Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Yo-maksujen koontilista

  Katso kuva

  Kun Yo-laskut on ajettu, voi laskuista tulostaa koontilistan. Koontilistalle on kaksi valmista esimerkkiä:

  • Tässä koosteessa on eriteltynä opiskelijoiden koe- ja perusmaksut, ja lisäksi summat opiskelijoittain ja koko koulun osalta.
  • "Koontilista, viitenumerot ja eräpäivät" -tulosteessa taas näkyy laskujen viitenumerot, eräpäivät sekä maksupäivät.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi.

  Avaa sitten Primus ja Laskutus-rekisteri. Avaa tulostuseditori. Valitse Toiminnot / Kopioi tiedostosta ja avaa äsken tallentamasi tiedosto. Tiedosto on nyt luettu ja tallennettu Primukseen.


  Ota tulostetta varten Laskutus-rekisterissä esiin seuraavat kentät Erittelytaulukko-haaran alta:

  • Rivin selite (muodostetaan laskutusajossa) Kertoo, onko kyseessä perusmaksu vai koemaksu
  • Rivin veroton hinta (maksu euroissa)

  Tärkeää! Yo-laskutustoiminnossa erittelyn ylimmälle riville tulee aina perusmaksu ja sen jälkeen koekohtaiset rivit. Tulosteessa oletetaan, että erittelytaulukon ensimmäisellä rivillä on aina YTL-perusmaksu ja seuraavilla riveillä koemaksut. Älä siis muuta ensimmäisen rivin selitettä tai erittelyrivien järjestystä.

  Tulosteen tiedot

  Tuloste koostuu kolmesta osasta: ylätunnisteesta, tavallisesta taulukosta ja alatunnisteesta. Alatunnisteen tiedot on merkitty tulosteen viimeiselle sivulle.

  Ylätunniste

  Ylätunnisteeseen tulostuu Koulun tiedot -rekisterissä lukuvuosi, YTL-koemaksu ja YTL-perusmaksu. Vaaleankeltaisella pohjalla näkyvät tekstit, kuten "KOONTILISTA YO-MAKSUISTA", "Lukuvuosi" ja "Koemaksu" on kirjoitettu suoraan pohjaan.

  Tarkista, että perus- ja koemaksut ovat tämän vuoden mukaisia. Jos niissä on korjattavaa, korjaa maksut ja muodosta sitten laskut uudelleen.

  Taulukko

  Varsinaiseen koosteosuuteen tulostuu

  • Hetu: Maksaja (opiskelija)->Henkilötunnus
  • Maksaja: Maksaja (opiskelija)->Sukunimi, Etunimet
  • Osoite: Maksaja (opiskelija)->Kotipaikan lähiosoite, Kotipaikan postiosoite
  • Kokeita kpl: Opiskelijan kokeiden lukumäärä. Tämä saadaan laskemalla erittelyrivien lukumäärä -1, eli kaikki rivit miinus perusmaksun rivi.
  • Koemaksut, e: Opiskelijan koemaksut yhteensä. Kokeita kpl * erittelytaulukon 2. rivin veroton hinta
  • Perusmaksu, e: Perusmaksu. Erittelytaulukon 1. rivin veroton hinta.
  • Yhteensä, e: Opiskelijalta laskutettu summa yhteensä. Laskun veroton hinta.

  Alatunniste

  Alatunnisteeseen lasketaan summat tulosteen riveistä:

  • Yhteensä laskuja: Laskujen lukumäärä yhteensä. Tietosoluun lasketaan tulostettavaksi valittujen laskujen lukumäärä laskuri-toiminnolla. Tämä toiminto löytyy hakuruudun Vakiot-haarasta.
  • Koemaksut: Koemaksut yhteensä. Summaan lasketaan verottomat hinnat niiltä riveiltä, joiden selite ei ala sanalla "YTL".
  • Kokeita: Kokeita yhteensä. Summaan lasketaan rivilukumäärä niiltä riveiltä, joiden selite ei ala sanalla "YTL".
  • Perusmaksut: Perusmaksut yhteensä. Summaan lasketaan verottomat hinnat niiltä riveiltä, joiden selite alkaa sanalla "YTL".
  • Yhteensä: Perusmaksujen ja koemaksujen summa, eli laskujen verottomien hintojen summa, eli laskutettu summa yhteensä.

  Artikkeli on päivitetty 27.12.2010