Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Läroavtalsbudget: blankett

  Kostnaderna för läroavtalsutbildning kan registreras i Utbildning som ordnas på arbetsplatser-registret specifikt för varje studerande.

  Förberedelser


  Kontrollera att fälten i tabellerna Utbildningsersättning och Läroavtalets budget är framtagna i Utbildning som ordnas på arbetsplatser-registret. Placera fälten i tabellerna bredvid varandra på separata rader.

  Gå till Produktgrupper-registret och gör ett separat kort för de studiesociala förmånerna och för de övriga utbildningskostnaderna, t.ex. "Studiesociala förmåner" och "Läroavtalsutbildning". Ta fram Kod-fältet och skriv in t.ex. "Läroavtalsutbildning" i fältet på bägge korten. Det här fältet används senare i avgränsningen av produktnamn på blanketten.

  I Produktnamn-registret ska man ha separata kort för varje studiesocial förmån, yrkesprov och utbildningselement. På vart och ett av dessa kort ska du i det även i fältet Produktgrupp ange vilken produktgrupp som gäller, dvs. välja en av de produktgrupper som du nyss skapade i Produktgrupper-registret.

  Basinfo om de studiesociala förmånerna

  I början av blanketten finns sådana uppgifter om läroavtalstiden som inte kan ändras. På blanketten ska man fylla i uppgifterna om huruvida arbetsgivaren betalar lön, rese- eller logikostnader för examensutbildningen. Om fälten på blanketten inte motsvarar de processer som ni har på er läroanstalt, ska du nyta namn på fälten.

  Utbildningsersättning

  I Utbildningsersättning-tabellen skriver man in informationen om den utbildningsersättning som betalas till arbetsgivaren. Om summan varierar under läroavtalstiden, ska varje summa och tidsperiod anges på en separat rad i tabellen. I fältet Utbildningsersättning, antal månader ska du ange antalet månader för vilka utbildningsersättning ska betalas.

  Andra budgeterade utgifter

  Alla andra budgeterade utgifter, inklusive studiesociala förmåner, ska registreras som Produktnamn i tabellen. Öppna Informationens egenskaper via pennsymbolen i fältet, och gör ett villkor likt det på bilden i Vallistan (Produktgrupp -> Kod = Läroavtal). Bearbeta villkoret så det stämmer överens med registreringssättet på er läroanstalt.

  I slutet av blanketten finns fälten Anordnarna av examensutbildning och Anordnarna av yrkesprov, om examina och yrkesprov köps från andra läroanstalter.

  Inställningarna på blanketten

  Spara Läroavtalets budget.lom-filen på din dator. Öppna Primus och Blanketteditorn. Välj Bearbeta blanketten / Läs in blankett uppe i menyn.

  • Blankettens databas: Utbildning som ordnas på arbetsplatser
  • Blankettens typ: Registrets uppgifter
  • Används i Wilmas anslutningar: Utbildningsinspektör / lärare
  • Användargrupp i Wilma: Ange den användargrupp som gör upp budgeterna för läroavtalsutbildningen. Den här användargruppen ska även läggas in i fältet Användargrupp i Wilma i registret Utbildningsinspektörer och/eller Lärare.
  • Kryssa i Syns i Wilma och Tillåtet att skapa nytt registerkort.

  Var blanketten finns i Wilma

  • Logga in i Wilma.
  • Välj länken Utbildning som ordnas på arbetsplatser.
  • Klicka på önskad studerande.
  • Blanketten finns till höger, under Blanketter.

  Artikeln har updaterats 18.10.2018

  Relaterade sidor: