Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Suunnitteluoppilaat ja Kurre 7

  Lukuvuoden suunnittelun voi peruskouluissa aloittaa hyvissä ajoin suunnitteluoppilaiden avulla. Suunnittelu onnistuu ilman oppilaitakin, jolloin Kurreen tehdään pelkät tyhjät luokat aloittavia 1. tai 7. luokkia varten. Ohjeessa kerrotaan, miten suunnitteluoppilaiden tiedot siirretään Kurreen ja miten työjärjestysten teko laitetaan alkuun.

  Valmistelut Primuksessa

  1) Suunnitteluoppilaat Primukseen

  Suunnitteluoppilaita varten tehdään Primukseen oma luokka, vaikkapa nimellä "suunnitteluoppilaat". Jos on jo tiedossa, millaiset luokat tullaan tekemään, voi luokkia tehdä useampia ja jakaa oppilaat valmiiksi näille luokille, esim. "suunnittelu A", "suunnittelu B" jne.

  • Luokat-rekisterissä merkitään luokka-asteeksi 0 (koulutulokkaat) tai 6 (yläkouluun siirtyvät). Luokka-asteen voi vaihtoehtoisesti merkitä myös Opiskelijarekisterissä.
  • Luokat-rekisterissä merkitään Seuraava luokka -kenttään luokan nimi seuraavana vuonna, koulutulokkailla "1" ja yläkouluun siirtyvillä "7". Jos teit useampia aloittavia luokkia, merkitse Seuraava luokka -kenttään 1A, 1B tms.

  2) Suunnitteluoppilaille ops ja valinnat

  Suunnitteluoppilaille valitaan opetussuunnitelma ja merkitään siihen valinnat. Valinnat voi merkitä joko kerralla koko kouluajaksi tai pelkästään tulevalle lukuvuodelle.

  3) Jatkavat oppilaat

  Tarkista, että jatkavillekin luokille on täytetty Luokat-rekisterissä kenttä Seuraava luokka. Siinä pitäisi olla esim. 7A-luokalla 8A. Tarkista myös, että valinnat ovat kunnossa. Tiedonsiirron voi tehdä ilman valintojakin, mutta ryhmien teko on nopeampaa, jos valinnat siirretään Primuksesta.

  4) Kurssit-rekisteri

  Tarkista, että kaikille kursseille on merkitty oikea luokka-aste, esim. MA1 ja MA2 seitsemänsille luokille, MA3 ja MA4 kahdeksansille jne. Tarkista myös kurssien tuntimäärä Opintoviikkoja-kentästä. Jos oppiaineen vuosiviikkotuntimäärä on 3, merkitään syksyn kurssin opintoviikoiksi 1,5 ja keväälle 1,5.

  Kurressa

  Tiedonsiirto

  Tiedot haetaan Kurreen valitsemalla päävalikosta Perustiedot ja sen jälkeen ylävalikosta Tiedonsiirrot / Hae Primuksesta. Tiedonsiirrossa Kurreen siirtyy oppilaat, opettajat, opetustilat, muut resurssit (Kalusto-rekisteristä), kurssit ja kurssityypit.

  Tiedonsiirtoruudun ylimmässä kohdassa haetaan oppilaat. Voit hakea kerralla kaikkien luokka-asteiden oppilaat, niin tulevat kuin nykyisetkin. Koulunsa päättävät jäävät hausta pois automaattisesti, kunhan päättäville luokille on jätetty Primuksen Luokat-rekisterissä tyhjäksi kenttä Seuraava luokka. Yleensä siirtoruudussa näkyvä oletushaku käy hyvin.

  Kurssit siirretään valintojen perusteella, jos valinnat oli merkitty Primukseen. Jos valinnat puuttuvat, siirretään tiedot Vain ops -vaihtoehdolla. Valitse valikosta se ops, joka on käytössä.

  Tiedonsiirto tehdään simuloituna, eli nykyisille 7. luokkalaisille siirtyvät 8. luokan aineet, 8. luokkalaisille 9. luokan aineet ja suunnitteluoppilaille 7. luokan aineet.

  Siirrä aineet kurssien sijaan on suosittelemamme tapa. Tässä vaihtoehdossa Kurreen siirtyy esim. matematiikan oppiaine, ei erillisiä matematiikan kursseja MA1, MA2, MA3 jne. Oppiaineen tuntimääräksi tulee kyseisen vuosiluokan kurssien tuntimäärän summa.

  Luokkatiedot Kurressa

  Siirtyneet oppilaat löytyvät perustietoikkunan Opiskelijat-välilehdeltä ja luokat Luokat-välilehdeltä. Esimerkkikuvassa tulevia 7. luokkalaisia on 60 ja heistä tullaan tekemään 3 luokkaa. Oppilaat voi jakaa kolmelle luokalle jo tässä vaiheessa tai pitää heidät yhdellä suurella luokalla ja tehdä vain 3 opetusryhmää kaikkiin aineisiin. Lisää luokkia teet Uusi tieto -painikkeella, pelkät opetusryhmät teet Kurssit-välilehdellä merkitsemällä ryhmämäärän Ryhmiä-sarakkeeseen.

  Jaksot ja oppitunnit

  Ennen työskentelyn aloittamista täydennetään vielä jaksojen (lukukausien) alkamis- ja päättymispäivät sekä oppituntien kestot ja ajankohdat. Nämä tiedot täytetään perustietoikkunassa, Jaksojärjestelmät ja Tuntien tiedot -välilehdillä. Ks. tarkemmat ohjeet tämän ohjeen alla olevista linkeistä.

  Valintojen tarkistus

  Kun nämä tiedot on täytetty, voi varsinaisen työjärjestyksen tekemisen aloittaa. Aivan aluksi kannattaa tarkistaa, että oppilaiden valintamäärät täsmäävät ja että kaikki tarvittavat oppiaineet ovat siirtyneet Kurreen. Oppiaineet löytyvät perustietoikkunan Kurssit-välilehdeltä, valintamäärät näkyvät oppiaineen rivillä ja oppilaskohtaiset valinnat erillisessä valintaikkunassa.

  Jos valinnoissa on korjattavaa, voit tehdä korjaukset suoraan Kurreen, tai korjata Primuksen tiedot ja tehdä uuden tiedonsiirron.