Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Opettajien tunti- ja palkkatiliöintitiedot

  Katso kuva

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla olevat tulostetiedostot omalle koneellesi.

  Avaa Primuksessa Opettajat-rekisteri ja tulostuseditori. Valitse Toiminnot / Kopioi tiedostosta ja avaa äsken tallentamasi tiedostot. Toinen tapa on avata Primuksen rinnalle hakemisto, johon tulostetiedostot on ladattu, ja vetää tiedostojen kuvakkeet hiirellä tulostuseditorin päälle.

  Tulosteiden käyttö

  Ensimmäinen tuloste listaa opettajien virka- ja perustietoja, ja kokoaa tuntitiedot opettajittain sekä kouluittain. Toinen tuloste on opettajien perustietojen osalta vähän suppeampi, mutta ottaa mukaan myös opettajien palkkatiliöintitiedot. Tulosteet ovat malleja, joissa on käytetty samoja kenttiä kuin Opettajatietolomakkeessa.

  Ennen käyttöönottoa kunta tai koulu muokkaa tulosteet vastaamaan omia tarpeitaan. Tulostepohjat saattavat esimerkiksi sisältää sellaisia tietoja, joita kunta ei tarvitse, tai käytetyt kentät voivat poiketa niistä, joita oman kunnan Primuksessa käytetään samaan tarkoitukseen.

  Tulosteisiin on lisätty esihaku, jonka ansiosta tuloste poimii mukaan vain tiettyjen oppilaitostyyppien opettajat. Tulosteasetuksiin on myös määritelty sivunvaihto kentän Pääkoulu sisällön muuttuessa. Näin jokainen koulu tulostuu omaksi kokonaisuudeksi. Pääkoulu -kenttään merkitty koulu pitää olla valittuna aina opettajan Koulu-kentän ensimmäisellä rivillä.

  Ylätunniste

  Ylätunnisteeseen tulostuu koulun perustiedot Koulun tiedot -rekisteristä. Myös tulostusaika tulostuu, sekä sivunumerointi niin, että jokaisesta koulusta muodostuu oma sivunumerosarjansa.

  Taulukko

  Luettelomuotoiseen taulukkoon tulostuu riveittäin opettajien perus- ja virkatietoja, sekä toiseen tulosteeseen myös Opettajat-rekisterin tiliöintitaulukkoon merkatut palkkatiliöintitiedot.

  Jos opettaja työskentelee useammalla koululla, tulostetaan
  Sellaisten opettajien kohdalla, jotka ovat useammassa koulussa töissä, tulostuu *-merkki, ja kyseisen opettajan rivin alla on lueteltu koulut joissa hän työskentelee.

  Alatunniste

  Alatunnisteen summasoluihin tulostuu koulukohtaiset tuntitietojen yhteismäärät.


  Artikkeli on päivitetty 03.03.2016