Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Lukion päättötodistus

  Katso kuva

  Tämä on "Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003" mukainen päättötodistus.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi.

  Avaa sitten Primus ja Opiskelijarekisteri. Avaa tulostuseditori. Valitse Toiminnot / Kopioi tiedostosta ja avaa äsken tallentamasi tiedosto. Tiedosto on nyt luettu ja tallennettu Primukseen.

  Ohjeen lopussa olevista Aiheeseen liittyen -linkeistä löytyy ohjeet oppiaineen loppuarvosanan laskentaan, keskeytysten ja muissa oppilaitoksissa suoritettujen kurssien merkitsemiseen.

  Ylätunniste


  Pohja on jaettu kolmeen osaan: ylätunniste, keltapohjainen suoritustaulukko ja alatunniste. Ylä- ja alatunnisteisiin on määritelty kaikille opiskelijoille tulostuvat yhteiset tiedot, tekstinä tai tietona. Keltapohjainen suoritustaulukko käy läpi aina kyseisen opiskelijan opetussuunnitelman ja tulostaa sieltä tulostepohjaan määritellyt tiedot. Taulukon ja solun tiedot tulostuvat paperille vastaavaan kohtaan mihin solut on pohjalla sijoitettu.

  Ensimmäinen kuva näyttää ylätunnisten paperitulosteena. Toinen kuva näyttää ylätunnisteen, kun avaa ko. tulosteen Primuksen tulostuseditorissa.

  1. sivun ylätunnisteeseen on määritelty punapohjaiset solut Koulun nimen, opiskelijan nimen ja henkilötunnuksen tietojen tulostamista varten. Näiden solujen sisältö on Tietoa, joka tulostetaan Primuksen kentistä. Solu, "joka on otettu..." sisältö on tietoa, johon on yhdistetty & -merkein sekä tekstiä että tietoa. Testit ovat lainausmerkkien sisällä.

  Tekstisolut esim. PÄÄTTÖTODISTUS näkyvät pohjalla 'mustaa valkoisella'. Jos halutaan muuttaa solun sisällössä olevaa tekstiä tai tietoa, valitaan solu aktiiviseksi niin solun sisältö tulee näkyviin oikealla puolella olevalle välilehdelle ja teksti tai tieto voidaan muuttaa hakuruudulla halutuksi.

  Suoritustaulukko

  Ensimmäinen rivi

  Keltapohjaisessa suoritustaulukossa rivin ensimmäinen solu Kurssin tiedot()->Nimi, tulostaa oppiaineen nimen.

  Seuraavana rivillä on solu opiskeltujen kurssien määrän tulostamista varten; solun sisältö Opintoviikkoja().

  Ensimmäisellä rivillä tulostetaan viimeisenä arvosana kirjaimin ja arvosana numeroin. Solujen sisällöt ovat Arvosana()->Kirjaimin ja Arvosana()->Arvosana.

  Jokaisen ensimmäisellä rivillä olevan solun ehdoksi on määritelty Arvosana()->Arvosana<>""JA Arvosana()->Lasketaan suoritukseksi=Kyllä eli arvosana tulostetaan vain silloin, kun aineessa on suoritukseksi laskettava loppuarvosana.

  Tulostuvaksi kurssityypiksi kaikkiin soluihin on valittu lu pakollinen aine ja lu valinnainen aine.

  Toinen rivi, väliotsikko

  Toisella rivillä oleva punainen solu Kurssin tiedot()->Nimi tulostaa väliotsikot ehdon Suorituslukumäärä()>0 mukaan silloin, kun opiskelijalla on suorituksia väliotsikon alla olevissa kursseissa. Tulostuva kurssityyppi on väliotsikko.

  Kolmas rivi, muualla suoritetut kurssit

  Kolmannen rivin ensimmäisellä solulla on kolme sisältöä.

  Solun ensimmäinen sisältö on Lisätietoja()&","&Muun suorituksen nimi() ja tulostusehto Lisätietoja() <> "". Solu tulostaa Lisätietoja-kenttään kirjoitetun suorituspaikan ja Kurssin nimi -kenttään kirjoitetun muun suorituksen nimen vain silloin, kun Lisätietoja-kentässä on sisältö.

  Jos suorituksen Lisätietoja-kenttä on tyhjä, tarkistetaan solun toinen sisältö. Tulostusehto on Oppilaitos() -> Nimi <> "" ja solun sisältö Oppilaitos() -> Nimi & "," & Muun suorituksen nimi() . Solu tulostaa Oppilaitos-kenttään valitun suorituspaikan ja muun suorituksen nimen kun Oppilaitos-kentässä on sisältö.

  Kun solun ensimmäisen ja toisen sisällön tulostusehdot eivät toteudu, tarkistetaan solun kolmannen sisällön tulostusehto Muun suorituksen nimi() <> "". Ehdon mukaan tulostuu Muun suorituksen nimi() kun se on täydennetty Kurssin nimi -kenttään.

  Seuraavana rivillä on solu Opintoviikkoja(), joka tulostaa kurssin laajuuden. Rivin viimeinen solu tulostaa suorituksen arvosanan määrityksellä Arvosana()->Arvosana. Molemmissa soluissa on tulostusehtona Arvosana() -> Arvosana <> "".

  Tulostuvaksi kurssityypiksi kolmannen rivin kaikkiin soluihin on mallissamme valittu lu muu kurssi.

  Alatunniste


  Tulosteen viimeisellä sivulla on alatunniste.

  Alatunniste sisältää sekä teksti- että tietosoluja. Punapohjaisista tietosoluista tulostuu opiskelijan suorittama kokonaiskurssimäärä Opintoviikkoja.Kurssi.(Primus), paikkakunta, päiväys sekä rehtorin nimenselvennys. Lisäksi tulostetaan tekstinä se päivämäärä, jolloin oppilaitokselle on annettu todistuksenanto-oikeus. Muokkaa päivämäärä oman oppilaitoksenne mukaiseksi.
  Alatunniste tehdään aina viimeisen sivun välilehdelle, vaikka tuloste olisikin yksisivuinen.


  Artikkeli on päivitetty 27.12.2012