Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Lukion suullisen kielitaidon kokeen todistus (englanti), Uusi malli

  Katso kuva

  Tämä on suullisen kokeen todistuksen tulostepohja.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi.

  Tulostepohja viedään Primukseen avaamalla Opiskelijarekisterin tulostuseditori ja valitsemalla Toiminnot / Kopioi tiedostosta.

  Tuloste

  Todistukseen tulostetaan koulu Opiskelijarekisterin Koulu-kentän mukaan. Ylätunnisteeseen tulostetaan lisäksi opiskelijan nimi sekä henkilötunnus.

  Voit muuttaa kielikokeen kielen klikkaamalla ensin solua, johon teksti tulostuu ja kirjoittamalla uuden tiedon aiemman tilalle, esim. englannin -> ruotsin. Samalla tavalla muutetaan tarvittaessa oppimäärän nimi.

  Viimeisen sivun alatunnisteen paikkakunta tulostetaan Koulun tiedot-rekisterin kentästä Opetuspaikkakunta ja päivämääräksi tulee nykyinen päivämäärä. Vaihda todistuksenanto-oikeuden päivämäärä klikkaamalla solua "opetusministeriön" ja muuta "Päiväys"-sanan tilalle oikea päivämäärä.

  Suullisen kokeen arvosana

  Suullisen kokeen arvosana täytyy merkitä jonkin kurssin yhteyteen. Se voi olla

  • kurssin varsinainen arvosana
  • osa kurssisuoritusta eli kirjattu Muiden arvosanojen aiheet -kohtaan, tai
  • sille voi tehdä oman, ylimääräisen kurssin Primukseen. Tämän kurssin ei tarvitse sisältyä lukion opetussuunnitelmaan, se on vain arvioinnin apu.


  Suoraan kurssin arvosana

  Tässä pohjassa oletetaan kokeen arvosanan olevan suoraan A-englannin 8. kurssin arvosana. Merkitse pohjaan, minkä kurssin kohdalle suullisen kielikokeen arvosana on omassa lukiossasi kirjattu:

  • Klikkaa punaista arvosanan tulostavaa solua ja tyhjää aiempi kurssilyhenne.
  • Valitse Arvosana.Kurssi -> kenttälistasta tilalle oman lukiosi kurssi (esim. ENA8), ja klikkaa ok.
  • Jatka vielä valitsemalla Arvosana, [+] (plus-merkki), kirjoita ylemmälle riville piste (.)

  Klikkaa Enter-painiketta.

  Vaikka mallipohjassa olisi käytetty samaa kurssilyhennettä kuin omassa lukiossasi, täytyy kurssi silti valita uudelleen, jotta se viittaisi oikeaan Kurssit-rekisterin korttiin.

  Jos suullisen kokeen arvosana on osalla opiskelijoista eri kurssissa kuin muilla, tulee todistuspohjiakin tehdä useampia, tai vaihtaa kurssitieto tulostusvaiheessa oikeaksi.

  Suullisen kokeen arvosanan merkitseminen kurssin Muiden arvosanojen aiheisiin

  Jos suullisen kokeen arvosana ei ole kurssiarvosana (vaan esim. vain osa sitä), tee näin:

  • Avaa Kurssit-rekisterissä englannin kurssi.
  • Ota esiin monirivinen kenttä Muiden arvosanojen aiheet.
  • Kirjoita 1. riville "Suullisen kielitaidon koe".
  • Täytä Muiden arvosanojen asteikko -kenttään sellainen asteikko, joka sisältää arvosanat 4-10.

  Tulosteessa tehdään muutos, jolla arvosanaa ei haetakaan Arvosana-kentästä, vaan Muut arvosanat-kentän 1. riviltä.

  • Vaihda tulostepohjan arvosanasoluun: Muut arvosanat.Kurssi[1](ENA8)->Arvosana.

  Anna vielä opettajien käyttäjäryhmälle oikeus syöttää arvosanoja Muiden arvosanojen aiheet -kohtaan:

  • Avaa Käyttäjäryhmät-rekisteri ja valitse opettajien käyttäjäryhmä.
  • Klikkaa Arviointi-rekisteriä, ja anna opettajille Syöttöoikeus muiden arvosanojen sarakkeisiin. Oikeus löytyy listan loppupuolelta.

  Tämän jälkeen opettaja näkee arviointikirjassaan uuden sarakkeen "Suullisen kielitaidon koe", hän voi antaa siihen arvosanan, ja arvosana tulostuu sieltä todistukseen. Sarake näkyy myös Wilman arviointikirjoissa.

  Oma kurssi koetta varten

  Voit luoda Kurssit-rekisterissä uuden kurssin koearvosanan syöttämistä varten. Tällaisen "kurssin" ei tarvitse kuulua lukion opetussuunnitelmaan eikä sen tarvitse näkyä missään todistuksissa, se on vain arvioinnin tekninen apu.

  Kurssin nimen ja lyhenteen voit valita itse. Valitse kurssin kurssityypiksi sellainen, jota koulussasi ei ole muussa käytössä, tai tee tähän tarkoitukseen oma kurssityyppinsä. Tällä voidaan estää kurssin tulostuminen muihin todistuksiin. Kurssin opintoviikkomääräksi merkitään 0, ja lisäksi rastitaan kenttä Ei lasketa keskiarvoon.

  Vie sen jälkeen kurssi Primuksen opsiin. Muokkaa tulostepohjaa siten, että arvosana haetaan tästä kurssista.


  Artikkeli on päivitetty 09.12.2010