Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Tiedonsiirtojen valmistelu ammatillisessa koulutuksessa

  Ohjeessa on kuvattu, mitä tietoja Primuksessa tulee olla kirjattuna ennen tiedonsiirron tekemistä. Ohje soveltuu esim. tilanteeseen, jossa oppilaitos on vasta ottamassa Kurrea käyttöön, ja halutaan tarkistaa Primuksen tiedot ennen Kurre-koulutusten alkamista. Ohje sopii myös vuosittaisten tiedonsiirtojen valmisteluun.

  Opetustarjonta/Kurssit-rekisteri

  • Tutkinnon osat kannattaa jakaa jo Primuksen puolella pienemmiksi osiksi käytännön opetusjärjestelyjen mukaan, esim. 2-5 osp laajuisiksi osa-alueiksi. Näin jakoa ei tarvitse tehdä joka vuosi uudelleen Kurressa.
  • Tutkinnon osilla, osa-alueilla ja mahdollisilla pienemmillä osilla tulee olla täytettynä Nimi, Koodi ja Tyyppi. Lisäksi voi täyttää Lyhenteen.
  • Lyhenteen ja koodin tulee olla uniikkeja. Koodituksessa on hyvä käyttää Visma InSchoolin valmista mallia.
  • Kurreen siirrettäville opinnoille täytetään jokin kesto. Nuorten koulutuksessa täytetään yleensä Osaamispisteitä ja aikuiskoulutuksessa Lähiopetustunteja max.
   • Osaamispisteet on opiskelijoille kertyvä osp-määrä. Tämän saa muunnettua Kurressa opetustunneiksi, esim. 1 osp => 18 h.
   • Lähiopetustunteja max. on suunniteltu opetustuntimäärä, esim. 76.

  Kurssityypit-rekisteri

  • Kurssityypeille "pakollinen", "valinnainen" on rastittu kentät Valittavissa ja Valittavissa Wilmassa.
  • Samoille kurssityypeille on annettu toisistaan erottuvat värit.

  Arvosanamääritykset-rekisteri

  • Rasti kesken jäänyttä suoritusta tarkoittaville arvosanoille Käsittele valintana. Tällaisia arvosanoja ovat esim. K = kesken ja O = osallistunut. Nämä lasketaan opiskelijarekisterin opetussuunnitelman viereisessä yhteenvedossa valintojen summaan, ei suoritusten. Lisäksi tällaiset opinnot siirretään Kurreen valittuina opintoina - ajatuksena, että opiskelija jatkaa suoritusta myöhemmin. Valinta siirtyy 31.5. asti vaihtoehdolla Opiskelijat nykyisillä luokillaan ja sen jälkeen Simuloi luokaltasiirtoa -vaihtoehdolla. Simulointia käytettäessä tulee rastia Siirrä myös edellisten vuosien valinnat.
  • Kun opiskelijalla jää jokin opinto kesken, oletetaan opiskelijan jatkavan suoritusta myöhemmin samana lukuvuonna, ja opinto siirtyy Kurreen nykyisen lukuvuoden valintana. Simulointia käytettäessä tällainen arvosana siirtyy seuraavan lukuvuoden valinnaksi vain, jos siirron asetuksista on rastittu myös Siirrä myös edellisten vuosien valinnat.

  Koulun tiedot -rekisteri

  • Seuraavan vuoden jaksotiedot kirjattu Seuraavan lukuvuoden jaksot alkavat ja Seuraavan lukuvuoden jaksot päättyvät -kenttiin.

  Opettajat-rekisteri

  • Opetusvelvollisuus-kenttään täytetään opettajien kokonaistyöaika tunteina, esim. 1600. Lukua voi tarvittaessa muuttaa Kurressa.
  • Tuntiopettajilla kentän voi jättää tyhjäksi.

  Luokat-rekisteri

  • Kaikille aloittaville ryhmille tehdään oma rekisterikortti. Luokille täytetään vähintään Nimi. Ryhmät voi nimetä miten vain, mutta nimestä olisi hyvä käydä ilmi ainakin tutkinto ja aloitusvuosi.
  • Jos luokan nimi on sama seuraavanakin vuonna, täytetään Seuraava luokka -kenttään luokan nimi sellaisenaan.
  • Jos luokan nimi muuttuu seuravana vuonna, täytetään Seuraava luokka -kenttään seuraavan vuoden mukainen nimi.
  • Jos luokka hajoaa esim. osaamisalakohtaisiksi luokiksi, jätetään Seuraava luokka -kenttä tyhjäksi, ja täytetään seuraavan vuoden luokkatieto opiskelijakohtaisesti opiskelijarekisterin puolella.

  Opiskelijat-rekisteri

  • Opiskelijoille täytetään Ryhmä/luokka (esim. 2016A)
  • Jos luokka hajoaa seuraavana vuonna esim. osaamisalakohtaisiin luokkiin, merkitään seuraavan vuoden luokkatieto kenttään Tuleva ryhmä/luokka. Jos luokka jatkaa samanlaisena seuraavanakin vuonna, kenttää ei täytetä.
  • Opiskelijoilla tulee olla valittuna Opetussuunnitelma.
  • Valinnat voi merkitä opetussuunnitelmaan valmiiksi, joko seuraavalle lukuvuodelle tai koko opiskeluajalle.
  • Valinnan lukuvuosi valitaan klikkaamalla samaa opintoa useamman kerran. Ensimmäinen klikkaus tekee valinnan nykyiselle lukuvuodelle (Koulun tiedot -rekisterin kenttä Lukuvuosi), seuraava klikkaus seuraavalle vuodelle, kolmas klikkaus sitä seuraavalle.
  • Valinnaisten opintojen ja vapaasti valittavien opintojen valinnat voi jättää opiskelijoiden tehtäväksi Wilman kautta.

  Aloittavat ryhmät

  • Työjärjestysten teon voi aloittaa ennen opiskelijavalintoja. Luo jokaiselle aloittavalle ryhmälle yksi testiopiskelija, ja valitse hänelle oikea Opetussuunnitelma.
  • Merkitse testiopiskelijalle valmiiksi 1. vuoden ammatillisten opintojen ja yhteisten tutkinnon osien valinnat.

  Käyttäjäryhmät-rekisteri: Tiedonsiirtojen tekijän käyttöoikeudet

  • Uuden Kurre-työjärjestyksen luominen vaatii täydet oikeudet Kurreen. Jos siirtojen tekijälle ei haluta antaa täysiä oikeuksia, voi pääkäyttäjä, linjanjohtaja tms. luoda valmiiksi tyhjän tiedoston.
  • Siirtojen tekijälle rastitaan Kurren oikeuksista vähintään:
  • Perustiedot: Tietojen muuttaminen, Oikeus siirtää tietoja Kurreen, Oikeus siirtää tietoja Kurresta
  • Muut: Yleiset asetukset
  • Lisäksi voi rastia Muut toiminnot -osiosta Lukuoikeus kaikkiin tietoihin.
  • Siirron tekijä tarvitsee myös pääsyn Primuksen Opiskelijat-, Opettajat- ja Huoneet-rekistereihin, jos siirrettäviä tietoja halutaan rajata jollain tavalla.