Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Julkisuusasetukset

  Uusi Kurre-työjärjestys näkyy aluksi vain sen luoneella käyttäjällä ja niillä muilla tämän koulun käyttäjillä, joilla on täydet oikeudet Kurreen. Kun työ on sopivassa vaiheessa, sen voi julkaista koulun muillekin Kurre-käyttäjille, Wilman käyttäjille sekä muille kouluille.

  Uutta Kurre-tiedostoa luodessa tallentuu Lisätietoja-välilehdelle tiedoston luoja, päivämäärä ja kellonaika. Sinne voi myös kirjoittaa lisäinfoa Kurre-tiedostosta, esim. keneen voi ottaa yhteyttä ongelmatilanteissa.

  Työjärjestyksen näkymiseen liittyvät julkisuusasetukset löytyvät Kurren päävalikon Asetukset-kohdasta. Wilmaan liittyviä asetuksia on lisäksi Wilman asetukset -välilehdellä.


  Ilman mitään rasteja Kurre-työjärjestys näkyy

  • vain Kurressa, ei Wilmassa
  • vain sillä koululla, jonka lisenssillä työjärjestys on tehty, ei muilla kouluilla
  • vain niillä henkilöillä, joilla on täydet oikeudet Kurreen - yleensä rehtorilla.

  Julkinen kaikille Kurre-käyttäjille

  Ilman rastia tämä Kurre-työjärjestys näkyy ainoastaan rehtorille ja muille täysillä oikeuksilla toimiville. "Näkyy" tarkoittaa tilannetta, jossa kirjaudutaan Kurreen ja tarkastellaan oman koulun työjärjestysten luetteloa. Rehtori näkee luettelossa kaikki työjärjestykset, muut käyttäjät (esim. opo, koulusihteeri) näkevät vain ne työjärjestykset, joille on rastittu Julkinen kaikille Kurre-käyttäjille.

  Tämä oikeus liittyy siis ainoastaan Kurreen kirjautumiseen ja vain oman koulun Kurre-käyttäjiin. Työjärjestyksen tunnit voivat olla julkisia Wilmassa sekä näkyä muiden koulujen Kurressa, vaikka työjärjetys ei olisikaan Julkinen kaikille Kurre-käyttäjille.

  Jokaisella Kurre-käyttäjällä on oma käyttäjätunnus, joka on samalla myös henkilön Primus-tunnus. Primuksen Käyttäjätunnukset-rekisterissä kerrotaan kunkin käyttäjän Kotikoulu. Käyttäjät näkevät Kurressa kotikoulunsa työjärjestystiedostot.

  MultiPrimuksen pääkäyttäjä sekä ne käyttäjät, joilla ei ole mitään Kotikoulua, näkevät listauksen kaikkien samaan MultiPrimukseen kuuluvien koulujen työjärjestystiedostoista. Tämän listauksen näkeminen ei vaadi MultiKurrea. MultiKurre liittyy siihen, näkyykö yksittäisen koulun työjärjestystiedostossa toisen koulun tunteja vai ei.

  Julkinen yli yksikkö- ja oppilaitosrajojen

  Julkinen yli yksikkö- ja oppilaitosrajojen koskee ainoastaan Kurren multiversion käyttäjiä. Kenttä on aina disabloitu niillä kouluilla, joilla on Kurresta yksittäisversio. Toiminto vaatii, että

  • Kurresta on hankittu MultiKurre-lisenssi JA
  • yhteiset koulut käyttävät samaa Kurre-palvelinosaa JA
  • koulujen työjärjestystiedostot sijaitsevat fyysisesti samassa hakemistossa palvelimella. Hakemiston nimi on oletuksena kurredata.

  Kun kenttä rastitaan

  • ilmestyy Kurren sijoittelunäkymään yhteisten opettajien ja opetustilojen tunnit toisten koulujen työjärjestyksistä (jos nämäkin ovat julkaisseet työjärjestyksensä yli yksikkö- ja oppilaitosrajojen)
  • yhteisten opettajien ja opetustilojen työjärjestyksien muokkaustila alkaa tarkistaa päällekkäisyydet myös tämän työjärjestyksen suhteen, JOS tiedosto on myös Julkinen Wilmassa.

  Yleiset asetukset -ikkunan oikeassa alakulmassa on infoteksti Tiedoston kanssa julkisia: X kpl. Infotekstistä näkee, kuinka monen julkisen työjärjestyksen kanssa Kurre-tiedostolla on yhteisiä resursseja samalle ajanjaksolle. Viemällä hiiren infotekstin päälle saat lisätietoa yhteisistä työjärjestyksistä. Jos Kurre-tiedostolla ei ole yhteisiä resursseja julkisten työjärjestysten kanssa, infotekstiä ei näytetä.

  Kuvassa on kirjauduttu Kurreen, ja luettelossa näkyy neljä Kurre-työjärjestystiedostoa.

  • Julkinen kaikille Kurre-käyttäjille ei käy mitenkään visuaalisesti ilmi työjärjestyslistasta, mutta asian voi tarkistaa Yleiset asetukset -ruudusta.
  • Jos Julkinen yli yksikkö- ja oppilaitosrajojen on rastittu, näkyy työjärjestysluettelossa työjärjestyksen nimen perässä vihreä täplä. Kuvassa kaikki työjärjestykset ovat julkisia, eli näiden työjärjestysten tunnit näkyvät yhteisten resurssien muille kouluille.
  • Jos työjärjestys on Julkinen Wilmassa, näkyy Kurren työjärjestysluettelossa työjärjestyksen nimen perässä keltainen täplä. Kuvassa Wilmassa näkyvät lukuvuosien 2015-2016 työjärjestykset.

  Julkinen yli yksikkö- ja oppilaitosrajojen ei vaadi, että työjärjestys olisi Julkinen kaikille Kurre-käyttäjille.

  Oman koulun yhteisten resurssien tunnit voi siis esittää muille kouluille ilman, että työjärjestystä näytetään Kurressa muille oman koulun Kurre-käyttäjille. Kuvassa työjärjestyksessä näkyy opettajan oman koulun UO-tunnin lisäksi toisen koulun venäjän tunti. Kummankin koulun työjärjestykset ovat julkisia yli oppilaitosrajojen.

  Julkinen Wilmassa

  Kun Julkinen Wilmassa rastitaan,

  • ilmestyvät tämän Kurre-tiedoston mukaiset oppitunnit ja varaukset opettajien, opetustilojen, luokkien ja opiskelijoiden työjärjestyksiin Wilmassa
  • ilmestyvät tämän Kurre-tiedoston kurssitarjottimet näkyviin Wilmaan.

  Huomioitavaa, kun Julkinen Wilmassa on rastittu:

  • Työjärjestykset ovat oletuksena näkyvissä Wilmassa, ja tarvittaessa esim. 2. jakson työjärjestyksen voi piilottaa.
  • Kurssitarjottimet on oletuksena piilotettu Wilmasta, ja ne julkaistaan tarjotinkohtaisesti.
  • Arviointikirjojen (opettajien ryhmien) näkyminen Wilmassa ei riipu Kurre-tiedoston julkisuusasetuksista. Arviointikirjat näytetään aina, jos ne on tehty ja niitä ei ole arkistoitu. Jos opettajat eivät näe ryhmiään Wilmassa, on syy yleensä jompi kumpi seuraavista
   • ryhmille ei ole tehty vielä arviointikirjoja tai
   • opetus ei ole vielä alkanut, jolloin ryhmät näkyvät etusivun sijaan Ryhmät-sivun Tulevat ryhmät -välilehdellä.

  Arviointikirjat luodaan Kurren perustietoikkunan Ryhmät-välilehdellä ja ne syntyvät Primuksen arviointirekisteriin.

  Kaikki muu Wilmassa näkyvä tieto tulee Primuksesta. Primuksesta tulevat mm.

  • opiskelijoiden ja luokkien nimet, opiskelijoiden luokkatiedot
  • opettajien ja opetustilojen nimet ja lyhenteet