Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Plan för inlärning i arbete enligt UBS, i Inlärning i arbete -registret

  Detta är en utskrift för yrkesläroanstalter och yrkeshögskolor för planering av inlärning i arbete.

  Spara utskriftsfilen ovan på din dator.

  Ta i bruk utskriften på följande sätt: Starta Primus, gå till Inlärning i arbete-registret och öppna utskriftseditorn. Välj sedan Funktioner / Kopiera från fil.

  Utskriftens uppgifter


  I denna del går vi igenom de uppgifter som skrivs ut på blanketten.

  Sidhuvudet som finns på varje sida av planen skriver ut utskriftens namn, sidnummer och dagens datum. Andra och tredje sidans sidhuvud skriver dessutom ut studerandens namn och grupp/klass.

  Planens sida 1

  Sidhuvud
  Sidhuvudet ser likadant ut på varje sida. I sidhuvudet finns utskriftens namn som text, sidnummer och antalet sidor. Datumet skrivs ut som data.

  Studerande
  Studerandens kontaktuppgifter skrivs ut från dataceller. Uppgifterna hämtas från olika fält i Primus. Läroanstaltens namn tas från Information om skolan -registret.

  Arbetsgivaren
  I blanketten finns också uppgifter om arbetsgivaren. Uppgifterna skrivs ut via Plats för inlärning i arbete -fältet. Ifrågavarande fält är en länk till Platser för praktik och inlärning i arbete -registret.

  Inlärningen i arbete sker
  I denna del finns ikryssningsceller som skriver ut kryss enligt Arbetsförhållande-fältets innehåll, antingen Utan arbetsförhållande eller Arbetsförhållande.

  Arbetsarrangemang
  Arbetsarrangemangens uppgifter hämtas från fälten med samma namn som finns i Inlärning i arbete -registret. I Försäkringar-delen skrivs antingen texten Företaget tar ansvarsförsäkring eller texten Läroanstalten tar ansvarsförsäkring enligt vilketdera fältet som är ikryssat i registret.

  Arbetssäkerhet
  I Arbetssäkerhet-punkten skrivs informationen ut från ett fält med samma namn.

  Planens sida 2

  Andra sidans sidhuvud skriver förutom de tidigare nämnda uppgifterna om studerande och utskrift också ut examensdelar-tabellens kolumnrubriker som text.

  Examensdelar-tabellens uppgifter skrivs ut från Inlärning i arbete-registrets fält Kurs, Inlärning i arbete inleds, Inlärning i arbete avslutas , Arbetsplatshandledare samt Mål och Arbetsuppgift.

  Övriga uppgifter på sida 2 skrivs ut som text och är avsedda att ifyllas manuellt.

  Planens sida 3

  Tredje sidans uppgifter skrivs ut som text, bortsett från datum och studerandens identifieringsuppgifter.


  Artikeln har updaterats 13.09.2016