Jos haluat tulostaa lyhytkurssit niiden oikeilla nimillä, rasti kurssityypiksi myös "ya lyhytkurssi".
  • Jos haluat pelkän "valinnaiset opinnot" -tiedon, rasti kurssityypiksi "ya lyhytkurssiaine".

  Jos oppilas ei ole kevään aikana opiskellut aineen yhteistä oppimäärää, jää yhteinen aine tulostumatta, jolloin todistuksesta ei välttämättä ilmene, minkä aineen valinnaisista opinnoista on kyse. Voit muuttaa Kurssit-rekisterissä aineen nimeä siten, että siitä käy ilmi, minkä aineen lyhytkursseista on kyse. Päättötodistukseen lyhytkurssiaineet tulostuvat pelkällä "valinnaiset opinnot" -maininnalla nimenmuutoksesta huolimatta, jos päättötodistuksena käytetään esim. StarSoftin tulostepankin "Perusopetuksen päättötodistus" -tulostepohjaa.

  Arvosanat

  Yhteisten ja valinnaisten aineiden riveillä on seuraavana punainen arvosanan tulostava solu. Arvosana tulostuu, jos se on annettu kuluvan lukukauden aikana. Arvosanan perään tulostuu ns. arvosanaviite eli *-merkki, jos kyseessä on yksilöllistetty aine.

  • Rasti tähän soluun kurssityyppiluettelon yläpuolelta Sama kuin ed. solun.
  • Jos tähti ei tulostu yksilöllistettyjen aineiden arvosanan kohdalle, tarkista että:
   • Primuksen Kurssityypit-rekisterissä on täytetty kaikille yksilöllistettyä tarkoittaville kurssityypeille *-merkki kenttään Arvosanaviite. Tähti merkitään sekä yksilöllistetyille aineille että kursseille.
   • Oppilaan opetussuunnitelmassa yksilöllistäminen merkitään sekä aineeseen että kurssitasolle.

  Arvosanat kannattaa tasata tulostumaan solun oikeaan reunaan, jolloin ne tulostuvat suoraan riviin allekkain, eikä tähtimerkki siirrä arvosanaa ulos rivistä. Tasaus valitaan kohdassa Asettelu ja reunaviivat siirtämällä "asettelu"-sanaa ruudun sisällä.

  Alatunniste

  Alatunnisteeseen tulostuvat allekirjoitukset, arvosanamääritykset, seuraavan lukuvuoden alkamisaika, lisätiedot ja luokalta siirron tiedot. Alatunniste näkyy, kun valitset Viimeinen sivu -välilehden. Alatunniste saattaa olla osittain keltaisen taulukon alla, mutta älä muuta kummankaan kokoa. Alatunnistetta näkyy hieman, joten klikkaa sitä, jolloin se ponnahtaa paremmin näkyviin.

  Vaaleankeltapohjaisten solujen teksti on kirjoitettu suoraan pohjaan. Jos oppilaitos käyttää sellaisia arvosanoja, joita ei ole mainittu arvosanaluettelossa, voit lisätä ne tekstiin klikkaamalla ko. solun aktiiviseksi

  Luokaltasiirto ja ehdot

  Luokaltasiirron tiedot tulostuvat alatunnisteen ylimmästä solusta. Täytä ennen todistusten tulostamista kaikille oppilaille tiedot siirtymisestä, ehdoista ja luokallejättämisestä. Täytä opiskelijarekisterissä kentät:

  • Luokaltasiirto (siirretään, jätetään tai ehdollinen jättäminen)
  • Tuleva luokka-aste/vuositaso sekä
  • Ehdot niille, jotka saavat ehdot yhdestä tai useammasta aineesta.

  Voit muokata seuraavien solujen lainausmerkkien sisällä olevia tekstejä. Yhdistä kirjoittamasi teksti rekisteristä haettaviin tietoihin aina +-merkillä, ei &-merkillä. &-merkki tekee yhdistettävien tietojen väliin välilyönnin, jota ei haluta esim. pisteiden eteen.


  1) Oppilas siirtyy seuraavalle luokka-asteelle: Solun ensimmäinen sisältö on "Siirretään x. vuosiluokalle" eli "Siirretään "+Tuleva luokka-aste/Vuositaso+". vuosiluokalle.". Tuleva luokka-aste katsotaan opiskelijarekisterin kentästä Tuleva luokka-aste/vuositaso. Tämä tieto tulostetaan, jos oppilaalle on valittu Luokaltasiirto-kenttään "siirretään".


  2) Oppilas jää luokalle: Solun toinen sisältö on "Jää x. vuosiluokalle." eli "Jää "+Luokka-aste/vuositaso->Luokka-aste+". vuosiluokalle. Ehtona on Luokaltasiirto="jätetään". Luokka-aste, jolle oppilas jätetään, tulostetaan Luokka-aste/vuositaso-kentästä.


  3) Ehdollinen jättäminen: Solun kolmas sisältö on "Oppilas jätetään x. vuosiluokalle, mikäli hän ei suorita hyväksyttävästi ehtoja xxx:ssä.", eli "Oppilas jätetään "+Luokka-aste/Vuositaso->Luokka-aste+". vuosiluokalle mikäli hän ei suorita hyväksyttävästi ehtoja "+Ehdot+".". Ehto Luokaltasiirto="ehdollinen jättäminen". Aine, jossa oppilas saa ehdot, tulostetaan opiskelijarekisterin kentästä Ehdot. Aineiden nimet kirjoitetaan inessiivissä, esim. "matematiikassa" tai "ruotsissa ja englannissa".

  Ehtojen suoritusaika ja -paikka

  Jos oppilas sai ehdot jossain aineessa, tulostuu seuraavaksi "Ehtojen suoritus 12.7.2010 klo 10 omassa luokassa" tms. sen mukaan, mitä Ehtojen suoritus -kenttään on opiskelijarekisterissä kirjattu, eli "Ehtojen suoritus "+Ehtojen suoritus+".. Tulostusehtona on Luokaltasiirto="ehdollinen jättäminen" eli teksti tulostuu vain, jos Luokaltasiirto-kenttään on valittu "ehdollinen jättäminen".

  Lisätiedot ja tähtimerkintöjen selitykset

  Lisätiedot tulostetaan opiskelijarekisterin Lisätietoja todistukseen -kentästä.

  Jos oppilaalla on yksilöllistettyjä aineita, tulostuu todistuksen alalaitaan tähtimerkinnän selitys. Tähän soluun tulee vaihtaa se kurssityyppi, joka omassa koulussasi tarkoittaa yksilöllistettyä: Opintoviikkoja.Kurssi.Tyyppi(Primus, ya yksilöllistetty kurssi).

  Seuraavan lukuvuoden alkaminen

  Seuraavan lukuvuoden alkamispäivä ja kellonaika tulostetaan Koulun tiedot -rekisterin kentistä Seuraavan lukuvuoden alkamispäivä ja Seuraava lukukausi alkaa klo.

  Alatunniste tehdään nimenomaan viimeiselle sivulle vaikka tuloste olisikin yksisivuinen.

  Luokanvalvojan allekirjoitus

  Luokanvalvojan nimi tulostuu sen mukaan, kuka Luokat-rekisterissä on valittu tämän luokan luokanvalvojaksi.


  Artikkeli on päivitetty 26.06.2014